درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > روابط خارجی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Asia and Europe:Engaging for a Post-Crisis World ، بهمن ۱۳۸۹
آسیا و اروپا: تعامل در جهان پس از بحران
نوشتار حاضر یافته‌های میزگردی است در حاشیه هشتمین نشست سران اروپا ـ آسیا (ASEM) که ازسوی بنیاد اروپا و آسیا (ASEF) در بروکسل تشکیل شد. در این نوشتار گرایشات جدید در روابط میان اتحادیه اروپا و آسیا مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های پیش‌روی اتحادیه اروپا تشریح شده است. از آنجا که چالش‌های پیش‌روی دو منطقه در آینده به همان نسبت که جهانی است منطقه‌ای نیز است؛ لذا همکاری میان آسیا و اروپا برای مواجهه با این چالش‌ها الزامی است. در این میان درحالی‌که اروپاییان تحولات اخیر جهانی را به‌عنوان بحران رهبری جهانی می‌بینند آسیاییان آن را پایان تسلط غرب و ظهور ساختار رهبری جهانی چندقطبی‌تر می‌بینند.
۲. Asia Policy ، بهمن ۱۳۸۸
سیاست آسیا
نوشتار حاضر نهمین شماره از نشریه سیاست آسیا است که در ژانویه 2010 منتشر و در آن ضمن بررسی میزگردی درزمینه آموزش نسل جدید از متخصصان آسیا طی مقالاتی به سیاست خارجی حزب دموکراتیک ژاپن، روابط سه‌جانبه آمریکا، ژاپن و کره، جنبش اسلامی دانجشویی در هند و همین‌طور بررسی روابط چین و آمریکا در متن بحران مالی پرداخته است.

۱