درگاه دید > راهنماها > موسسات تحقیقاتی > مناطق و کشورها > روسیه فدراتیو > (۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        روابط ایران با کشورهای خارجی به شکلی که عملا به امور حکومت و اداره کشور پیوند بخورد، از اوایل حکومت قاجارها آغاز شد. در این میان روابط ایران با روسیه با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است.در حال حاضر برای درک بهتر مناسبات میان ایران و روسیه، بررسی نقش، دیدگاه،‌ نگرش و عملکرد موسسات پژوهشی در حوزه سیاست خارجی ضرورتی انکارناپذیر است، چراکه برخی از این نهادها و افراد از نقش و ماهیت ظاهری خود فراتر رفته و خود به بازیگری تاثیرگذار در عملیات سیاستگذاری تبدیل شده‌اند. در همین راستا نوشتار حاضر به بررسی برخی از مهمترین مراکز پژوهشی روسیه و نگاه آنها به تحولات جهانی، منطقه‌ای و به‌طورخاص تحولات ایران پرداخته است.
۲. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
۳. Institute of Strategic Studies and Analysis ، آذر ۱۳۸۲
مؤسسه مطالعات و تحلیل‌های استراتژیک
مؤسسه مطالعات و تحلیل‌های استراتژیک مؤسسه‌ای مستقل و فراجناحی است که از توسعه و گسترش مرکز تحلیل‌‌های مسکو به‌وجود آمده است و به تحقیق و پژوهش در زمینه تاریخ معاصر، حقوق، اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست نظامی و سیاست ژئواستراتژیک می‌پردازد.
۴. (Center for Policy Studies in Russia (PIR ، آذر ۱۳۸۲
مرکز مطالعات سیاسی روسیه
هدف از تاسیس این مرکز پژوهشی و آموزشی، مطالعه و بررسی موضوعاتی مانند، امنیت بین‌المللی، کنترل تسلیحات، منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه و اوضاع داخلی روسیه است.
۵. Carnegie Moscow Center ، آذر ۱۳۸۲
مرکز کارنگی مسکو
مرکز کارنگی مسکو یک سازمان مطالعاتی و تحقیقاتی است که توسط سازمان صلح بین‌المللی کارنگی تاسیس شده است. این مرکز با گرد هم آوردن محققان و پژوهشگران مسائل سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان امروز را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۶. (Russia's Institute for Strategic Studies (RISS ، آذر ۱۳۸۲
مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه
مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که به دستور رئیس‌جمهور این کشور و با هدف تحقیق و پژوهش در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و استراتژیک، تحلیل سیاست‌های جاری روسیه، تشخیص نقاط ضعف سیاست داخلی و خارجی روسیه، برآورد استراتژیک گرایش‌های جهانی و ارزیابی تحولات امنیتی روسیه بنیان نهاده شد.
۷. (Institute for Applied International Research (IARIR ، آذر ۱۳۸۲
مؤسسه تحقیقات بین‌المللی کاربردی
مؤسسه تحقیقات بین‌المللی کاربردی مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است ک به منظور تحقق اهدافی چون، ارتقا شناخت و آگاهی مردم روسیه در زمینه مطالعات بین‌المللی، برقراری ارتباط میان کارشناسان سیاست خارجی و جوامع تخصصی بین‌المللی، اجرای برنامه‌های آموزشی پیشرفته در زمینه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی روسیه و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های یاد شده بنیان نهاده شد.

۱