درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > لهستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        لهستانی‌ها شاید تنها قوم فرهنگی بودند که با تصویر ذهنی فرهنگی‌های ثروتمند، نزد ایرانی‌ها هیچ سازگاری نداشتند. آنها تنها قوم اروپایی به حساب می‌آمدند که نه به‌خاطر منافع خاص سیاسی و اعمال قدرت و ... بلکه از روی نیاز در میان ایرانی‌ها سکنه یافته‌اند. سعی نویسنده در کتابش بر این است که چگونگی حضور لهستانی‌ها را در ابعاد مختلف زندگی ایرانی‌ها دنبال نماید.
پیروزی امپراتوری عثمانی در جنگ وارنا و تصرف قسطنطنیه، اروپا را بیش از پیش نگران کرد. از سوی دیگر، ایران نیز از توسعه‌طلبی سلاطین عثمانی نگران بود. این امر اروپا و ایران صفوی را واداشت برای رویارویی با دشمن مشترک، با یکدیگر متحد شوند، پس نمایندگانی از ایران به اروپا و بالعکس فرستاده شدند. لهستان به‌دلیل همسایگی با عثمانی و قرار گرفتن در مسیر حرکت هیات‌های سیاسی و مذهبی دو طرف، نقش ویژه‌ای به عهده گرفت و کلیسای کاتولیک نیز به این کشور توجه ویژه‌ای نمود. از این پس، هیئت‌های زیادی بین دربارهای دو کشور رفت‌و‌آمد نمودند، اگرچه با همه این رفت‌و‌آمدها، اقدام عملی مناسبی در راه اتحاد دو کشور و حتی ایران و اروپا در برابر عثمانی انجام نگرفت، اما فرهنگ، هنر و صنعت ایران در لهستان جایگاه خوبی یافت.

۱