درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > افغانستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        موسسه مطالعات تاریخ معاصر در سال ۱۳۸۵ با برگزاری یک نشست مشترک، تلاش کرد تا رویکرد تازه‌ای را نسبت به مسائل افغانستان داشته باشد. این کار با همکاری شماری از محققان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی انجام شد. نوشتار حاضر مجموعه مقالاتی است که در این نشست در خصوص اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی افغانستان ارایه شده است.
افغانستان سرزمینی است کوهستانی در قلب آسیا که در بین تعدادی از کشورهای همسایه محصور شده و به دریای آزاد راه ندارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند که شمای نسبتا عملی و مفصل از اوضاع و موقعیت جغرافیایی افغانستان، تصمیمات کشوری، ولایات و ولسوالی‌ها، اوضاع تاریخی این کشور، وضع فرهنگی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی و ارتباطات در افغانستان و درنهایت شمه‌ای از اوضاع سیاسی و نظامی این کشور به دست دهد.

۱