درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > سیاست و حکومت > (۲۰ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. The Point of Departure: The Seven Crises of the West ، آبان ۱۳۹۳
نقطۀ عزیمت: هفت بحران غرب
به گفتۀ نویسنده، ویژگی نظام بین‌المللی فعلی این است که دیگر عقل سلیم قادر به پیش‌بینی تحولات آن نیست و بنیان‌های این نظام به چالش کشیده شده است. به باور وی سه چالش بزرگ باعث شکست نظام جهانی فعلی شده‌اند و غرب برای پذیرش تحول این نظام هنوز به‌خوبی آماده نشده است. نخستین چالش، جدا شدن کریمه از اوکراین و الحاق آن به روسیه است، دوم بحث خلع سلاح به‌خصوص سلاح‌های کشتارجمعی و در پایان جنگ سنی و شیعه در خاورمیانه. در کنار این چالش‌های بزرگ، تداوم مناقشۀ اعراب و اسرائیل، دست‌اندازی‌های چین در شرق و تداوم گسترش هسته‌ای توسط کرۀ شمالی باعث شده‌اند تا نظام بین‌المللی شکننده‌تر از همیشه به‌نظر برسد. در این چهارچوب نویسنده 7 بحران پیش‌ روی غرب را برشمرده و خواستار آمادگی غرب برای مواجهه با آنها شده است.
سیر تکامل جوامع بشری با شکل‌گیری شکاف‌های سیاسی همراه بوده‌است. پیدایش نظام دولت - ملت و پیشرفت آن، عامل گسترش و نهادینه شدن شکاف‌های سیاسی به اشکال مختلف و ابعاد گوناگون آن بوده ‌است. روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون با ظهور شکاف‌های نوینی همراه است که شناسایی و مطالعه آنها برای حفظ ثبات و تعادل سیاسی و گسترش جامعه مدنی ضروری است. پرسش اصلي نوشتار حاضر این است كه شكاف‌هاي سنتي اروپايي كماكان از قابليت تاثيرگذاري بر روي رفتارها و كنش‌هاي سياسي برخوردار است؟ در این نوشتار، هدف بررسی شکاف‌های جديدي است که در دوره پساجنگ سرد، با قابلیت بالای تاثیرگذاری به‌عنوان شکاف‌های فعال سیاسی در جوامع اروپایی آشکار شدند.
۳. Is Europe on the "Right" Path?; Right-Wing Extremism and Right-Wing Populism in Europe ، مرداد ۱۳۹۰
آیا اروپا در مسیر راست قرار دارد؟ افراط گرایی راست و پوپولیسم دست راستی در اروپا
افراط‌گرایی راست دیگر پدیده‌ای ملی در اروپا نیست، بلکه مرزهای ملی را درنوردیده و شبکه‌هایی فراملی به‌وجود آورده است. طبق یافته‌های پژوهش پیش‌رو دیدگاه‌های ضددموکراتیک مبتنی‌بر تبعیض‌نژادی، عقیدتی و اجتماعی به شکل فزاینده‌ای در حال گسترش در جوامع اصلی اروپایی است و بحران اقتصادی نیز تا حد زیادی به این کار کمک کرده است. از دید نویسندگان مقالات این مجموعه هرچند بین راست افراطی در مناطق مختلف اروپا از نظر ویژگی‌ها تفاوت وجود دارد اما استراتژی‌های آنان شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارد. به باور آنها اروپا برای مبارزه با افراط‌گری مجبور است سه مسئله کلیدی خود، یعنی بحران نمایندگی سیاسی، بحران هویت و بحران توزیع و دسترسی به منابع را حل نماید.
۴. How Europe Could Save the World ، شهريور ۱۳۸۷
اروپا چگونه می‌تواند جهان را نجات ‌دهد
متن حاضر با اشاره به دو مدل قاره‌ای از حکومت دموکراتیک در جهان، یعنی الگوی اروپایی با قدرت مرکزی ضعیف‌تر و بیشتر کنفدرال، با نیم قرن تجربه و حضور، و مدل آمریکایی فدرال با حدود دو قرن تجربه و حضور، بر این نظر است که این دو مدل نقش عمده و تعیین‌کننده‌ای در سازماندهی جهان داشته و بر تحولات جهانی آتی تأثیرگذار هستند. این مقاله همچنین ضمن تشریح ویژگی‌های این دو اصل به‌طور خاص به بررسی وضعیت اروپا، چالش‌های پیشروی اروپا در ایجاد نظم جهانی و تحولات آتی اصلی پرداخته است.
میرزا ابوطالب اصفهانی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا صالح شیرازی و رضاقلی میرزا نایب‌الایاله از جمله ایرانیانی بودند که در اوایل قرن ۱۹ با اهداف سیاسی، علمی یا ماجراجویی به انگلیس سفر کرده و سفرنامه‌هایی از خود بر جای گذاشته‌اند. آنها با نگارش دیده‌ها و شنیده‌های خود از نخستین کسانی بودند که ایرانیان را با تحولات اروپا آشنا کردند و بدین ترتیب زمینه مناسب برای آشنایی با فرهنگ و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا و به عبارت دیگر با مدرنیته یا تجدد در ایران فراهم شد. مقاله حاضر به بررسی سفرنامه‌های مذکور پرداخته است.
