درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > سیاست جهانی > قرن ۲۱م. > (۹۴۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بین‌الملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ نظم جدید روبه‌رو شد. این ابهام موجد سناریوسازی‌های متعددی در راه تبیین نظم آیندۀ جهان و تشریح نظام بین‌الملل شد که دراین‌میان، نظام چندقطبی از احتمال بیشتری برخوردار است. در این نظام، بازیگران مختلفی می‌توانند بنابه ظرفیت‌های خود به ایفای نقش بپردازند و سهمی را در رهبری جهان بر عهده بگیرند. سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که جمهوری اسلامی برای ایفای نقش موثر در نظام چندقطبی با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است؟
نوشتار حاضر به بررسی علل و عوامل تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن در سال 2015 پرداخته است. فرضیۀ پژوهش این است که ترکیبی از متغیر‌های سه‌گانۀ ژئوپلیتیک، بستر بحران‌زای داخلی و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند علل تهاجم عربستان به یمن را در مارس 2015 تبیین کند. در همین زمینه، نویسندگان در آغاز تنش‌های تاریخی میان یمن و عربستان و درواقع دیدگاه‌ها و سیاست‌های خصمانۀ سعودی‌ها دربارۀ یمن را بررسی کرده‌اند و سپس به تشریح متغیر‌های سه‌گانه برای تبیین تهاجم عربستان و متحدان آن به یمن در مارس 2015 پرداخته‌اند.
۳. The South China sea Territional disputes a Multilateral Perspective ، دي ۱۳۹۵
اختلافات حاکمیتی در دریای چین جنوبی، چشم‌انداز چندجانبه
نوشتار حاضر، گزارش نشست مفصلی است با همین عنوان که در دانشکدۀ مطالعات بین‌الملل دانشگاه راجاراتنام سنگاپور برگزار شده است. این نشست در سه جلسه و سه پنل برگزار شده و سخنرانان آن از کشورهای استرالیا، فیلیپین، سنگاپور، چین، ژاپن، مالزی و غیره، به بیان دیدگاه‌های خود درمورد اختلافات موجود در این منطقه و ارائۀ دیدگاه درمورد راه‌حل آن پرداخته‌اند. این نوشتار مشروح نشست است که به تفکیک سخنرانی سخنرانان منتشر شده‌ است.
۴. How Can International Powers and Regional Actors Form Mutually Beneficial Relationships? ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های بین‌المللی و کنشگران منطقه‌ای چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند برقرار کنند؟
نوشتار حاضر که خلاصة مباحث مطرح‌شده در میزگردی به ابتکار منتدی الشرق با حضور تعدادی از کارشناسان مسائل منطقه‌ای است، در پی پاسخ به این پرسش است که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای منطقة مِنا چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند با یکدیگر برقرار کنند؟ از جمع‌بندی آرای مطرح‌شدة کارشناسان حاضر می‌توان نتیجه گرفت که از نگاه اغلب آنها تعامل و تراکنش اثربخش با دگرگونی‌های سریع منطقه نیازمند توسعة مدل‌های تحلیلی تازه‌ای است که نقش‌های دستخوش تغییر کنشگران بین‌المللی و منطقه‌ای را لحاظ کنند؛ مدل‌هایی تحلیلی که هدف غایی آنها ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار، باثبات، چند‌‌قومیتی و تکثرگرا باشد.
۵. Middle Powers in World Trade Diplomacy: India, South Africa and the Doha Development Agenda ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های میانه در دیپلماسی تجاری جهانی: دستورِ کار توسعه‌ایِ هند، آفریقای جنوبی، و دوحه
کتاب حاضر به مطالعۀ جایگاه کشورهای جنوب در نظام بین‌المللی اختصاص یافته و انگیزه‌های حکمرانی آنان را در گذشته و آینده بررسی کرده است. به باور نویسنده، نقش قدرت‌های جنوب در سکانداری جهانی معاصر، به‌شکلی خاص پس از ظهور رهبران گروه بیست در نشست سال 2008 به‌عنوان انجمن جدیدی برای مدیریت پسابحران اقتصاد جهانی روشن شده است. از آن پس نیز شاهد افزایش تمایل رهبران این کشورها برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های گوناگون بوده‌ایم. این کتاب کوشیده است جدا از تمرکز بر سیاست‌های جهانی تجارت، راهی برای درک ظهور قدرت‌های جنوب بیابد و ازاین‌طریق، به نظریه‌پردازی درخصوص تلاش قدرت‌های درحال‌ظهور در یافتن صدایی مستقل در امور بین‌المللی و ایجاد تمایز در نقش خود در سیاست‌های جهانی بپردازد.
