درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > کشورهای هم‌دین و هم‌نژاد > کشورهای اسلامی > سیاست و حکومت > (۱۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱۱. Muslim Exceptionalism? Measuring the "Democracy Gap" ، دي ۱۳۸۶
استثناگرایی اسلامی؟ ارزیابی شکاف دموکراسی
ارزیابی اقتدارگرایی در کشورهای اسلامی خاورمیانه موضوع نوشتار حاضر است. نویسنده معتقد است جورج بوش مهم‌ترین چالش امنیتی آمریکا را قتدارگرایی اسلامی می‌داند، زیرا معتقد است در کشورهای اسلامی دموکراسی وجود ندارد. نویسنده یکی از راه‌های مقایسه کشورها در پروسه دموکراسی سازی را استفاده از شاخص‌های کیفی می‌داند. در این رابطه به جدول سالانه «خانه آزادی» اشاره کرده که بر اساس دو معیار حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کند. روش دیگر برای سنجش و مقایسه دموکراسی در کشورها انتخابات چند حزبی است.
مرکز تحقیقات Pew اخیرا نظرسنجی جدیدی را از ۴۵ هزار نفر از مسلمانان کشورهای خاورمیانه انجام داده است. مهم‌ترین سوالات این نظرسنجی مربوط به بررسی میزان رضایت مردم از حکومت‌هایشان و میزان حمایت آنها از عملیات انتحاری بود. نکته قابل توجه اینکه میزان رضایت مردم از حکومت‌هایشان به علت فساد سیاسی به شدت کاهش یافته است. همچنین میزان حمایت آنها از عملیات انتحاری نیز به شدت کاهش یافته است.
مقاله حاضر به بررسی رویکرد ایالات متحده در قبال کشورهای اسلامی با توجه به حوادث 11 سپتامبر و پیامدهای آن می‌پردازد. لذا سه متغیر کلان منافع آمریکا، وضعیت داخلی کشورهای اسلامی و چالش‌های ناشی از آن و دگرگونی ساختار نظام بین‌الملل، سیاستگذاران آمریکایی را به این نتیجه رساند که زمان لازم برای دگرگونی در ساختار سیاسی کشورهای اسلامی فرارسیده است. حال آنچه به‌عنوان جایگزین مورد توجه قرار گرفته است، نظام سیاسی لیبرال ـ دموکراتیک شبه‌مذهبی است که در آن نوعی تلفیق بین احکام اسلامی و ارزش‌های دنیای مدرن انجام می‌شود و به‌ویژه دین اسلام فارغ از متولیان آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
۱۴. Democracy Without Borders ، فروردين ۱۳۸۴
دمکراسی بدون مرز
اصلاحات در خاورمیانه و برقراری حکومتهای دمکراتیک در این منطقه از جمله بحثهای مطرح میان روشنفکران عرب و مسلمان می‌باشد. آنچه که در این راستا مهم به‌نظر می‌رسد تاکید بر چگونگی ترویج دمکراسی و ارتقاء آن در میان جوامع عربی ـ آسیایی مسلمان در راستای گسترش مشارکت عمومی در سیاستهای دمکراتیک، تعدیل سیاستهای اقتصادی و آموزشی، در جهت پشتیبانی از امنیت و توسعه و حل مناقشه اعراب و فلسطین می‌باشد. آنچه مسلم است این واقعیت می‌باشد که ترویج دمکراسی و اصلاحات اقتصادی در کشورهای عربی-اسلامی فرصت قابل اعتنایی در چارچوب حل مشکلات و دستیابی به منافع همگانی در این کشورها فراهم می آورد.
۱۵. Governing Under Sharia ، اسفند ۱۳۸۳
حکومت کردن تحت قوانین شریعت
نظام کومتی کشورهای اسلامی به لحاظ متاثر بودن از قوانین فقه اسلامی، مورد توجه بسیاری از نویسندگان غربی قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای اسلامی به صورت یکسان و مشابهی، قوانین شریعت را در نظام‌های حکومتی خود مورد استعمال قرار نمی‌دهند. کاربرد متفاوت شریعت در کشورهای اسلامی با توجه به شیعه یا سنی بودن این کشورها، تفاوت عمده‌ای می‌یابد. در این راستا، مطالعه ابعاد متفاوت شریعت در کشورهای مسلمان و چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن نظامهای حقوق این کشورها کمک شایانی به شناخت هرچه بهتر سیستم‌های حکومتی رایج در دولت‌های اسلامی می‌نماید.
۱۶. Do Islamic Orientations Influence Attitudes Toward Democracy in the Arab World? Evidence from Egypt, Jordan, Morocco and Algeria ، مرداد ۱۳۸۲
آیا گرایش‌های اسلامی برنگرش‌ها نسبت به دمکراسی در جهان عرب تاثیر‌گذار است؟ شواهدی از مصر، اردن، مراکش و الجزایر
این مقاله با اشاره به مساله فقدان دموکراسی در جهان عرب به موضوع حمایت از دمکراسی و تاثیر اسلام در این زمینه، دیدگاههای شهروندان عرب نسبت به دموکراسی و دیدگاههای متفاوت در مورد سازگاری و تطابق یا ناسازگاری اسلام با مفاهیم دموکراسی و حاکمیت عامه می‌پردازد. از سوی دیگر با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد چهار کشور مصر، اردن، الجزایر و مراکش به بررسی تاثیر تعلقات اسلامی بر نحوه نگرش نسبت به دموکراسی در بین مردم پرداخته است. نویسنده در پایان اعلام می دارد که شواهد کافی، حداقل در سطح فردی برای پشتیبانی از دیدگاه ناسازگاری اسلام و دموکراسی وجود ندارد. بنابراین دلایل پانگرفتن دمکراسی در جهان عرب را بایستی در ساختارهای داخلی اقتصادی یا امتناع و مقاومت حاکمان در برابر تغییر سیاسی جستجو کرد.
جهانی شدن به عنوان گفتمان غالب غرب سکولار ، امروزه با گفتمان غالب دیگری بنام "اسلام سیاسی" مواجه است. بسیاری از محققان بر این اعتقادند که اسلام سیاسی با بدست گرفتن رهبری جنبش‌های اجتماعی مختلف اسلامی در حال تبدیل شدن به اپوزیسون اصلی جهانی شدن است . پل لوبک متخصص جنبشهای اجتماعی در این مقاله سعی کرده است تا به تبیین رابطه پارادوکسیکال اسلام و جهانی شدن بپردازد.
۱۸. Socio – Economic Roots of Radicalism? Toward Explaining the Appeal of Islamic Radicals ، تير ۱۳۸۲
ریشه‌های اجتماعی ـ اقتصادی رادیکالیسم؟ تلاشی برای تشریح جاذبه‌های رادیکال‌های اسلامی
پس از حملات ۱۱ سپتامبر به‌ آمریکا، مردم این کشور از خود پرسیدند چرا تندروهای اسلامی در جهان اسلام از حمایت قابل توجهی برخوردار هستند؟ نویسنده معتقد است افراط‌گرایی، واکنشی به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام است.
مشکل و مانع اصلی در تحقق و تامین حقوق بشر در کشورهای اسلامی ریشه در نگرش سنتی به پدیده قدرت و عدم درک درست مقولاتی مانند حقوق و آزادی‌های اساسی دارد. تا زمانی که دیدگاه‌های سنتی نسبت به این مقولات تغییر نکند نمی‌توان شاهد مردم‌سالاری و توسعه کشورهای اسلامی بود.

۱ | ۲