درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اوضاع اقتصادی > (۲۸ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Federalism and Regionalism in the Middle East, Not Territorial Disintegration ، شهريور ۱۳۹۵
فدرالیسم و ریجنالیسم در خاورمیانه، نه فروپاشی سرزمینی
نویسنده به رایج شدن مباحثات فروپاشی کشورهای خاورمیانه از زمان حملۀ آمریکا به عراق در سال 2003 اشاره‌کرده و بر این باور است که تغییر مرزهای خاورمیانه امری سهل و مطلوب نیست و عواقب و پیامدهای ناخوشایندی را به همراه دارد. بااین‌حال وی بر این باور است که بسیاری از مردم کشورهای خاورمیانه با معضلات جدی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که باید به آنها پرداخته شود و نادیده گرفتن آنها با مخفی شدن در پناه اصولی چون، تمامیت ارضی و ملی جایز نیست.
۲. Economic Integration in the Middle East ، تير ۱۳۹۵
همگرایی اقتصادی در خاورمیانه
خاورمیانه و شمال آفریقا سال‌هاست که با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ چهار کشور اصلی این منطقه شامل عربستان، مصر، ایران و ترکیه نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای برای حل ریشه‌های این معضل هستند. نوشتار حاضر براین ‌نظر است که این چهار بازیگر اصلی منطقه‌ای باید استراتژی توسعۀ جامع و بلندمدتی را که همکاری جزئی از آن است به‌کار گیرند. ازجمله عناصر این استراتژی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای ازطریق دیپلماسی، اتخاذ اصلاحات نهادی و اقتصادی در داخل، تمرکز بر سیاست‌های هدفمند و اصلاحات ساختاری برای کاهش بیکاری جوانان و افزایش مشارکت کاری زنان، افزایش تجارت، همکاری‌های درون و فرامنطقه‌ای، به‌کارگیری پروژه‌های منطقه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و... است.
۳. Persistence and Evolutions of the Rentier State Model in Gulf Countries ، ارديبهشت ۱۳۹۴
تداوم و تکامل‌های مدل دولت رانتیر در کشورهای خلیج فارس
طرح نظریۀ دولت رانتیر در دهۀ 1980 برای درک کشورهای خاورمیانه الگویی اقتصادی به‌دست می‌دهد. رانت از بهره‌کشی و فروش منابع طبیعی به‌خصوص نفت و گاز به یکی از عوامل ثروت تیدیل شده که حول آن الگوی اقتصادی شکل می‌گیرد و حکمرانی براساس آن اعمال می‌شود. دولت‌های رانتیر عرب خلیج فارس مصداق واقعی نظریۀ فوق هستند چراکه از بالاترین میزان منابع نفت و گاز بهره می‌برند. درامد بالای فروش نفت به وابستگی به منابع در این کشورها منجر شده و یک دولت هزینه‌بر جایگزین یک دولت تولیدمحور شده است. نویسنده بااین‌وجود، مدعی است که بعد از چهار دهه امروز زمان بررسی مجدد نظریۀ دولت رانتیر است و کشورهای عرب خلیج فارس مورد مطالعاتی خوبی در این زمینه هستند.
اين نوشتار فصل دوم از گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی است که ازسوی بانک جهانی منتشر و در آن به‌طور خاص در سه بخش به وضعیت کنونی اقتصادی کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، چشم‌اندازهای اقتصادی این کشورها تا سال ۲۰۱۶ و مخاطرات پیش‌روی این اقتصادها پرداخته است. برخی از مهم‌ترین نکات مطرح در این گزارش عبارتند از: بی‌ثباتی سیاسی كه باعث شده تا تولید صنعتی در کشورهای واردکننده نفت در سه ماه منتهی به اکتبر سال ۲۰۱۳ به ۳۶ درصد کاهش یابد، وضعیت صنعت توریسم به خاطر بی‌ثباتی‌های پس از سقوط دولت مرسی در مصر، عدم توازن خارجی در کشورهای درحال توسعۀ منطقه، عدم‌توازن مالی در سراسر منطقه به‌خصوص کشورهای واردکنندۀ نفت، گسترش خشونت در سوریه و کشیده شدن آن به دیگر کشورها .
سه سال از آغاز زمان تغییرات سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه گذشته است. پس از وقوع جنبش‌های مردمی و سرنگونی رژیم‌های گذشته و استقرار حکومت‌های جدید، مساله جدی پیش‌روی این کشورها، حل معضلات اقتصادی بود. ساختار اقتصادی این کشورها که میراث دوران استعماری است، بعد از استقلال هم معیوب مانده است. فساد اقتصادی و عدم شفافیت اقتصادی در این کشورها امری جاری بوده و همه فعالیت‌های اقتصادی به راس ساختار قدرت متصل است. نویسنده بر این باور است که بعد از تحولات در کشورهای شمال آفریقا میزان تورم و نرخ بالای بیکاری به عنوان دو معضل مهم این کشورها همچنان بعد از گذشت تقریبا سه سال باقوت در این کشورها باقی است.
