درگاه دید > موضوعات > منابع، محیط زیست و انرژی > گاز > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در سال‎هاي اخير روند روبه رشد مصرف انرژي، پديدۀ بحران انرژي را در جهان به‌وجود آورده است. افزايش تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي و قيمت بالاي آنها موجب شده است كه توجه زيادي به منابع انرژي تجديدپذير صورت گيرد. به باور نویسنده، يكي از اين منابع تجديدپذير بيوگاز است كه از پسماندهاي دامي، كشاورزي، شهري و صنعتي قابل استحصال است. انرژي زيست توده شامل انرژي توليدي از کليه‌ ضايعات حاصل از موجودات زنده است و بعد از انرژي خورشيدي بالاترين پتانسيل انرژي را دارا مي‌باشد و درحال حاضر باتوجه به مزاياي ويژه‌اي نظير مزاياي اقتصادي، محيط‌زيستي، پراکندگي و دسترسي آسان، بالاترين سهم را درميان تجديدپذيرها به خود اختصاص داده است.
اهمیت روزافزون گاز به‌عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی اقتصادی غرب و به‌خصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تاثیرپذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، هم‌گرایی بیشتر کشورهای عضو سازمان و... ازجمله فرصت‌های مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلتیک کشورهای عضو به‌خصوص کشورهای اسلامی در برابر غرب و آمریکا خواهد شد. این نوشتار تلاش دارد تا ضمن بررسی پتانسیل کشورهای اسلامی در اوپک گازی، زمینه‌های موجود برای بهره‌گیری از این سازمان در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در نظام ژئوپلتیک جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۳. More for Asia: Rebalancing World Oil and Gas ، دي ۱۳۸۹
سهم بیشتر برای آسیا: احیای توازن در نفت و گاز جهانی
در ده سال آینده صنایع نفت و گاز شاهد گذاری قابل توجه خواهد بود. به‌طوری‌که توازن جهانی تقاضا و سرمایه‌گذاری از اروپا و آمریکای شمالی به‌سوی آسیا تغییر خواهدکرد و دیگر اروپا و آمریکا نمی‌توانند متکی به صادرات نفت خاورمیانه باشند. این گذار پیامدهای ژئوپلیتیک مهم و تاثیری عمیق بر استراتژی صنعتی خواهد داشت. این مسئله سوالاتی را درباره امنیت عرضه برای واردکنندگان و تقاضا برای صادر کنندگان و همچنین نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تجارت ایجاد می‌کند. در این میان کمپانی‌ها و دولت‌ها نیاز به بازنگری در استراتژی‌ها و سیاست‌های خود در قبال تاثیر سهم بیشتر آسیا از نفت و گاز جهان در آینده دارند.
۴. Natural Gas Pricing and Its Future: Europe as the Battleground ، آبان ۱۳۸۹
قیمت‌گذاری گاز طبیعی و آینده آن: اروپا به مثابه میدان نبرد
مصرف گاز طبیعی در سه دهه گذشته رشد سریعی داشته و هم‌اکنون نزدیک یک چهارم کل عرضه انرژی جهان را دربرمی‌گیرد و در سال‌های آینده نیز باتوجه به صنعتی شدن آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین تقاضا برای گاز سریع‌تر از نفت رشد خواهد کزد. نوشتار حاضر به تحلیل دو مکانیزم قیمت برای گاز طبیعی ازجمله مکانیزم ارتباط قیمت گاز به قیمت نفت و الگوی قیمت رقابتی بازار پرداخته و براین‌نظر است که اروپا هم‌اکنون در جنگ قیمت‌گذاری گاز طبیعی در مرکز توجه قرار داشته و تاثیری قابل توجه، فراتر از مرزهای اروپا، بر چگونگی قیمت‌گذاری و قراردادهای منعقده در این بخش خواهد داشت.

۱