درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای غربی > آلمان > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. آلمان ، اسفند ۱۳۸۸
آلمان ازجمله کشورهایی است که ایرانیان بسیاری در آن زندگی می‌کنند. در این نوشتار ابتدا جغرافیای طبیعی شامل رودها، کوه‌ها، دریاچه‌ها، جنگل‌ها و مراتع و ...، سپس جغرافیای انسانی اعم از نژاد، پرچم، خوراک، پوشاک، معماری و غیره بررسی شده است. در مبحث جغرافیای اقتصادی پول و جهانگردی مورد توجه قرار گرفته است. تاریخچه، سیاست و حکومت از دیگر مباحث کتاب است. در ادامه مناطق دیدنی، شهرهای مهم این کشور به همراه عکس‌های رنگی بسیار به انضمام کلمات و جملات متداول کاربردی آمده است.

۱