درگاه دید > موضوعات > مهاجرت و جمعیت > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. به سوی ایــفـــل ، تير ۱۳۸۲
علی‌رغم این‌که افراد زیادی در آرزوی ورود به خاک انگلستان هستند، مردم این کشور دست به مهاجرت می‌زنند. ۵۴ درصد از مردم این کشور مایلند در کشور دیگری زندگی کنند. دلایل آن‌ها برای این کار بالا بودن هزینه‌های زندگی، افزایش بزهکاری، افزایش مالیات‌ها و ... عنوان شده است.
طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تغییر در رشد جمعیت میزان فقر را کاهش می‌دهد. کشورها برای غلبه بر معضل فقر باید از رشد جمعیت و زاد و ولد‌های ناخواسته بکاهند و با پدیده‌ بی‌سوادی و تبعیض علیه زنان مبارزه کنند. تغییر رشد جمعیت و عواملی چون سیاست‌های نامناسب، فساد و کمبود منابع مادی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، ساختار تغییر یافته سنی جمعیت مهم‌تر است تا رشد جمعیت. بنابراین مساله رشد جمعیت و عامل زمانی آن مطرح است. با ایجاد سیاست‌های صحیح، رشد بیشتر به کاهش فقر کمک می‌کند. در شرق آسیا، عامل جمعیت، در موفقیت اقتصادی مهم بوده ولی جمعیت آمریکای لاتین، به علت سیاست‌های نادرست، عامل عدم رشد بوده است.

۱