اینک اروپا پس از چندین قرن تحول و از نیمه قرن بیستم، به‌تدریج روند همگرایی، صلح و دمکراسی را طی می‌کند. اما این همگرایی باعث نزدیکی بیش از پیش افراطیون در سراسر اروپا شده است. در این رابطه می‌توان به ژان ماری لوپن اشاره کرد که در مصاحبه‌ای با روزنامه راستگرای ریوارول به حمایت از نازیسم پرداخت. به‌نظر می‌رسد که راست افراطی در اروپا و به‌ویژه در فرانسه رشد چشمگیری را تجربه می‌کند. لوپن در انتخابات ۲۰۰۲ توانست به مرحله دوم انتخابات راه یابد. اگرچه هنوز افرادی چون لوپن در اقلیت محسوب می‌شوند ولی به‌تدریج در حال رشد هستند و در بلندمدت می‌توانند به تهدیدی عمده علیه حقوق اقلیت‌ها تبدیل شوند.
پدیده‌های مختلف در اجتماعات دارای ریشه‌های اجتماعی بوده و بازتاب برخوردها، چگونگی حیات، تناسب قدرت در جامعه می‌باشند. یکی از مسائلی که در اجتماعات گوناگون همیشه مورد توجه بوده و تاثیرات گوناگونی را در پی داشته مسئله دین است که گاهی در شکل‌دهی جریان قدرت نیز اثر دارد. این مسئله در اروپا و آمریکا شکل متفاوتی دارد. در آمریکا مذهب دارای هویتی اجتماعی است که بر قدرت تاثیرگذاری اش می‌افزاید، در اروپا مذهب درارای قدرت گسترده سیاسی بوده ولی بدون وجدان اجتماعی، و به این دلیل به اضمحلال گرفتار شده است. در آمریکا در برخورد با دین دو فهم مختلف وجوددارد:۱- دین از جامعه جدا نیست ۲- دین مسئول وفور اجتماعی است که در اینجا مورد بحث است و دلیل عمده حساس بودن نسبت به دین و ارزش‌ها و اصول مذهبی در جامعه آمریکا است.
۸. جهان در سال ۲۰۰۴ ، دي ۱۳۸۳
جهان، سال ۲۰۰۴ میلادی را در حالی آغاز کرد که عراق همچنان تحت اشغال،همچون سال گذشته باز هم صدرنشین اخبار رسانه‌ها بود، تا این سال نیز مانند ۲۰۰۳ و البته ۲۰۰۲، سال عراق نام بگیرد. مراسم سال نو ۲۰۰۴ در کشورهای اروپایی و آمریکایی تحت تدابیر شدید امنیتی جشن گرفته شد تا همه از یاد نبرند که جهان دگرگون شده بعد از ۱۱ سپتامبر، تا سال‌ها به حالت عادی باز نمی‌گردد. سال ۲۰۰۴، سال جنگ، انفجار، گروگان‌گیری و... بود. مهم‌ترین اخبار این سال، مورد اوضاع عراق، انتخابات آمریکا،چالشهای پیش‌روی ناتو دررابطه با شرق، انتخابات افغانستان، مرگ یاسر عرفات، گروگان‌گیری خونین روسیه، ۱۱ سپتامبر اروپا و انتخابات اوکراین بودند ،که در متن موردبررسی قرارگرفته‌اند.
اروپا در حالی قرن ۲۱ را آغاز می کند که با فروپاشی شوروی، دشمنی را در مرزهای خود احساس نمی کند و با فراغ بال بیشتری مسائل اقتصادی از جمله پول واحد و غیره را دنبال می کند. در این راستا نوشتار حاضر با اشاره به ضعفهای اطلاعاتی و جاسوسی در اروپا در رابطه با تشخیص تهدیدات، اروپا را متکی به ناتو و ایالات متحده دانسته و با اشاره به محدود ماندن اروپا در پیرامون خود، مناطق امنیتی اروپا را شامل روسیه، بالکان و مدیترانه و خاور میانه معرفی می کند. ایران با توجه به موقعیت ژئوپولتیک خود در منطقه خاورمیانه و با توجه به رخدادهای اخیر در این منطقه از جمله در عراق از اهمیت خاصی در امنیت اروپا برخوردار است.
کنفرانس سازمان امنیت اروپا در زمینه اهمال و سهل‌انگاری در پیگیری اقدامات نژادپرستانه و آنتی‌سمیتیسم، روزهای ۱۳ و ۱۴ سپتامبر سال جاری در بروکسل برگزار شد. وزیر امور خارجه بلژیک ضمن تاکید بر اهمیت این کنفرانس گفت: برگزاری چنین کنفرانس‌هایی، اذهان عمومی و بین‌المللی را بیدار می‌کند. سازمان امنیت اروپا اعلام کرد انتخاب یک نماینده ویژه در این سازمان برای پیگیری اقدامات آنتی‌سمیتیک و همچنین یک نماینده دیگر برای پپگیری اقدامات نژادپرستانه ضروری است.

۱ | ۲ |