درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر > (۲۶۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون‌های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها است. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز، فقر، مهاجرت و هرزه‌نگاری نمونه‌هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان است. نوشتار حاضر به بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت آن را مورد بررسی قرار داده است.
نوشتار حاضر گزارشی از تحولات صحنۀ بحران یمن در هفتۀ چهارم بهمن ماه 1396 است که به بررسی تحلیل‌ها، بررسی‌ها، دیدگاه‌ها و پژوهش‌های تعدادی از رسانه‌ها و نهاد‌های مطالعاتی و پژوهش‌های تعدادی از رسانه‌های غربی و عربی درخصوص جنگ یمن پرداخته. راه‌کارهایی برای کاهش تنش‌ها و خصومت‌ها میان ایران و کشورهای عرب منطقه (به‌ویژه عربستان)، معضلات اقتصادی یمن و راه‌کارهایی برای رفع آنها و ابعاد انسانی و حقوق بشری یمن، ازجمله موضوعات مورد بررسی در این گزارش است.
۳. Trump Should Open Direct Channel to Iran to Free US Hostages ، آبان ۱۳۹۶
ترامپ باید یک کانال مستقیم برای آزادی گروگان‌های آمریکایی با ایران باز نماید
نوشتار حاضر به مورد زندانی شدن سیامک و باقر نمازی به اتهام جاسوسی در ایران پرداخته است. ابتدا به سخنان بابک نمازی ـ برادر سیامک و پسر باقر نمازی ـ در یک کنفرانس اشاره شده است که در آن خواسته شده بود مانع وقوع تراژدی دیگری شبیه آنچه که بر سر دانشجوی آمریکایی گروگان گرفته‌شده ازسوی کرۀ شمالی آمد شوند. وی با اشاره به وخامت حال پدر خود خواستار ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان دو کشور شده بود. نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه وزیر خارجۀ ایران چندین بار خواستار مذاکره با آمریکا برای مبادله نمازی‌ها با ایرانیان زندانی در آمریکا و عدم تخطی آمریکا از لغو تحریم‌های ناشی از برجام شده است، بااین‌حال دولت ترامپ هیچ‌گونه مذاکرۀ رسمی را با ایرانیان دربارۀ مبادلۀ گروگان‌ها آغاز نکرده است.
به باور نویسنده، سرنوشت کردستان عراق تاثیری مستقیم بر ایران دارد. اقدامات اخیر اقلیم کردستان نیز نظر قاطبۀ مردم کرد نیست، اما تحریک‌کننده و تنش‌زا است و جریان نیرومند اعتدالی کردستان را با چالش روبه‌رو می‌سازد. استقلال‌طلبی کردستان عراق ازمنظر حقوق بشری چه با منطق اثباتی و چه با منطق جدلی قابل دفاع نیست. ازمنظر سیاست و حقوق و اسناد حقوق بشری مسئلۀ اصلی جان انسان‌هاست و خطری که آن را تهدید می‌کند. اکنون هر اقدامی ازسوی هر نهاد و شخص و دولتی که باعث تشدید التهاب و ناامنی و خطر و خشونت در منطقه باشد اقدامی ضدانسانی است. در منطق حقوق بشر تا زمانی‌که حتی روزنه‌ای برای مذاکره وجود دارد جنگ و هر اقدامی که زمینه‌ساز جنگ شود حرام است.
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش‌های عمده‌ای را در آن ایفا می‌کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز برای ارتقای هرچه بیشتر حقوق بشر با سازمان‌های غیردولتی مشارکت می‌کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به‌صورت شبکه‌ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می‌خورد و حقوق بشر را به‌عنوان "سیاست عمومی جهانی" مطرح می‌کند.
در نوشتار حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی شده است. شرط هشدار‌رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار گرفته است. نخست ضرورت هشدار دادن ازمنظر فقهی، حقوق بشری و جرم‌‌شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن برای دستیابی به شیوۀ هشداررسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه‌کاران مورد سنجش قرار گرفته است.
در جهان پست‌مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه، نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ زیرا دیاسپورا در سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریبب پدیدۀ دولت - ملت نقشی شگرف دارد. دیاسپورا یا جوامع دیاسپورا به‌عنوان یک کارگزار توسعه یا ضدتوسعه، ابعاد متفاوتی از نگرش‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی را در خود مستتر دارد و این درحالی است که این نگرش‌ها باتوجه به بعد مسافتی جوامع میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد. نوشتار حاضر با نگاهی تحلیلی - توصیفی و با استعانت از نگرش جغرافیایی و مفاهیم فضا - قلمرو به دیاسپورا نگریسته است .
سیاست جنایی برای پاسخ به پدیدۀ مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که براین‌اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌شود. به باور نویسنده، سیاست جنایی امنیت‌گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، به‌خصوص در عرصۀ نظام حقوق بشری بوده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت‌گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل آید و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
نوشتارحاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بر تقویت مسئله حقوق بشر در بین دولت‌ها پرداخته و به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر چه تاثیری بر مسائل حقوق بشری دولت‌ها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح کرده است که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها را به‌دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده که ویژگی‌های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توانسته است پاسخگویی دولت ها درقبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
ملی‌گرایی حاکم بر نظریۀ هنجاری سیاسی، برخی از نظریه‌‏پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصۀ داخلی و بین‌‏المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان‏‌میهن‏گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده‏‌اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزۀ عدالت جهان‏‌میهنانه را طرح کنند. نوشتار حاضر با نگاهی گذرا به جهان‏‌میهن‏گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چهارچوب رهیافت‏‌های مختلف پرداخته است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۷