درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > روابط خارجی > (۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        تحولات هزارة سوم اقتضاء مي‌كند، مناطق مختلف جهان ازجمله خاورميانه در پرتو تحولات جديد به بازخواني روابط خود بپردازند. پرسش اصلي اين است كه در پرتو الگوي نظري شبكه و سامانة منطقه‌اي چه سازة جديدي مي توان در خاورميانه تعريف كرد؟ در پاسخ اين فرضيه طرح شده كه در پرتو اين الگوها، تقسيم‌بندي سنتي درخاورميانه تغيير كرده و اين منطقه در ارتباط با مناطق ديگر، سازه‌هاي جديدي را براي خود تعريف مي كند. يكي از مهم‌ترين سازه‌هايي كه در اين نگرش خوشه ناميده مي‌شود خاورميانة شمالي، متشكل از ايران، تركيه، عراق، افغانستان و پاكستان است. يافته‌هاي تحقيق نشان داده با تحولات جديد در افغانستان و عراق، موقعيت ژئوپليتيكي اين حوزه بهبود يافته و باعث توسعة روابط درون منطقه‌اي شده است.
۲. Attitudes Toward the Middle East Peace Process: Surveys of Arab and Jewish Opinion in Israel and Public Opinion in the United States ، آذر ۱۳۸۹
نگرش‌ها نسبت به فرایند صلح خاورمیانه: نظرسنجی‌ها از اعراب و یهودیان در اسرائیل و افکار عمومی در ایالات متحده آمریکا
نوشتار حاضر به بررسی افکار عمومی شهروندان اسرائیلی، اعراب اسرائیلی و مردم آمریکا نسبت به فرایند صلح خاورمیانه پرداخته است. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در مورد صلح خاورمیانه، یک چهارم شهروندان آمریکایی عنوان داشته‌اند که صلح اعراب و اسرائیل یکی از سه مسئله مهم منفعت ملی آمریکا محسوب می‌شود. دو سوم آنها نیز این مسئله را یکی از پنج اولویت مهم منفعت ملی آمریکا قلمداد نموده‌اند.
۳. Managing Blue Gold ، آذر ۱۳۸۹
مدیریت طلای آبی
کتاب حاضر با اشاره به کم آبی در خاورمیانه و تاثیرات مخرب آن بر روابط این کشورها، به بررسی روش‌ها و چگونگی مدیریت این منابع پرداخته است. به اعتقاد نویسندگان با تامین امنیت منابع آبی و ایجاد ثبات در میزان دسترسی به این منابع، روابط بین ترکیه، اسراییل، اردن، فلسطین تا حدی از چالش‌های ناشی از کمبود منابع آبی رها می‌شود.
موسسه مطالعات تاریخ معاصر در سال ۱۳۸۵ با برگزاری یک نشست مشترک، تلاش کرد تا رویکرد تازه‌ای را نسبت به مسائل افغانستان داشته باشد. این کار با همکاری شماری از محققان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی انجام شد. نوشتار حاضر مجموعه مقالاتی است که در این نشست در خصوص اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی افغانستان ارایه شده است.
۵. سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه: نقش لابی‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ ، اسفند ۱۳۸۸
U.S. Foreign Policy in the Middle East: The Role of Lobbies and Special Interest Groups
این کتاب با توضیح مناسب و توصیف گروه‌های ویژه ذی‌نفوذ در داخل آمریکا نشان می‌دهد که چرا روش‌های مختلف لابی در یک گروه معین موثرتر و کارآمدتر از سایر روش‌هاست نکته مهم دیگری که کتاب به خوبی نشان می‌دهد این است که چگونه موضوعات در یک بستر اجتماعی و فرهنگی در داخل ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد و چگونه رسانه‌ها نگرش عموم مردم را نسبت به خاورمیانه و مسائل و موضوعات آن شکل می‌دهند.
۶. مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای بلغارستان ، شهريور ۱۳۸۴
(Bulgarian Centre for Middle Eastern Studies (BCMES
مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای بلغارستان مرکزی مستقل و غیرانتفاعی است که به منظور گسترش تحقیقات علمی و آموزش عالی در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا تاسیس شده است و به مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه، روابط خارجی و بین‌المللی کشورهای منطقه و دیگر موارد مؤثر بر نظم جهانی می‌پردازد.
۷. Understanding the Contemporary Middle East ، دي ۱۳۸۲
فهم خاورمیانه معاصر
"فهم خاورمیانه معاصر" کتابی چند رشته‌ای است که هم می‌تواند به عنوان یک منبع غنی برای دوره‌هایی که به معرفی خاورمیانه می‌پردازند، محسوب شود و هم می‌تواند به عنوان یک متن کمک درسی برای رشته‌های مرتبط باشد. حوزه جغرافیایی کتاب کشورهای جهان عرب، ایران، اسرائیل و ترکیه را در بر می‌گیرد و تاکید زمانی آن برمسائل پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص دهه ۹۰ است. نویسندگان کتاب تلاش دارند تا با ارائه دیدگاه‌های خود در موضوعات مختلف مربوط به خاورمیانه زمینه‌های یک شناخت بهتر و عمیق‌تر از این منطقه را فراهم آورند.

۱