درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سیاست اقتصادی > (۱۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر به شناسایی ناکامی‌های بازار در توسعه طرح‌های همکاری منطقه‌ای در خاورمیانه پرداخته است. در این راستا از بانک اطلاعاتی پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده در دهه گذشته استفاده شده و کیفیت آنها را از سه منظر اصلی مورد ارزیابی قرار داده است که عبارتند از: امکان‌پذیری از لحاظ سازگاری با محدودیت‌های اجتماعی - اقتصادی؛ قابلیت اجرایی اقتصاد خرد و پیامدهای منطقه‌ای.
روابط و مؤلفه‌های اقتصادی بر ثبات و همگرایی در یک منطقه موثر است. هرچه این روابط در یک منطقه بیشتر مبتنی بر توسعه پایدار باشد، همگرایی افزایش و تنش کاهش خواهد یافت؛ هرچه میزان دخالت عناصر خارجی و رسوخ جاه‌طلبی قدرت‌های بزرگ در اهداف و سیاست‌های دولت‌های یک منطقه بیشتر باشد، درجه واگرایی و تنش افزایش خواهد یافت. خاورمیانه با پتانسیل‌های اقتصادی متاثر از منابع سوختی همواره مورد توجه بوده و ایران با قابلیت‌های استراتژیک خود عنصری مهم در منطقه تلقی می‌شود و تاثیر زیادی در امنیت و ثبات منطقه دارد. همچنین نوسانات اقتصادی ایران بواسطه دخالت‌های استعماری اقتصاد منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تلاش آمریکا جهت ایجاد اختلاف در کشورهای منطقه و انزوای سیاسی ایران، باعث واگرایی در منطقه خواهد شد.
پدیده جهانی شدن و تب پیوستن به اقتصاد جهانی هر روز مناطق و کشورهای جدیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خاورمیانه و آفریقای شمالی مناطقی هستند که بعد از آسیا در صدد برنامه‌ریزی برای بهره گیری از شرایط نوین اقتصاد جهانی می‌باشند. این مناطق با توجه به موفقیت نسبی کشورهای آسیای شرقی و بدون توجه به رکوداقتصادی آنها که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده به الگو برداری از این سیاستها پرداخته اند.بررسی علل و ضرورت اصلاحات ساختاری در موقعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در اقتصاد جهانی با توجه به بحران رشد از یک سو و مساله جهانی شدن، چالشها و مخاطرات کشورهای در حال رشد بویژه مناطق فوق‌الذکر از سوی دیگر از محورهای مهم این نوشتار است.
۱۴. اقتصاد خاورمیانه در آستانه تغییر ، دي ۱۳۸۲
The Middle East on the threshold of change
اثر حاضر حاوی مقالات مختلفی پیرامون اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست و بحران‌ها، موانع و مسائل اقتصادی که کشورهای این منطقه با آن مواجه هستند را بازگو می‌کند. در این راستا کتاب حاضر زمینه‌های مختلفی از مسائل اقتصادی ازجمله در حوزه نفت، بازارهای مالی، اشتغال، بهداشت و آموزش، بانکداری و ارز را به شکل موجز، با محتوایی تازه پوشش می‌دهد.
کشورهای در حال توسعه در چند دهه گذشته به طراحی و اجرای برنامه‌های گوناگونی برای رشد و پیشرفت دست زده و تحت‌تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. نوشتار حاضر با نگاهی به تجربه کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی، مساله دخالت دولت در حوزه اقتصاد را مورد توجه قرار داده و به بیان کلیاتی درباره تاثیر متقابل برنامه‌های پنج ساله و بودجه سالیانه می‌پردازد و ضمن تعریف برنامه‌ریزی، انواع و مراحل آن، نکاتی چند را در زمینه نگاه نظریه‌های اقتصادی به نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادی بیان می‌دارد. در این راستا فرض مقاله بر این نهاده شده که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بستگی تامی به توانمندی‌های علمی و عملی دولت دارد.
این گزارش به تشریح وضعیت صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۸۱ پرداخته است. در این سال عمده صادرات ایران به امارات بوده است. هم‌چنین بیشترین واردات از اتحادیه اروپا بوده که شامل اقلامی چون لوازم و ماشین‌آلات صنعتی و مکانیکی، لوازم صنعتی برقی، آهن‌آلات و مواد شیمیایی بوده است.

۱ | ۲