۶. Перспективы развития ситуации в странах Ближнего Востока до 2020 года ، ارديبهشت ۱۳۹۲
چشم‌انداز تحولات کشورهای خاورمیانه تا سال 2020
نویسندگان در نوشتار حاضر به چشم‌انداز تحولات کشورهای خاورمیانه تا سال 2020 پرداخته، اوضاع کشورهای منطقه را بررسی کرده و درخصوص آینده اقتصادی- سیاسی آن و چالش‌ها و فرصت‌های روسیه در این خصوص گمانه‌زنی کرده‌اند. در این نوشتار، پس از یک مقدمه و طرح سوالاتی، در بخش نخست به چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای منطقه تا سال 2020 و در بخش دوم به مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی و برخی سناریوهای محتمل اقتصادی پرداخته، در بخش سوم روندهای احتمالی تحولات سیاسی در منطقه و در بخش پایانی، چالش‌ها و فرصت‌های این تحولات برای روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. به باور نویسندگان، توانمندی ایران در ساخت موشک، داروسازی و نیز خودکفایی در برخی دیگر از صنایع پیشرفته، نشان‌دهنده سطح توسعه بخش واقعی اقتصاد ایران است.
۷. The Underlying Causes of Stability and Unrest in the Middle East and North Africa: An Analytic Survey ، خرداد ۱۳۹۱
علل اصلی ثبات و بی‌ثباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا: پیمایشی تحلیلی
نوشتار حاضر، استفاده از نمودارها و جداول فراوان به بررسی علل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است نویسندگان در بررسی این علل به طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک که خود می‌تواند منشا بسیاری از اختلافات قومی، قبیله‌ای، فرقه‌ای، منطقه‌ای شود، پرداخته‌اند. نویسندگان با ارائه جداول و نمودارهای در رابطه با داده‌های مربوط به اقتصاد، سرانه اقتصادی، درآمد، میزان جمعیت، نرخ رشد جمعیت و غیره و مقایسه آنها عواملی مثل سیستم‌های حکومتی و قضایی را بررسی کرده‌اند این مقایسه‌ها خود نشان داده که چگونه برخی شرایط باعث ثبات و بی‌ثباتی می‌شود.
۸. ?How Vulnerable are Arab Countries to Global Food Price Shocks ، اسفند ۱۳۹۰
بررسی میزان آسیب‌پذیری کشورهای عرب در برابر شوک‌های قیمت مواد غذایی
نوشتار حاضر برآوردهای جدیدی از ضرایب سرایت قیمت مواد غذایی از حوزه بین‌‌المللی به حوزه داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه کرده است. برآوردها نشان می‌دهند که با وجود استفاده از سوبسیدهای مرتبط با قیمت مواد غذایی و مداخلات دولتی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به میزان قابل توجهی به افزایش قیمت آن در داخل بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مرتبط است. اگرچه در این بین گوناگونی تفاوت‌های درون کشوری نیز قابل توجه هستند. در شرایطی که میزان مصرف غذا بالا باشد انتقال انبوه مواد غذایی منجر به افزایش فشارهای تورمی می‌شود. در کنار آن عوامل داخلی نیز با ذخیره سازی موادغذایی نقش مهمی در انتشار تورم بالای قیمت مواد غذایی در اکثر کشورهای منطقه دارند.
فرایند دموکراتیزاسیون و آزادسازی درخلا شکل نمی‌گیرد، بلکه این فرایند تحت تاثیر بسترها و عواملی همچون چالش‌های داخلی ـ خارجی، جامعه مدنی، رهبران و نیروهای اجتماعی، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، خواست افکار عمومی برای اصلاحات سیاسی و شکاف در نخبگان حاکم آغاز می‌شود و احتمالا با وجود شرایط مطلوب. این فرایند با موفقیت طی شده و به تثبیت می‌رسد. در این نوشتار نویسنده در صدد بررسی تاثیر چالش‌های سیاسی ـ اقتصادی بر آزادسازی سیاسی اولیه در خاورمیانه عربی در دو دهه اخیر است.
بحران مالی سال 2008 اگر چه از ایالات‌متحده شروع شد اما با سرعت زیاد، تمام بخش‌های اقتصادی و نظام مالی بین‌المللی را دربرگرفت. آمریکا به عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهانی محور ورشکستگی‌های مالی قرار گرفته بود. این امر سبب‌ساز اتفاقات جدیدی در عرصه بین‌المللی شد. منطقه خاورمیانه به ویژه از جمله حوزه‌هایی بود که تحت‌الشعاع این بحران قرار گرفت. چگونگی مدیریت و آینده اقتصاد سیاسی آمریکا موضوع بحث‌های فراوانی شد که همچنان در محافل آکادمیک جهان ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در راستای اهداف علمی و پژوهشی خود میزگردی را تشکیل داده تا ابعاد این بحران و پیامدهای خاورمیانه‌ای آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

۱ | ۲ | ۳ |