درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > فرهنگ زدایی > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        این نوشتار پژوهشی است حاصل بررسی رابطه فضای مجازی و هویت دینی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه یاسوج. یافته‌های پژوهش نشان داده دانشجویانی که بیشتر در معرض فضای مجازی قرار دارند نسبت به همتایان خود کمتر از فضای مجازی استفاده می‌کنند، از هویت دینی و ملی ضعیف‌تری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، نوعی رابطه معکوس بین فضای مجازی و هویت دینی و ملی دانشجویان وجود دارد.
جنگ نرم يك جنگ بدون خونريزي مبتني بر راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي است؛ زيرا در فرايند آن، قدرت‌هاي مهاجم از مرعوب سازي و ايجاد بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي بهره‌گيري مي كنند تا با يك شوك ذلّت‌بار، قدرت و فرهنگ خود را بر جامعه هدف غالب كنند. به طور كلي در اين جنگ تلاش مي‌شود فرهنگ غربي به عنوان فرهنگ غالب جهاني، ترويج و از رشد و نمو فرهنگ‌هاي اصيل و قدرتمندي همچون فرهنگ اسلامي جلوگيري شود. استحاله، براندازي و بي ثباتي از اهداف اصلي جنگ نرم است كه دشمنان و طراحان اين جنگ مي كوشند با ابزار رسانه‌اي و تبليغاتي به آن دست يابند. در اين نوشتار به بررسي مفهوم، اهداف، انگيزه‌ها، شيوه‌ها و ابزارهاي اجتماعي و فرهنگي جنگ نرم پرداخته شده است..
حتی اگر جهانی شدن را در میدان اقتصاد و سیاست محدود کنیم، و تحولات فرهنگی را متاثر از رویکردهای فرهنگی ندانیم، باز هم نمی توانیم از این واقعیت چشم بپوشیم که جهانی شدن به‌ناچار بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی را متزلزل کرده است. وقتی در لابه‌لای جهانی شدن از فرهنگ جهانی سخن می‌رانیم، بایستی تفاوت‌ها و گونه‌گونی‌های فرهنگی را مد نظر داشته باشیم. عوارض جهانی شدن ممکن است تنوع فرهنگ‌ها را به سود سلطه فرهنگ غرب و بالاخص آمریکا مورد تعرض قرار دهد، اما پاسداری از فرهنگ ملی باید مورد توجه فرهنگ‌سازان باشد.
امروزه گسترش فضای سیبر‌نتیکی،‌ بعد جدیدی از امنیت به نام امنیت سیبرنتیکی را به‌ وجود اورده است. تهدیدات امنیت در این حوزه جدید بیشتر فرهنگی است. زیرا دولتها مثل سابق قادر به مدیریت فرهنگی در درون مرزهای ملی نیستند. از همین رو ، باز نگری در مفهوم امنیت ملی مساله‌ای ضروری است. مطلب زیر نگاهی گذرا به این موضوع دارد.

۱