درگاه دید > راهنماها > کنفرانس‌ها > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. From International Political Economy Towards Global Political Economy ، شهريور ۱۳۸۲
از اقتصاد سیاسی بین‌الملل بسوی اقتصاد سیاسی جهانی
از جمله محورهای اساسی مقالاتی که در این کنفرانس ارائه خواهند شد جهانی شدن، اقتصاد بین‌الملل، یکپارچگی اقتصادی، همکاریهای منطقه‌ای بویژه اتحادیه اروپایی، گات و تجارت جهانی را می توان نام برد.
۲. The Second Annual Government Symposium On Information Sharing & Homeland Security ، تير ۱۳۸۲
دومین همایش سالانه دولت در تبادل اطلاعات و امنیت داخلی
دومین همایش سالانه دولت آمریکا با عنوان "تبادل اطلاعات و امنیت داخلی» با تاکید بر نقش وزارت امنیت داخلی، مرکز جدید تهدیدهای تروریستی و وظائف فناوری های جاری و جدید برگزار خواهد شد.
۳. Arms Transfers and Military assistance to India and Pakistan ، بهمن ۱۳۸۱
انتقال تسلیحات و کمک نظامی به هند و پاکستان
با مروری بر تغییرات سیاست صدور تسلیحات آمریکا این کنفرانس مجالی برای بحث در مورد تاثیرات بالقوه افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به هند و پاکستان فراهم می‌کند.

۱