درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > رشد اقتصادی > توسعه پایدار > (۱۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ویژگی مهم اکوسیستم استارتاپی نوپایی مانند اکوسیستم ایران، تنوع متغیرهای موثر است. به باور نویسنده مهم‌ترین متغیرهای موثر بر اکوسیستم استارتاپی ایران در موقعیت کنونی، روال‌های قانونی به‌عنوان یک متغیر مستقل است که به شدت بردیگر متغیر مهم این حوزه یعنی سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. از دیگر متغیرها نیز می‌توان به تکثر مراکز تصمیم‌گیری و اعمال تصمیم‌ها بر اکوسیستم و قوانینی که برای فضای پرسرعت و سراسر نوآوری استارتاپی تدوین نشدند، اشاره کرد که اصلاح آنها در یک بستر زمانی یک ساله بعید به‌نظر می‌رسد؛ اما نشانه‌هایی از تغییر در سطح اجرا قابل مشاهده است. سرمایه‌گذاری خارجی در اکوسیستم استارتاپی به‌عنوان یکی از مبادی ورودی سرمایه به اکوسیستم هم به شدت متاثر از فضای سیاسی در عرصۀ بین‌الملل است.
۲. Sustainability in the Gulf: Challenges and Opportunities ، مهر ۱۳۹۶
پایداری و استمرار در خلیج فارس: چالش‌ها و فرصت‌ها
با توجه به رشد سریع اقتصادی و جمعیت‌شناختی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دهة گذشته، موضوع استمرارپذیری به دغدغه‌ای جدی در این کشورها بدل شده است. تغییر الگوی مصرف و مصرف‌گرایی افراطی جوامع این کشورها تغییر در این زمینه و گذار به راهبردهای توسعة پایدار را ضروری می‌کند. از این گذشته، رشد سریع اقتصادی و جمعیتی این کشورها در حوزة فرهنگی و سیاسی هم پیامدهایی جدی به همراه داشته است. کتاب حاضر با مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این کشورها در مسیر توسعة پایدار و گذار به اقتصاد غیرنفتی، در پی پپاسخ به این پرسش است که این کشورها چگونه می‌توانند از تنش‌ها و تکانه‌های ناشی از دگرگونی‌های بزرگ دهة گذشته جان به‌در ببرند.
۳. اهداف توسعۀ پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، اسفند ۱۳۹۵
Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for the GCC Countries
در سپتامبر 2015 رهبران جهان توافق کردند که در فاصلة زمانی پانزده ساله تا 2030، هفده هدف توسعة پایدار را که به 169 خرده‌هدف تقسیم‌ شده‌اند محقق کنند؛ اهدافی که درواقع جایگزین اهداف توسعة هزاره (مصوب سال 2000) شدند. نوشتار حاضر، ضمن مروری بر تفاوت‌های این اهداف و اهداف توسعة هزاره، به اختصار وضعیت کنونی هریک از آنها را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عربستان، عمان، قطر و امارات) بررسی کرده و روند احتمالی آنها را در آینده پیش‌بینی نموده است. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده است که همکاری‌های جنوب‌ ‌ـ ‌جنوب، به‌خصوص همکاری میان اعضای شورا، برای تحقق اهداف توسعة پایدار ضروری هستند، هرچند چالش‌هایی جدی در این مسیر وجود دارد.
۴. Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for the GCC Countries ، مهر ۱۳۹۵
اهداف توسعة پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
در سپتامبر 2015 رهبران جهان توافق کردند که در فاصلة زمانی پانزده ساله تا 2030، هفده هدف توسعة پایدار را که به 169 خرده‌هدف تقسیم‌ شده‌اند محقق کنند؛ اهدافی که درواقع جایگزین اهداف توسعة هزاره (مصوب سال 2000) شدند. نوشتار حاضر، ضمن مروری بر تفاوت‌های این اهداف و اهداف توسعة هزاره، به اختصار وضعیت کنونی هر یک از آنها را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عربستان، عمان، قطر و امارات) بررسی کرده و روند احتمالی آنها را در آینده پیش‌بینی نموده است. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده است که همکاری‌های جنوب‌‌ـ‌جنوب، به‌خصوص همکاری میان اعضای شورا، برای تحقق اهداف توسعة پایدار ضروری هستند، هرچند چالش‌هایی جدی در این مسیر وجود دارد.
