درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > کشورهای هم‌دین و هم‌نژاد > کشورهای اسلامی > (۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        جهان اسلام با داشتن بیش از یک پنجم جمعیت جهان، ۵۷ کشور و سرزمین‌های وسیعی که از شرق آسیا تا غرب آفریقا گسترده شده است، مجموعه متنوع و در عین حال توانمندی را تشکیل داده است. نوشتار حاضر کوششی است در جهت فراهم ساختن زمینه‌های آشنایی هر چه بیشتر با مسلمانان ساکن در برخی از کشوهای مهم جهان اسلام می‌باشد.
این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... پاکستان، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.
این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... جمهوری اسلامی ایران، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.
در این مقاله نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از راه دیوان بین‌المللی داد گستری اسلامی که قرار است برپا شود تشریح می‌شود. اساسنامه دیوان که در سال ۱۹۸۷ پذیرفته شد، شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین‌المللی به کار گرفته شود، در نظر می گیرد. پس دیوان ویژگی اسلامی خواهد داشت که قوانین مذهبی داخلی را به عنوان قانون پایه قابل اجرا مورد نظر قرار خواهد داد. دیوان بین‌المللی داد گستری اسلامی هنوز تشکیل نشده است ولی تاسیس آن کشورهای اسلامی را زیر نظام قضایی بین‌المللی یکسان در‌می‌آورد و می‌تواند اثر زیادی بر روابط آنها با اسرائیل و مساله فلسطین داشته باشد.
این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و ... کشور مصر، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.
۶. جهان اسلام و گفتگوی ادیان ، ارديبهشت ۱۳۸۳
بارسلون میزبان گردهمایی ادیان در سال ۲۰۰۴ است که توسط پارلمان ادیان جهان،‌ مجمع بارسلون ۲۰۰۴ و مرکز یونسکو در کاتالونیا برگزار میشود. بررسی موضوع گفتگوی ادیان بی مطالعه اهداف و شناخت مراکز و گرایشهایی که این جنبش مطرح و درباره آن تبلیغ می‌کنند، به بیراهه می رود. در این راستا نوشتار حاضر ضمن بیان پیشینه گفتگوی ادیان ابراهیمی شامل اسلام،‌ مسیحیت و یهود به اهداف پنهان سیاسی و اقتصادی این قبیل همایشها پرداخته و در این زمینه به سه رویکرد سلبی،‌ایجابی و هدفمند و محدود در برقراری رابطه و گفتگو بین ادیان بویژه اسلام و سایر ادیان اشاره می کند.

۱