درگاه دید > راهنماها > رسانه‌ها > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Privileging the Private: Media and Development in Syria ، آبان ۱۳۸۹
امتیازدهی به بخش خصوصی: رسانه‌ها و توسعه در سوریه
این نوشتار به بررسی فضای رسانه‌ای در سوریه و رابطه آن با توسعه سیاسی پرداخته است. به اعتقاد نویسنده اگرچه در سال 2001 سوریه بخش خصوصی رسانه‌ای خود را افتتاح کرد، اما این مساله به معنای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای نیست؛ زیرا در این کشور به بهانه هم‌راستا بودن اهداف رسانه‌ای با اهداف ملی نظارت بسیار گسترده‌ای بر نویسندگان، خبرنگاران و گزارشگران صورت پذیرفته است. اگرچه برخی از رسانه‌های بخش خصوصی این کشور توانستند خود را از نظارت رژیم برهانند اما چون نمی‌توانند در مورد مسئولیت‌پذیری دولت بنویسند یا آن را مورد انتقاد قرار دهند از آزادی بیان برخوردار نیستند.

۱