تحلیل روند خیزش و تحولات داخلی چین ازمنظر «جامعه‌شناسی توسعه» ازسویی و مدنظر قرار دادن تحولات بین‌المللی و تأثیرگذاری آن بر جامعۀ چین ازسوی‌ دیگر، می‌تواند افق‌های نو و آموزنده‌ای را از فهم چین امروز به ‌نمایش بگذارد، بدین‌سان که از تکرار تجربۀ ذی‌قیمت نخبگان و مردم این کشور توسط دیگر جوامع جلوگیری نماید. براین‌اساس، کتاب حاضر تلاشی برای فهم چگونگی ورود مدرنیتۀ غربی به جامعۀ چین و نتیجۀ کنش و واکنش حاصل از آن و ترسیم تصویری روشن از وضعیت چین امروز است. کتاب حاضر اگرچه به مطالعات اقتصاد سیاسی و روابط اقتصادی مرکز و پیرامون بی‌توجه نبوده است، عمده تلاش خود را بر شناخت چین امروز ازمنظر جامعه‌شناسی مدرنیته نهاده و تلاش نموده است که در راه ستردن فقرِ نگاهِ تئوریک به مسائل اجتماعی گام بردارد.
۶. Requirements for the Post-2015 Agenda: Greater Political Participation, Equality and Sustainability ، فروردين ۱۳۹۳
الزاماتی برای دستور کار پس از 2015: مشارکت سیاسی بیشتر، برابری و توسعه پایدار
اهداف توسعه‌ای هزاره، در سال 2015 منقضی خواهند شد. این طرح که در پنجاه سال گذشته، دستورکاری بین‌المللی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم جهان بوده است، اهداف متعددی داشته است که برخی از آنها پیشرفت‌هایی قابل توجه داشته‌اند، درحالي‌که هنوز تلاش برای دستیابی به برخی دیگر از اهداف، ادامه دارد. ازنظر نویسنده، برخی از این اهداف نتوانسته‌اند موضوعات مهمی همچون مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و سکانداری خوب را پوشش دهند. ضمن اینکه توجه به مسئله زیست نیز مورد غفلت واقع شده است. بنابراین، وي در مجموع این اهداف را جامع ندانسته و بر این باور است که با چالش‌های فعلی در برابر توسعة جهانی ساختاری مطابقت ندارند. وی توصیه کرده که آلمان منافع خود را دوباره شکل دهد و سیاست‌هایی جدید را اتخاذ نماید.
اين پرسش كه چگونه بخشي از جهان كه به‌طوركلي غرب خوانده مي‌شود، در موضع قدرت قرار گرفته و فعلاً قدرت بلامنازع جهان در حيطه علم، تكنولوژي، اقتصاد و نظامي‌گري است، براي بسياري از دانشجويان، متفكرين و قشرهاي تحصيلكرده در كشور ما و ساير كشورها پيوسته مطرح بوده و در واقع يكي از مهم‌ترين پرسش‌هايي است كه درزمينه اقتصاد، جامعه‌شناسي، سياست و ديپلماسي مطرح است. در اين نوشتار، سعي شده تا با استفاده از يك ديد توسعه‌اي و سير تاريخي، چرايي اين موضوع كه چرا غرب غلبه كرده و به توسعه رسيده است، برررسی شود و برخي راهكارها و چالش‌هاي مربوط به اين زمينه براي ايران بازگو شود.
این نوشتار تلاشی است در راستای پاسخ به این پرسش که توسعه پایدار در کجای اندیشه دینی ما مسلمانان قرار گرفته و چه جوابی از اسلام پیرامون این سوال قابل استنتاج است. در پایان نیز اینطور نتیجه‌گیری شده است که اگرچه در ادبیات متعارف عدالت بین نسلی شرط لازم پایداری است، اما از منظر اسلامی، عدل نه تنها شرط لازم توسعه پایدار است و به تداوم حیات منجر می‌شود بلکه خودش عین پایداری و دوام و بقا حیات و زندگی است.
نوشتار حاضر با مروری مختصر بر ادبیات مفهوم توسعه و رشد اقتصادی و پیشرفت، به بررسی مفهوم و ابعاد الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت پرداخته و الزام‌ها و ضرورت‌های الگوی مزبور را معرفی کرده است. همچنین با مروری بر ساختار و سلسه‌مراتب برنامه‌ریزی توسعه در ج.ا.ایران به بررسی نقش نیروهای مسلح در تدوین الگوی مزبور پرداخته و راهکارها و پیشنهادهایی نیز در انتهای نوشتار ارائه شده است.
۱۰. Human Development in theMiddle East and North Africa ، آبان ۱۳۸۹
توسعه انسانی در خاورمیانه و شمال آفریقا
این نوشتار با بررسی مفهوم توسعه انسانی و سابقه آن به تحلیل وضعیت کنونی توسعه انسانی در کشورهای مختلف شمال آفریقا و خاورمیانه پرداخته است. نویسنده معتقد است علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیری که در بخش آموزش، بهداشت و سطح درآمد در این کشورها به‌وجود آمده، هنوز به‌واسطه توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و تغییرات نامتوازن جمعیتی وضعیت توسعه انسانی از کمبودهای بسیار زیادی رنج می‌برد.

۱ | ۲ |