درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > کشورهای خلیج‌فارس > عربستان سعودی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        با وجود گستردگی روابط که در سال‌های اخیر میان دو کشور ایران و عربستان شکل گرفته، اما شناخت مردم ما و مراکز علمی آموزشی و فرهنگی از مسائل و تحولات فرهنگی و علمی این کشور بسیار اندک است. کتاب حاضر در این راستا به بررسی جغرافیای طبیعی، تاریخ، مذهب، ادبیات، هنر، نظام سیاسی، جغرافیای انسانی، نظام آموزشی، مطبوعات، ویژگی‌های جامعه‌شناختی، روابط فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد عربستان می‌پردازد.

۱