درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > بازرگانی بین المللی > (۲۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Look Before You Leap : The Economics of Free Trade and Income Redistribution ، بهمن ۱۳۸۸
قبل از اینکه بپری، نگاه کن: اقتصاد تجارت آزاد و بازتوزیع درآمد
نوشتار حاضر به مقایسه طرز تلقی اقتصاددانان و سیاستمداران درزمینه تجارت آزاد بین‌المللی پرداخته است. به‌نظر نویسنده اقتصاددانان تمایل زیادی به تجلیل از تجارت آزاد دارند چراکه تمرکز آنها بر کارایی است، درحالی‌که سیاستمداران به تجارت آزاد بدبین بوده و نگرانی اصلی آن معطوف به تاثیرات توزیع درآمد آزادسازی تجاری می‌باشد. درنتیجه اینکه سیاستگذاران سیاسی در زمانی که کارایی تنها مسئله مورد نگرانی نیست از تعمیق آزادسازی خودداری می‌کنند.
۲. Optimisation of Central Asian and Eurasian Trans-Continental Land Transport Corridors ، دي ۱۳۸۸
بهره‌وری از کریدورهای حمل‌ونقل زمینی ترنس قاره‌ای آسیای مرکزی و اوراسیا
نوشتار حاضر به بررسی کریدورهای حمل‌ونقل ترنس قاره‌ای استراتژیک در سراسر اوراسیا و آسیای مرکزی پرداخته است. در این متن چندین نقشه ترابری استراتژیک همراه با پیشنهاداتی برای کاربرد موثرتر از آنها ارائه شده است. نویسنده براین‌نظر است که استراتژی آسیای میانه‌ای اتحادیه اروپا به اندازه کافی به این موضوعات توجه نداشته و نیاز به ابتکارات و سرمایه‌گذاری در این حوزه دیده می‌شود.
۳. تجارت آزاد و فرهنگ: اصول و الزامات سازمان جهانی تجارت در زمینه سیاست فرهنگ ملی ، آذر ۱۳۸۸
Free Trade and Culturei a Study of ralevant WTO Rules and Constraints on
بسیاری از هنرمندان،‌ سیاستگذاران فرهنگی، مسئولان صنایع فرهنگی و سایر دست‌اندرکاران بخش فرهنگ، معتقدند که فرهنگ ملی آنها و تنوع فرهنگی جهان در نتیجه جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی تجاری مورد تهدید قرار گرفته است. کتاب حاضر تمام قواعد، اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه‌های تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری موثر بر حوزه فرهنگ و نیز استثنائات موجود در این رابطه را که به اعضا اجازه اقدامات یکجانبه را برای حفظ و حمایت از فرهنگ ملی می‌دهد بررسی کرده است.
۴. anticipating the future: scenarios and strategic options for a new global order ، مرداد ۱۳۸۸
پیش بینی آینده:سناریو ها و گزینه های استراتژیک برای یک نظام جهانی جدید
حل معضلات آتی توسط کشورها به تنهایی میسر نخواهد بود و راه برون‌رفت از بن‌بست‌های دهه‌های پیش‌رو شناخت واقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی در راستای یافتن راه‌حل‌های موثر برای تقسیم وظایف و تقویت توانایی‌ها و نقاط قوت است. براین‌اساس، انجمن سیاست خارجی آلمان دومین کنفرانس پیش‌بینی آینده را در برلین با شرکت 80 کارشناس از رهبران جوان دنیا در نوامبر 2008 برگزار کرد. آنها در طول کنفرانس در چهار میزگرد سناریوها و گزینه‌های استراتژیک آتی در زمینه امنیت اروپا، انرژی، تغییر آب و هوا و تجارت جهانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و تلاش کردند تا درکی چندجانبه از مسائل مطرح پیدا کنند. گزارش حاضر خلاصه‌ای از نتایج و یافته‌های اصلی میزگردهای مذکور است.
۵. Trade and the Global Economic Crisis : Immediate Challenges and Long-term Threats ، اسفند ۱۳۸۷
تجارت و بحران اقتصاد جهانی: چالش‌های فوری و تهدیدات بلندمدت
مقاله حاضر با اشاره به فروپاشی تجارت جهانی، به بررسی تهدیدات ناشی از کاهش تجارت جهانی بر بحران اقتصاد جهانی پرداخته و توصیه‌هایی را برای خروج از بحران ارائه نموده است.
۶. جهانی شدن مدیریت و طراحی سازمان ، دي ۱۳۸۷
Globalization, The Internal Dynamic
جهانی شدن مفهومی است که در حوزه‌های متعددی چون مدیریت، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، فرهنگ‌شناسی و تکنولوژی اطلاعات وارد شده است. نگاه به محیط جهانی و ضرورت درک آن توسط مدیران، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است. حتی برای مدیران سازمان‌هایی که قصد ندارند در بازارهای جهانی وارد شوند برخوردار از نگرش جهانی ضروری است. وضع موجود و دوام سهم بازار کنونی نیازمند به داشتن نگرش جهانی و عمل کردن براساس آن است. هدف اصلی کتاب حاضر مطالعه پدیده جهانی شدن از منظر درون سازمانی است.
تمرکز کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته صنعتی تقاضاهایی را در سطح جهان ایجاد کرده که برآوردن آن، جز از طریق پیوند و مشارکت در زنجیره‌های تولید و تجارت بین‌الملل ممکن نیست. از آن‌جا که مسئله اصلی صنعت - هم اکنون و در آینده بسیار قوی‌تر از امروز- رقابت‌پذیری است و کشورها، شرکت‌ها و موسسات تولیدی که نتوانند وضعیت خود را با این فرایند منطبق کنند، به گونه‌ای اجباری از عرصه تولید و تجارت جهانی بیرون می‌افتند، بنابراین برای کشورهای در حال شد و از جمله ایران الزامی است که خود را با جریان صنعتی شدن همراه سازند. صنعت ایران در اغلب رشته‌ها کهنه و قدیمی است و از تحولات جدید تکنولوژیک به دور مانده است، از این‌رو، توانایی برای حضور در بازار رقابتی جهان معاصر و آینده را ندارد.
۸. کشورهای در حال توسعه و دستورکار توسعه دوحه در سازمان جهانی تجارت ، دي ۱۳۸۶
Developing Countries and the Doha Development Agnda of the WTO
در این کتاب تحلیلی از ویژگی‌های اصلی دستور کار توسعه دوحه ارائه می‌گردد که عبارتند از: خود گفت‌وگوهای تجاری، پیچیدگی فرایند سازمنا جهانی تجارت و منافع متعارض اعضای آن، خصوصا تامین کننده منافع کشورهای در حال توسعه باشد. علاوه بر این با استفاده از مدل‌سازی پیشرفته، اثرات سناریوهای مختلف آزادسازی تجارت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نتیجه این بررسی‌ها برای گروه‌های مختلف، اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، ازجمله گروه ۲۰ و همین طور کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی ارائه می‌شود.
نوشتار حاضر به جهانی‌شدن اقتصاد و چگونگی تاثیر آن بر توسعه اقتصادی، جایگاه کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی و در نهایت چگونگی ادغام موفق در اقتصاد جهانی و پیش‌نیازهای آن با تاکید بر مدیریت دولت پرداخته است و نتیجه‌گیری کرده که توسعه در پرتوی فرایند جهانی شدن اقتصاد بستگی به چگونگی ادغام و مشارکت کشورها و قابلیت‌های درونی آنها از جمله جود دولت کارآمد دارد.
به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمان‌های بین‌المالی پیرامون حقوق تجارت بین‌الملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی، دولت‌ها برای اجتناب از انزوای حقوقی ـ اقتصادی، سعی در الحاق و ورود به این نهادها دارند. در این‌که منافع ملی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تامین می‌شود، نمی توان به گونه‌ای مطلق اظهارنظر کرد. برای نمونه ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی و معاهده منشور انرژی هر یک متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بین‌الملل هستند که با بررسی موردی، می‌توان فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بین‌المللی را دریافت.

۱ | ۲ | ۳ |