درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آفریقا > شمال آفریقا > مصر > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. الربیع العربی فی مصر؛ الثوره و مابعدها ، آذر ۱۳۹۱
بهار عربی در مصر؛ انقلاب و پس از آن
این کتاب تلاشی است برای فهم پویایی‌های اعتراض در انقلاب 25 ژانویه مصر و نقش گروه‌های نوپای جوان و نیروهای سیاسی سازمان‌یافته‌تر، مانند اخوان‌المسلمین، در این انقلاب. نویسندگان همچنین پس از مروری بر رویدادهای مهم صحنه سیاسی مصر در این سال‌ها، به نقش اسلا‌م‌گرایان در رویدادهای سیاسی مصر پرداخته‌اند. بدین منظور، نویسندگان اسلام‌گرایان را به پنج گروهِ صوفی‌ها، نهاد رسمی دین (الازهر)، سلفی‌ها، اسلام‌گرایان نئولیبرال و اخوان‌المسلمین تقسیم کرده و نقش هریک از این گروه‌ها را در عرصه سیاسی مصر شرح داده‌اند..
این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... کشور مصر، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.

۱