درگاه دید > موضوعات > مهاجرت و جمعیت > مهاجران > (۸ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ارمنیان در مصر ، شهريور ۱۳۹۴
نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی مرتبط به ارمنیان ساکن مصر پرداخته است. ازجمله این موضوعات می‌توان به: دیاسپورای ارمنی، مهاجرت ارمنیان به مصر (مهاجرت اختیاری: پیش از نژادکشی ارمنیان، مهاجرت اجباری: پس از نژادکشی ارمنیان در ترکیۀ عثمانی در 1915م)؛ انسجام، فرهنگ و ارتباطات ارمنیان؛ ارمنیان در بازار کار؛ فرهنگ و ارتباطات اجتماعی ارمنیان؛ زبان و تحصیلات ارمنیان و آیندۀ ارمنیان در مصر، پرداخته است.
۲. ارمنیان در سوریه ، آذر ۱۳۹۳
نخستين بازتاب عمدۀ حضور ارمنيان در خاورميانه مربـوط به دورۀ پادشاهی تيگران بزرگ است، زمانی كه ارمنستان امپراتوری بزرگی بود و گسترۀ آن از دريای خزر تا دريای مديترانه می‌رسيد، مرزهای اين امپراتوری سرزمين‌هـای سـوريه، لبنـان، فلسـطين و بخشي از مصر را دربر می‌گرفت و شمار ارمنيان در همه اين منـاطق قابـل توجـه بـود. این نوشتار پس از بررسی پیشینۀ تاریخی ارمنیان در سوریه، به بررسی حضور قابل توجه ارمنیان در دورۀ جدید پرداخته است. جمعیت و پراکندگی ارمنیان در سوریه، نقش ارمنیان در سوریه، سازمان‌ها و موسسات ارمنیان سوریه و دشواری‌های کنونی ارمنیان سوریه، از موضوعات مورد بحث در این نوشتار است.
نخستین حضور ارمنیان در شبه‌جزیرۀ کریمه به سدۀ نخست میلادی و برخی از رویدادهای این دوره باز می‌گردد. تداوم روابط اقتصادی بازرگانان ارمنی با بنادر تجاری کریمه در طی سده‌های پس از میلاد سبب شناخت هرچه بیشتر این شبه‌جزیره نزد ارمنیان شد. با بررسی وضعیت اقتصادی کریمه در طی سدۀ دهم میلادی می‌توان پی برد که چند تن از متمولان ارمنی این سرزمین در تعیین برخی روابط سیاسی امپراتوری بیزانس تاثیرگذار بوده‌اند. این نوشتار به بررسی تاریخی مهاجرنشین‌های ارمنی (سده 11 تا اواخر سده 18 میلادی) پرداخته است.
۴. Migrants and the Global Financial Crisis ، آذر ۱۳۸۸
مهاجران و بحران مالی جهانی
نوشتار حاضر با اشاره به وجود 200 میلیون مهاجر در کشورهای مختلف جهان به بررسی وضعیت مهاجران در دوره بحران اقتصادی پرداخته است به‌نظر نویسندگان درحالی که مهاجران جزء دارایی‌های اقتصادی هم کشور میزبان و هم کشور صادرکننده هستند اما در بحران مالی جهانی آسیب‌پذیری آنها چه ازنظر سیاسی و چه اقتصادی افزایش می‌یابد. نویسندگان همچنین ضمن بررسی تاثیرات مهاجران بر بازارهای کار براین‌نظرندکه سیاست‌گذاران باید دربرابر فشارهای سیاسی موجود مبنی‌بر اعمال فشار علیه مهاجران مقاومت و کمک مهاجران در رفاه اقتصادی را به‌طور گسترده‌تر مورد پذیرش و شناسایی قرار دهند.
متن حاضر به ارزیابی حضور ایران و ایرانیان در جهان به هم پیوسته کنونی که دنیای رسانه‌ها و ارتباطات و جهانی شدن، چهره جدیدی به آن داده است، پرداخته است. منشا آنچه اینک به معنای حضور در دنیا تلقی می‌شود، مهاجران عادی و وسایل ارتباط جمعی جهانی‌اند که در اختیار نیروهای خارجی هستند و ربطی به ایران و نظام سیاسی آن ندارد. تصویر ساخته‌شده از ایران، سیاسی و موقت است بنابراین ناپایدار است.
ساموئل هانتینگتون یکی از نظریه‌پردازان برجسته آمریکایی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مصاحبه‌ای به تحلیل پیش‌بینی‌های خود در طی سال‌های اخیر پرداخته است. موضوعات اصلی این گفتگو را پیش‌بینی وی در مورد برخورد فرهنگ‌ها، خطرهای حمله بن‌لادن و القاعده، کشمکش بین اسلام و غرب‌، مهاجرت فزاینده مردم آمریکای لاتین و اسپانیایی زبان‌ها به آمریکا، تحلیل تبعات و پیشامدهای پس از مهاجرت این گروه‌ها، و بررسی روند تاثیرگذاری این مهاجران در ایالات متحده، هویت و نژاد آمریکایی و مشکلات ناشی از چنین مهاجرتهایی در طول سالیان اخیر تشکیل داده است.
مهاجرت امری است که در صورت کنار آمدن اروپایی‌ها با آن‌، ثروت و قدرت آنها را بیشتر نموده و عدم پذیرش آن سبب پایین آمدن سطح زندگی و انشقاق زندگی آنها خواهد شد‌. مهاجرت می‌تواند موتور رشد اقتصادی و عاملی برای پویایی اجتماعی به حساب آید‌. بسته نگهداشتن درها به روی مهاجرین نه تنها بر آینده اجتماعی و اقتصادی کشورها تاثیر خواهد گذاشت بلکه باعث افزایش راه‌های غیر قانونی مهاجرت نیز می‌شود‌. در این میان‌، کمیسیون تازه تاسیس مهاجرت جهانی که ریاست آن در دست سوئد و آفریقای جنوبی است‌، می‌تواند به وضع هنجارهای بین‌المللی و سیاست‌های بهتر برای مدیریت مهاجرت کمک کند‌.
۸. Borders Beyond Control ، دي ۱۳۸۱
مرزهای بدون کنترل
مهاجرت یکی از اصلی‌ترین مشکلات جهان امروزمی‌باشد. کشورهای ثروتمند سعی در جذب مهاجران کارشناس ماهر دارند و راه ندادن مهاجران غیر ماهر دارند. کشورهای فقیر سعی در نگهه‌داشتن نیروی کار ماهر دارند . هر دو محکوم به شکست هستند. دولت‌ها باید از تلاش در جهت کاهش مهاجرت پرهیز کرده به مدیریت این امر در جهت منفعت همگانی بپردازند.

۱