درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > رشد اقتصادی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ایران ۲۰۰۴ ، فروردين ۱۳۸۳
واحد اطلاعات اکونومیست به پیش‌بینی اوضاع سیاسی-اقتصادی ایران پرداخته‌است. طبق پیش‌بینی این واحد، رشد اقتصادی ایران در این سال به علت پایین آمدن قیمت نفت، کاهش خواهد یافت. این واحد به تحلیل روند سیاست داخلی ایران و سیاست‌های ریاست جمهوری و پیش‌بینی روند انتخابات آینده، حرکت‌های ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای که بر روابط بین‌المللی موثر می باشد، بررسی نظام مالی و نقد سیاست پولی ایران، بررسی مبادلات ارزی و پیش‌بینی تغییرات در ارزش ریال در مقابل دلار و روند صادرات و واردات ایران و تاثیر اقتصاد بین‌الملل در اقتصاد ایران پرداخته ‌است.
شاخص توسعه انسانی‌، آخرین تلاش بین‌المللی برای یافتن یک واحد سنجش توسعه‌یافتگی کشورهاست که از سه معیار آموزش‌، امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه تشکیل شده است‌. تحلیل شاخص توسعه انسانی در ایران نشان می‌دهد که ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت تحصیلی و افزایش بهداشت‌، علل اصلی بهبود این شاخص بوده ولی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در حد قابل قبولی نبوده و عمده مشکلات توسعه انسانی ایران نیز از همین امر ناشی می‌شود‌. بنابراین تلاش برای از بین بردن فقر مادی و کاهش بیکاری در افزایش شاخص توسعه انسانی ایران نقش مهمی خواهد داشت‌.

۱