درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > عراق > کردستان > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        این نوشتار گفت‌و‌گویی با جیمز بیکر، سیاستمدار و از چهره‌های عالی‌رتبه سیاست در آمریکا است. نقش آمریکا در حمایت علنی از عراق در دوران جنگ هشت ساله با ایران، دلایل بازگشت آمریکا به منطقه در جنگ خلیج فارس و مسئله کردستان عراق و برخورد آمریکا از عناوینی بوده است که وی درباره آنها صحبت کرده است.

۱