درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > جنبشها و قیامها > (۱۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        طی سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری اقدامات و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی در حمایت از فلسطین اشغالی و علیه رژیم صهیونیستی در سطح جهانی بوده‌ایم. میزان اثرگذاری فعالیت‌های مختلف جنبش‌های ضدصهیونیست که بیشتر در قالب فعالیت‌های اجتماعی و دیپلماسی عمومی بوده، به‌صورتی است که می‌توان فعالیت‌های آنها را نشانگر افزایش قدرت نفوذ جریان حمایت از فلسطین و به‌طور کلی رشد جریان اجتماعی ضدصهیونیستی در اروپا و جهان تلقی کرد. نوشتار حاضر به بررسی تاریخی، ماهیتی و عملیاتی برخی از مهم‌ترین جنبش‌های ضدصهیونیستی در اروپا پرداخته است.
اعتراض سیاسی پدیده‌اي است که تمامی جوامع و حکومت‌ها آن را به نوعی تجربه کرده‌ و می‌شناسند؛ اما با اینکه این پدیده سیاسی اجتماعی همواره وجود داشته است، چهارچوب تحلیلی مشخصی براي تببین آن نیست. هدف اصلی این نوشتار تلاش براي ارائه چهارچوبی تحلیلی براي تبیین مفهوم اعتراض سیاسی است. در نوشتار پیش رو کالبدشکافی دقیقی از مفهوم اعتراض سیاسی بیان شده، رهیافت‌ها و رویکرد تحلیل و تبیین شده و در نهایت تلاش شده است تا با ارائه مدلی سه مولفه‌اي، چهارچوبی نظري براي توضیح مفهوم سیاسی اجتماعی اعتراض سیاسی ارائه شود.
نهضت جدیدیه به سبب نقش بسزایی که از نظر فرهنگی اجتماعی و سیاسی در مناطق مسلمان‌نشین روسیه داشت، یک بار دیگر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا اعاده حیثیت از جدیدهای محکوم شده در دوره استالین، به ویژه از جهت بازیابی هویت ملی در کشورهای تازه به استقلال رسیده آغاز شد و این جریان به عنوان منبع الهام‌بخش جنبش‌های ملی به ویژه در جنبش جبهه خلق جمهوری آذربایجان، جنبش ارک ازبکستان و جنبش‌های بیداری در قازان و کریمه نمود عینی یافت.
۴. Comparative Theoretical Approaches to Explaining Movements of SocialInsurgency: The Case of ETA in Spain ، آذر ۱۳۸۷
رویکردهای تئوریکی تطبیقی برای توضیح جنبش‌های شورش اجتماعی: مورد ETA در اسپانیا
مقاله حاضر پس از بررسی تاریخچه فعالیت جدایی‌طلبان باسک به بررسی تئوریکی روش‌های مقابله با آن پرداخته است. اکثر مطالعاتی که تاکنون در مورد فعالیت جدایی‌طلبان صورت گرفته بر چرایی روی آوردن آنها به خشونت پرداخته است. در صورتی که مساله مهم در مطالعه آن، نحوه فعالیت این گروه و چرایی تغییر موقعیت و استراتژی آن است. بر همین اساس نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا عواملی که سبب تغییر استراتژی جدایی‌طلبان باسک شده را بررسی کند. به اعتقاد وی تغییرات بلندمدت اجتماعی و سیاسی به همراه تغییر تاکتیک‌های دولت اسپانیا برای مقابله با جدایی‌طلبان استراتژی و تاکتیک آنها را تغییر داده است. همین عامل سبب شده که این گروه‌ها دست از خشونت‌طلبی برداشته و به راهکارهای صلح آمیز برای دستیابی به اهداف خود روی آورند.
۵. The Political Context Behind Successful Revolutionary Movements ، اسفند ۱۳۸۶
شرایط سیاسی پشتیبان جنبش‌های انقلابی موفق
نوشتار حاضر با بررسی تئوری‌های انقلاب و شورش‌های سیاسی به بررسی نقش زمینه مناسب سیاسی در موفقیت این عملیات‌ها پرداخته است. نویسنده با بررسی و مورد مطالعه قرار دادن الجزایر، نیکاراگوئه و ویتنام عنوان می‌دارد که در عملیات انقلابی هدف تنها به چالش کشیدن قدرت سیاسی بوده و شورشیان انقلابی تلاشی برای بدست آوردن اذهان و قلوب مردم انجام نمی‌دهند. البته وجود شرایط مناسب سیاسی مهمترین شرط موفقیت جنبش‌های انقلابی است. بنابراین در شرایط کنونی نیز اگر شرایط سیاسی کشوری مناسب باشد امکان وقوع شورش‌های سیاسی و انقلابی وجود دارد.
