درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنیت ملی > سازمان اطلاعاتی > مناطق و کشورها > روسیه شوروی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. اسناد میتروخین II کاگ‌ب و جهان ، دي ۱۳۸۶
The Mitrokhin archive II: the KGB and the World
کتاب حاضر از ابعاد نفوذ جهانی سازمان مخفی اتحاد شوروی سابق و عملیاتش در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین پرده برمی‌دارد. اسناد میتروخین ۲، تماس‌های مخفی کاگ‌ب را با گروهی از رهبران جهان از جمله کاسترو، آلنده، ناصر، صدام حسین و منگیستو، و ... فاش می‌سازد و خواننده را در جریان عملیات این سازمان برای تغییر مسیر رویدادها در کشورهایی مانند هند و افغانستان قرار می‌دهد.
از زمانی که ولادیمیر پوتین‌، یکی از کارمندان عالی‌رتبه سازمان اطلاعات و امنیت حکومت اتحاد جماهیر شوروی‌(KGB ) رئیس جمهور روسیه شد‌، دسترسی به آرشیو این سازمان اطلاعاتی دشوارتر گردید‌. این سازمان که پس از فروپاشی شوروی به سرویس امنیتی فدرال‌(FSB) تغییر نام داد‌، سالها پیش‌ از اعلام یلتسین مبنی بر استفاده همگان از آرشیو این سازمان‌، آغاز به از بین بردن بخشی از پرونده‌های آن کرد‌. به این ترتیب آنچه که یلتسین در دهه ۱۹۹۰ در دسترس همگان قرار داد‌، در حکومت پوتین دوباره پنهان نگاه داشته می‌شود‌.

۱