درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > روابط بين المللی > (۱۰۶۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. How Can International Powers and Regional Actors Form Mutually Beneficial Relationships? ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های بین‌المللی و کنشگران منطقه‌ای چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند برقرار کنند؟
نوشتار حاضر که خلاصة مباحث مطرح‌شده در میزگردی به ابتکار منتدی الشرق با حضور تعدادی از کارشناسان مسائل منطقه‌ای است، در پی پاسخ به این پرسش است که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای منطقة مِنا چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند با یکدیگر برقرار کنند؟ از جمع‌بندی آرای مطرح‌شدة کارشناسان حاضر می‌توان نتیجه گرفت که از نگاه اغلب آنها تعامل و تراکنش اثربخش با دگرگونی‌های سریع منطقه نیازمند توسعة مدل‌های تحلیلی تازه‌ای است که نقش‌های دستخوش تغییر کنشگران بین‌المللی و منطقه‌ای را لحاظ کنند؛ مدل‌هایی تحلیلی که هدف غایی آنها ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار، باثبات، چند‌‌قومیتی و تکثرگرا باشد.
۲. Power, Information Technology, and International Relations Theory: The Power and Politics of US Foreign Policy and Internet ، آذر ۱۳۹۵
قدرت، فناوری اطلاعات، و روابط بین‌المللی: قدرت و سیاست در سیاست خارجی آمریکا و اینترن
کتاب حاضر به بررسی جایگاه فناوری در روابط بین‌الملل اختصاص یافته است. به باور نویسنده، پس از جنگ جهانی، مهم‌ترین موضوع روابط بین‌الملل، فناوری و مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی حاصل از این فناوری بوده است. به گفتۀ وی، جنگ و نسل‌کشی به موضوعات مهمی در عصر پساجنگ تبدیل شده‌اند که متفکران بسیاری تلاش داشتند به آنها پاسخ دهند. حتی به باور بسیاری از کارشناسان، صنعتی‌شدن و ابزارهای ارتباط جمعی مدرن در خلق رشتۀ روابط بین‌الملل نیز نقش‌آفرین بوده‌اند. این کتاب با بررسی فناوری در کانون نظریه‌های روابط بین‌الملل و ارزیابی آنها درخصوص نمونۀ موردی آمریکا تلاش دارد نقش فناوری در ارتباط با قدرت و سیاست کشورها را نشان دهند.
۳. الأحزاب الأوروبيه ودورها في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي ، مهر ۱۳۹۵
احزاب اروپایی و نقش آنها در تصمیم‌سازی در اتحادیة اروپا
نوشتار حاضر پس از مروری گذرا بر مفهوم «حزب سیاسی» و نظریة روابط بین‌الملل، بنیان‌ها و قواعد قانونی و حقوقی فعالیت‌های احزاب سیاسی در سطح اروپایی را توضیح داده و پس از آن بررسی کرده است که این احزاب برای اثرگذاری بر فرایند تصمیم‌سازی در اتحادیة اروپا چه فرصت‌ها و کانال‌هایی در اختیار دارند. نویسنده بخشی از بحث خود را به آیندة هم‌پیمانی‌ها و ائتلاف‌ها در پارلمان فعلی اروپا متمرکز کرده است و به‌طور خاص، رویکرد و موضع هر یک از جریان‌های حزبی این پارلمان را درقبال مسئلة به رسمیت شناختن دولت فلسطینی بررسی کرده است. وی تأکید دارد که کشورهای عربی باید با برقراری روابط با این احزاب برای اثرگذاری بر مواضع آنها درقبال مسائل مهم عربی تلاش کنند.
به باور نویسنده، اگرچه ایده‌ها و آرمان‌های جهان وطنی‌گرایانه و نجات‌بخش انقلاب‌های بزرگ شور و اشتیاق گسترده‌ای را در بین بخش‌های وسیعی از ملت‌های جهان بر می‌انگیزند، اما مبانی ساختاری نظام بین‌المللی و بازیگران اصلی جامعۀ جهانی، به عنوان حافظان وضع موجود، به‌صورت یک مجموعۀ هماهنگ، در برابر جاه‌طلبی‌های آنها موضع‌گیری و مخالفت می‌کنند تا اجازه ندهند که یک «بازیگر یاغی» بنیان‌های ساختاری نظام بین‌الملل را به چالش کشیده و اصول و معیارهای آن را زیر سئوال ببرد.
جامعه‌شناسی تاریخی در روابط بین‌الملل به‌عنوان یک دیدگاه کلان در قلمرو روش‌شناختی، خصلتی کثرت‌گرایانه دارد. این نوشتار با طرح روایت‌گری برمبنای تبیین روایی (تبیین مبتنی‌بر روایت) به‌مثابه یک تکنیک روش‌شناختی درصدد است بخشی از ملاحظات روش‌شناختی دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی را پوشش دهد. درواقع ازاین‌منظر، تاریخ متشکل از رویدادها و روایت‌های مختلف بوده و این پژوهشگر تاریخ است که ترتیب در کنار هم قرار گرفتن آنها را مشخص می‌کند. ازاین‌منظر، جامعه‌شناسی تاریخی در روابط بین‌الملل به‌عنوان دیدگاهی کلان و ثمربخش بدون افتادن در دامان نظریه‌پردازی صرف، هم نقش تاریخ و هم الزامات جامعه‌شناختی را در پیشبرد مطالعات روابط بین‌الملل درنظر گرفته است.
سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است که «تأثیرات تغییرات جهانی شدن بر شهرها و حوزۀ روابط سیاسی به‌طور همزمان، چگونه بر روابط بین‌الملل و مشخصاً دیپلماسی دولت ـ ملت‌ها تأثیر نهاده است؟». ازآنجاکه هرگاه ساختارهای جهانی دستخوش تغییر و تحول شوند، دیپلماسی نیز متحول می‌شود، می‌توان گفت که (فرضیه) «دیپلماسی همگام با تحولات جهانی‌ شدن در عرصۀ فروملی و فراملی رو به‌سوی دیپلماسی‌های موازی‌ای چون دیپلماسی شهری آورده است» و از سطح صرفاً دولت ـ ملت‌های رسمی به‌سمت بازیگران غیردولتی حرکت نموده و در گسترۀ جهان‌محلی ‌شدن، اقدام به ایجاد روابط دو و چندسویه کرده است. این تحول، وضعیت جدیدی را در روابط بین‌الملل ایجاد کرده و فرصت‌های متقابلی را پیش روی بازیگران دولتی و غیردولتی به یکسان نهاده است.
۷. The Return of the Theorists: Dialogues with Great Thinkers in International Relations ، خرداد ۱۳۹۵
بازگشت نظریه‌پردازان: گفتگوهایی با متفکران بزرگ در روابط بین‌المللی
کتاب حاضر مجموعۀ ارزشمندی است که با همکاری بیش از سی استاد دانشگاهی در رشته‌های مرتبط با روابط‌ بین‌المللی تدوین شده است. در چهل فصل، خواننده در مواجهه با چهل گفتگوی فرضی با اندیشمندان علوم سیاسی قرار می‌گیرد که درمجموع، درک تازه‌ای از روابط بین‌المللی به‌دست مي‌آورد. هدف از نگارش این کتاب بسط تفکر این حوزه و کمک به خواننده برای نظریه‌پردازی شخصی صورت گرفته است. نویسندگان بر این باورند که ازلحاظ فراهم آوردن بستر تحقیقاتی نیز، این کتاب می‌تواند کمکی برای تمامی افرادی باشد که در اندیشۀ یافتن افق‌های تازه پژوهشی هستند. از دید آنها، برخورد آرای اندیشمندان قدیمی و مسائل روز علوم سیاسی توانسته است برخی از این پرسش‌های تازه را ایجاد کند.
به باور نویسنده، ساختار نظام بین‌الملل دیگر نه سلسله‌مراتبی است و نه تک – چندقطبی، بلکه نظم و سیاقش برهم خورده تا همه چیز از نو تعریف شود. ناتوانی آمریکا در اعمال هژمونی‌اش از یک‌سو و افول قدرت اقتصادی چین باعث شده همۀ پیش‌بینی‌های گذشته بر هم بریزد. بازیگران جدیدی پا به میدان گذاشته‌اند و همین مسئله جهان را با تلاطم‌های سهمگین مواجه کرده است. وی همچنین بر این باور است که جهان دو روی خود را در سال 94 به‌صورت توامان نشان داد. یک روی آن امید به بهبود و روی دیگر آن بازگوکنندۀ تلخی وحشت و ترور بوده است. به باور نویسنده، این روند به احتمال زیاد در سال 95 هم ادامه خواهد یافت.
این نوشتار به بررسی ترجمه فارسی فصل آخر کتاب حاکمیت استفن کراسنر پرداخته است. اصل اساسی حاکمیت وستفالی (یعنی خودمختاری ساختارهای داخلی) به کرات از راه مداخله به شکل اعمال زور یا تحمیل دولت‌های قدرتمند یا ازطریق قراردادها یا معاهداتی که مستلزم دعوت کنشگران خارجی به نفوذ در ساختارهای اقتدار داخلی هستند، به خطر افتاده است. به باور نویسنده، هرگز هیچ زمان ایده‌آلی وجود نداشته که در آن همه یا بیشتر کلیت‌های سیاسی با تمام ویژگی‌های همراه با حاکمیت - قلمرو، نظارت، به رسمیت شناختن و خودمختاری ـ سازگار باشند.
نوشتار حاضر به بررسی نشست انجمن روابط بین‌الملل پرداخته است. دکتر عبدالعلی قوام، سخنران اول این نشست درخصوص حقوق روابط بین‌الملل برای تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل سخن گفته و به تشریح نظریات رئالیست‌ها پرداخته است. همچنین دکتر یوسف مولایی، حقوق بین‌الملل امروزی را ناتوان از پاسخگویی به مسائل روز دانسته و باور دارد «در سال‌های اخیر به‌خصوص بعد از جنگ سرد رویدادهایی اتفاق افتاده که حقوق بین‌الملل نتوانسته است پاسخ مناسبی درخصوص قاعده‌مند بودن آنها داشته باشد».

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۰۷