درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > امور مالی > بحران > (۴۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است.؟
از زمان تشکیل اتحادیۀ اروپا، نظریه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌ‌لۀ تسری بین دولت‌گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین‌‌دولتی، سازه‌انگاران بر مسائل هویتی و تعاملات بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نوواقع‌گرایان بر توازن قوا در نظام بین‌الملل ﺗﺄکید دارند. به باور نویسنده، با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا هر کدام از این نظریات می‌توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیۀ اروپا را تحلیل کنند؟
بحران مالی و اقتصادی 2008 آمریکا، به‌رغم سپری شدن نسبی، پیامدهای گسترده‌ای برای این کشور و نظام اقتصاد جهانی داشته است. این بحران با آشکار کردن و همچنین تشدید روند تضعیف عناصر قدرت ملی آمریکا و تقویت قدرت بازیگران جدید بین‌المللی و درنهایت، تغییر در ساختار نظام اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تغییرات به‌وجود آمده در سیاست خارجی آمریکا در سال‌های اخیر داشته است. یکی از این تغییرات، کاهش اهمیت خاورمیانه برای این کشور نسبت به گذشته بوده است. این کاهش اهمیت و تمایل به عدم مداخله، موجب اتخاذ سیاست توازن منطقه‌ای توسط این کشور و بازگذاشتن دست متحدان در خاورمیانه شد که این امر نیز درنهایت، نتیجه‌ای جز تقویت افراطی‌گری و تروریسم در منطقه نداشته است.
نویسنده بر این باور است که کشمکش‌های اروپایی‌ها به انتخابات پارلمان اروپا ختم نمی‌شود. بسیاری نسبت به بازگشت بحران یورو نگرانند. ساختار مالی اروپا در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ که عملا اعتبار اروپا را زیر سوال برده است. کشورهای پرتغال، یونان، اسپانیا و قبرس کشورهایی هستند که کمک‌های مالی بانک جهانی را دریافت کرده‌اند. هم اکنون بانک مرکزی اروپا نسبت به بانک جهانی حالتی مغلوب پیدا کرده است.
۵. The Quadruple crisis of Europe: Europe and its changing role in the international political economy ، دي ۱۳۹۲
‌بحران چهارگانه اروپا: اروپا و نقش در حال تغییر آن در اقتصاد سیاسی بین‌المللی
نوشتار حاضر به بررسی دلایل و واکنش‌ها به بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی اروپا و پیامدهای بحران‌های مذکور بر جایگاه اروپا در نظم اقتصادی جهان و توانایی اروپا در شکل دادن به حکمرانی اقتصاد سیاسی بین‌المللی پرداخته است. به گفته نویسنده اروپا در معرض 4 مسئله است: بحران رکود اقتصادی، چالش‌های مالی و پولی، نزاع‌های منطقه‌ای و ملی سیاسی، و جایگاه ضعیف‌تر و قدرت رقابتی کمتر در اقتصاد جهانی. نویسنده بر این باور است که اگر اروپا نتواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند، اصلاحات مالی و پولی را به اجرا گذارد و یکپارچگی بیشتری از سوی اعضا به نمایش گذارد آنگاه چشم‌انداز روشنی در برابر خود نخواهد داشت.
بحران مالي اخير اروپا با ايجاد شكاف در ميان دولت‌هاي عضو، پايه‌هاي همگرايي را سست كرده است؛ به گونه‌اي كه بسياري از صاحب نظران آينده روشني را براي اتحاديه اروپا متصور نیستند. نويسنده کوشش کرده با بهره‌گيري از سه منطق نتيجه‌گرايي، تناسب و توجيه و ارائه تحليلي روندنما از دوره‌هاي مختلف شكل‌گيري همگرايي در اتحاديه اروپا به آزمون اين فرضيه‌ بپردازد که پيشرفت روند همگرايي در اروپا با بهبود وضعيت اقتصادي اروپا همبستگي مثبت دارد، يافته‌هاي اين نوشتار حكايت از پيشرفت روند همگرايي اقتصادي در شرايطي دارد كه وضعيت اقتصادي شكوفا بوده و يا دست‌كم تثبيت شده باشد و شاخص‌هاي اقتصادي نشان از بحران نداشته باشند.
پیامدهای بحران مالی جهانی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تبعیض‌آمیز دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو اکنون به موج فزاینده‌ای از نارضایتی‌های عمومی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به‌ویژه طبقه متوسط شهری، منجر شده است. موج اعتراضات فراگیر که با برپایی تحصن‌ها و راهپیمایی‌هایی در شهرهای مختلف سرزمین اشغالی وارد مرحله‌ای جدید شده است را می‌توان در محورهایی دسته‌بندی کرد که نوشتار حاضر به بررسی این محورها پرداخته است.
۸. Europe's Strategic Future: Implications of the Eurozone Crisis ، خرداد ۱۳۹۲
آینده استراتژیک اروپا: پیامدهای بحران منطقه یورو
تحلیل بحران منطقه یورو اغلب محدود به برآوردی از تاثیر آن بر آینده سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا شده است و خیلی کم به اینکه چگونه این بحران به نقش اروپا در جهان شکل خواهد داد و چگونه دیگر قطب‌های جهان به اروپا به‌عنوان بازیگری استراتژیک می‌نگرند، پرداخته شده است. نوشتار حاضر شامل چند مقاله است که به برآورد تاثیرات استراتژیک و ژئوپلیتیک بحران منطقه یورو پرداخته و آینده اروپا را از چشم‌انداز هند، آمریکا و انگلستان مورد بررسی قرار داده است. عنوان مقالات این کتاب عبارتند از: بحران یورو در اروپا: لحظه واقعیت؛ اروپا از چشم‌انداز هند: قاره‌ای بدون استراتژی؛ پیامدهای استراتژیک بحران منطقه یورو: ازمنظر واشنگتن؛ چگونه بحران پیش‌روی در اروپا به نقش آینده ژئوپلیتیک آن شکل می‌دهد؟
بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا موضوع جدیدی نیست، اما هر چقدر بیشتر از شروع این بحران می‌گذرد، اثرات و پیامدهای آن در ابعاد مختلف، خود را بیشتر نشان می‌دهد. یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره برای اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه و همچنین برخی کشورهای عضو از اهمیت مهمی برخوردار بوده، موضوع مهاجرت، مهاجران و سیاست‌های مهاجرتی بوده است. اروپا در طی نیم قرن گذشته شاهد امواج گسترده مهاجران به‌ویژه از آسیا و آفریقا با فرهنگ، دین و زبان متفاوت بوده است و به دلایل متعددی مانند کمبود نیروی انسانی از این مهاجران نیز استقبال کرده است.
بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا موضوع جدیدی نیست، اما هر چقدر بیشتر از شروع این بحران می‌گذرد، اثرات و پیامدهای آن در ابعاد مختلف خود را بیشتر نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره برای اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه و همچنین برخی کشورهای عضو از اهمیت مهمی برخوردار بوده، موضوع مهاجرت، مهاجران و سیاست‌های مهاجرتی بوده است. اروپا در طی نیم قرن گذشته شاهد امواج گسترده مهاجران به‌ویژه از آسیا و آفریقا با فرهنگ، دین و زبان متفاوت بوده است و به دلایل متعددی مانند کمبود نیروی انسانی از این مهاجران نیز استقبال کرده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |