درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اسرائیل > روابط خارجي > قزاقستان > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در دو دهۀ گذشته اندک‌اندک دامنه و نوع نفوذ رژیم صهیونیستی در حوزۀ اوراسیا گسترش یافته است. در این‌میان سفر اخیر دو روزۀ نتانیاهو به آذربایجان و قزاقستان درحالی است که احتمال حضور این رژیم در پیمان‌های اقتصادی منطقه چون اتحادیۀ اوراسیا نیز وجود دارد. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با محسن پاک آیین، سفیر پیشین ایران در باکو، برای بررسی چشم‌انداز روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان و قزاقستان.
در سال‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز شدت یافته است. سفر شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی به آذربایجان و قزاقستان در همین راستاست که نوشتار حاضر به آن پرداخته است. دفتر ریاست‌جمهوری رژیم صهیونیستی هدف از این دیدارها را تقویت روابط راهبردی، سیاسی و اقتصادی با دو جمهوری آذربایجان و قزاقستان اعلام کرده است.
قزاقستان پس از روسیه، وسیع‌ترین جمهوری در میان ۱۵ جمهوری می‌باشد. اسرائیل تصمیم گرفته است تا پایگاه جاسوسی در این کشور ایجاد نماید و در حال حاضر همکاری‌های امنیتی پیشرفته‌ای میان دوطرف برقرار است. این امر باعث شروع فعالیت جاسوسی اسرائیل در کشورهای همجوار خواهد شد. همچنین به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران از اهداف دیگر این کشور باشد.

۱