۶. UNDERSTANDING INDIAN INSURGENCIES:IMPLICATIONS FOR COUNTERINSURGENCYOPERATIONS IN THE THIRD WORLD ، بهمن ۱۳۸۶
فهم شورش‌های هند: راهکارهایی برای عملیات ضد شورش در جهان سوم
در متن حاضر نویسنده با اشاره به شکل گرفتن شورش‌های مدرن در سراسر جهان خصوصا در جنوب آسیا که چالش اساسی برای امنیت و منافع آمریکا محسوب می‌شود معتقد است که این کشور برای مقابله با شورش‌های مدرن باید به تجربه هند در زمینه عملیات ضد شورش توجه داشته باشد. بر همین اساس نویسنده ابتدا بر اساس چارچوبی تئوریک به مطالعه انقلابات و شورش‌ها در جهان سوم و هند پرداخته و پس از آن راهکارهایی را برای مقابله با شورش‌ها بر اساس رویکردهای هند ارائه می‌دهد. به اعتقاد نویسنده میزان وجود ساختارهای دموکراتیک و تحکیم آنها، رضایتمندی و اعتماد مردم به یکدیگر و به دولت، میزان عدم تمرکز سیاسی و توسعه اقتصادی از عوامل بسیار مهم در توانمندی یک کشور برای مقابله و کنترل شورش‌ها است.
۷. Work-Centered Approach to Insurgency Campaign Analysis ، آذر ۱۳۸۶
رویکرد تمرکز بر نحوه فعالیت در تجزیه و تحلیل مبارزه نمودن با شورش
مقاله حاضر بر اساس رویکرد و تئوری کنترل ساختار و روش جنبش‌های شورشی تدوین شده است. براساس این رویکرد به بررسی این مسئله پرداخته می‌شود که چگونه سازمان‌های شورشی با تصمیم‌سازی عقلانی اهداف مهم را با توانمندی سیستمی و ساختاری خود ترکیب نموده تا به نفوذ گسترده در میان مردم دست یابند. علاوه‌براین در این مقاله با استفاده از مدل‌ها و شکل‌های مختلف به بررسی روش‌های مقابله ساختاری با جنبش‌های مدرن شورشی پرداخته شده است.
۸. RETHINKING INSURGENCY ، تير ۱۳۸۶
بازاندیشی شورش
نویسنده در مقاله حاضر به بررسی ماهیت تغییر یافته شورش‌ها پرداخته است. به اعتقاد وی با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 و جنگ عراق مهمترین تهدیدی که امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را تهدید می‌کند شورش است. شورش‌های مدرن ماهیتی شبیه به شورش‌های دوران جنگ سرد دارند. امروزه ماهیت، ساختار، سازمان و فرماندهی شورش‌ها به علت پیشرفت تکنولوژی و کاهش توانمندی نظارتی دولت تغییر یافته است. گروه‌های شورشی در فعالیت‌های خود از نظامیان و غیرنظامیان برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. به اعتقاد نویسنده شورش‌ها که در محیطی کاملا پیچیده رخ می‌دهند بیشتر شبیه به بازار رقابتی هستند تا جنگ.
۹. ?Irregular Enemies and the Essence of Strategy: Can the American Way of War adapt ، اسفند ۱۳۸۴
دشمنان بی‌قاعده و ماهیت استراتژی: آیا ایالات متحده آمریکا می‌تواند روش جنگی اتخاذ نماید؟
نویسنده در مقاله حاضر به بررسی و مقایسه تئوری‌ها و روش‌های جنگ‌های نامنظم و شورش پرداخته و ضمن برشمردن تفاوت آنها با یکدیگر روش مقابله ایالات متحده آمریکا با آنها را بررسی کرده است. علاوه‌براین نویسنده در مقاله خود با تعریف استراتژی به تفاوت‌های آن با جنگ نیز اشاره می‌کند. به اعتقاد نویسنده با توجه به اینکه شورش‌ها معمولا دلایل سیاسی پیچیده‌ای دارند برای کنترل و مقابله با آنها حمایت از مردم، توجه به ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و حفظ اطلاعات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند با روش‌های سنتی شورش‌ها را کنترل کند، بلکه باید با توجه به نقش ایدئولوژی، فرهنگ و اطلاعات تغییرات اساسی و مثبت در شیوه جنگ خود بوجود آورد.
۱۰. The Explanatory Value of Social Movement Theory ، ارديبهشت ۱۳۸۴
ارزش تفسیری تئوری جنبش اجتماعی
تئوری جنبش اجتماعی، حوزه‌ای از مطالعات سیاسی است که بر تشریح تئوریهای سیاسی جدلی یا خصمانه تاکید دارد. در این راستا به نظر می‌رسد بررسی مسائلی در خصوص افزایش تروریسم در خاورمیانه و راههای موثر مبارزه با‌ آن، علت تاکید آمریکا بر حضور در این منطقه، لزوم جوگیری از فعالیتهای سازمانهای اسلامی یا تقویت فرآیند دمکراسی سازی در این منطقه، در چارچوب تئوری جنبش اجتماعی امکانپذیر می‌باشد. در این خصوص آشنایی هرچه بیشتر با عناصر کلیدی تئوری مزبور، به درک بهتر از پیچیدگی این گروهها، میزان حمایت آنها در اجتماع و فرصتهای سیاسی در دسترس گروههای اجتماعی سیاسی می‌انجامد.

۱ | ۲ |