۶. Линии фронта в сирийском конфликте как контуры будущего мирового порядка ، مهر ۱۳۹۵
خطوط جنگ در سوریه، خطوط نظم جهانی آینده
نویسنده با اشاره به شکست طرح صلح روسیه و آمریکا در سوریه، تصریح کرده است که توافقی میان آنها صورت نخواهد گرفت، زیرا واشینگتن پیشبرد اهداف خود در این کشور را برای حفظ رهبری جهانی خود ضروری می‌داند. براین‌اساس، وی نقش عوامل خارجی در سوریه را بیش از سایر مولفه‌ها دانسته است. وی تأکید دارد که خطوط فعلی جنگ و تقابل در سوریه درواقع خطوط نظم آتی بین‌الملل را نشان می‌دهد، خطوط تقسیم میان دو سیستم؛ هژمونی آمریکا (نظام تک‌قطبی) از یک‌سو و مخالفان آن ازسوی دیگر (نظام چندقطبی/چندمرکزی). به باور وی، پیروزی جناح روسیه و چین به معنی شکل بست ساخت جدیدی در نظام بین‌الملل و خاتمۀ سیستم آمریکایی است؛ براین‌اساس، جنگ در سوریه، جنگ بر سر چگونگی نظام آتی بین‌المللی است.
۷. Zbigniew Brzezinski’ye Göre Küresel Gidişat ، فروردين ۱۳۹۵
روندهای جهانی از نگاه ژبیگنیو برژینسکی
نوشتار حاضر خلاصه‌ای از مقاله ژبیگنیو برژینسکی، از مشاورین اسبق کاخ سفید به زبان ترکی است. برژینسکی روندهای آتی جهان را با مؤلفه‌های جدیدی برشمرده است؛ مانند: عدم توانایی آمریکا در ادارۀ جهان به تنهایی، تنزل روسیه از ابرقدرتی به یک دولت - ملت مانند کشورهای اروپایی، قدرت‌نمایی توسط چین به‌عنوان رقیب اصلی آمریکا و مهم‌تر از همه، رواج اسلامگرایی با قرائت‌های مختلف که علاوه بر خاورمیانه و شمال آفریقا توان اثرگذاری در تمام نقاط جهان را دارد و نتیجۀ سیاست‌های ضداسلامی اروپایی‌ها است. از نکات قابل‌توجه این نوشتار، توصیۀ برژینسکی به ورود مستقیم و دوبارۀ آمریکا به مسائل خاورمیانه، به‌دنبال شکست استراتژی مدیریت از راه دور آمریکا است.
مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در تاریخ یکشنبه یکم آذر 1394 همایشی با عنوان: «بررسی‌ ریشه‌های بحران و چشم‌انداز ثبات از قفقاز تا شامات» برگزار کردند. در این نشست دکتر قربانی، رئیس انجمن ایرانی روابط بین‌الملل به‌عنوان مقدمه به اهمیت موضوع تأثیر ارتباطات و مفهوم «فراتکنولوژی» بر روابط بین‌الملل و به‌ویژه موضوعات ثبات و امنیت اشاره کرد. سخنرانان این همایش عبارتند از: دکتر واهرام تروماتووسیان؛ دکتر داوود هرمیداس باوند؛ دکتر گریگور قضاریان؛ دکتر رحمت حاجی مینه؛ دکتر وارطان وسکانیان؛ دکتر رضا سیمبر؛ دکتر اردشیر پشنگ و دکتر حسین دهشیار.
۹. Not Losing Face in Syria ، مهر ۱۳۹۴
حفظ ظاهر در سوریه
نویسنده ضمن پرداختن به بحران سوریه و پیامدهای دهشت‌بار آن، بر این باور است که برای حل این معضل تمامی کنش‌گران بین‌المللی و منطقه‌ای باید دغدغه‌های زیاده‌خواهانۀ خود را کنار گذاشته و به مسائل اساسی و بنیادین این امر بپردازند. از نگاه نویسنده، در شرایطی که هیچ‌یک از نظام‌های تک‌قطبی و دوقطبی پاسخگوی معضلات نظام بین‌الملل کنونی نبوده است، رهبران جهان باید با تکیه بر قوانین بین‌المللی ترتیباتی را اتخاذ کنند که هم پاسخگوی دغدغه‌های قدرت‌های بین‌المللی و هم کنشگران منطقه‌ای باشد. هانتر بر این باور است که قرار دادن کناره‌گیری اسد به‌عنوان پیش‌شرط پایان بخشیدن به مناقشات، امری معقول و عملی نیست و طولانی‌تر شدن مناقشات نتیجه‌ای جز دشوارتر شدن فرآیند خاتمه دادن به این امر ندارد.
مرکز مطالعات جهان معاصر چین و بنیاد صلح و توسعۀ چین به شکل مشترک در روزهای 27 و 28 نوامبر 2012 در شهر پکن نشست «گفت‌و‌شنود چندجانبه جهان معاصر» را برگزار کردند که محور اصلی آن جهان درحال تغییر و چین درحال توسعه بوده است. شرکت‌کنندگان ضمن مباحثاتی با تاکید بر موارد زیر به تحلیل مفصل برخی مسائل مهم جهانی پرداخته‌اند: ساختار بین‌المللی حاکم بر جهان، حکمرانی جهانی و نقش کشورهای درحال ظهور، امنیت و توسعه در منطقۀ آسیا - اقیانوسیه. نوشتار حاضر یکی از مجموعه مقالات و سخنرانی‌های مربوط به این اجلاس است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۹۵