درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر > (۲۵۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتارحاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بر تقویت مسئله حقوق بشر در بین دولت‌ها پرداخته و به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر چه تاثیری بر مسائل حقوق بشری دولت‌ها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح کرده است که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها را به‌دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده که ویژگی‌های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توانسته است پاسخگویی دولت ها درقبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
ملی‌گرایی حاکم بر نظریۀ هنجاری سیاسی، برخی از نظریه‌‏پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصۀ داخلی و بین‌‏المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان‏‌میهن‏گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده‏‌اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزۀ عدالت جهان‏‌میهنانه را طرح کنند. نوشتار حاضر با نگاهی گذرا به جهان‏‌میهن‏گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چهارچوب رهیافت‏‌های مختلف پرداخته است.
نوشتار حاضر، با رویکردی تبیینی درپی پاسخ به این سوال است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض شدید حقوق بین‌الملل بشر منصفانه و مبتنی‌بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین‌الملل بوده؟ و آیا توانسته است رویه‌ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند؟ ازاین‌رو، درصدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویۀ شورای امنیت در مدیریت نقض‌ شدید حقوق بین‌الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی شده است.
تصویب قانون جاستا در آمریکا، رخدادی کم‌سابقه در این کشور است، گرچه در این قانون ساختار کلی وجود دارد، اما برهۀ زمانی تصویب آن - یعنی انتشار بخش‌های منتشرنشدۀ گزارش تحقیق از حادثۀ یازدهم سپتامبر- است که در آن به ارتباط عوامل تروریستی با برخی از مقامات سعودی اشاره دارد. فارغ از فضای رسانه‌هاي اخیر که این قانون را بیشتر متوجه عربستان کرده است، جاستا می‌تواند در آیندۀ نه‌چندان دور ابزاري براي فشار به ایران هم باشد. نوشتار حاضر نگاهی به نظرات مطرح‌شده در رسانه‌های عربی دارد که بیانگر دیدگاه‌های متفاوتی دراین‌‌باره هستند و در پایان نیز به جمع‌بندی تحلیلی جوانب مختلف قانون جاستا پرداخته است.
دیوید کی، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای از دولت ژاپن خواستار اقدام فوری برای حفاظت از استقلال رسانه‌ها و ترویج حق افراد برای دسترسی به اطلاعات شد. به گفته وی، بسیاری از خبرنگاران ژاپنی که خواستند نامشان فاش نشود، گفته‌اند كه در بسیاری موارد ازجمله پس از انتشار گزارش‌هایی دربارۀ سونامی و زمین‌لرزۀ سال 2011 و فاجعه اتمی فوكوشیما، تحت فشار غیرمستقیم سیاستمداران برجسته، از كار بركنار شده و یا مجبور به سکوت شده‌اند. وی عنوان کرده است که سطح پایین مداخلۀ دولت در آزادی دیجیتال، نشان از تعهدش به آزادی بیان دارد؛ همان‌طور که دولت قوانین مربوط به استراق‌سمع و رویکردهای جدید به امنیت سایبری را مدنظر قرار می‌دهد، انتظار می‌رود این روح آزادی در نظارت بر رسانه‌ها نیز تأثیرگذار باشد.
شیعیان در بین سال‌های 1984 تا 1996 در مالزی دارای حقوق اجتماعی بودند و جزئی از مذاهب مورد پذیرش حکومت این کشور محسوب می‌شدند؛ تا اینکه در سال 1996 در کنفرانس ویژۀ کمیتۀ فتوای شورای ملی در امور مذاهب اسلامی، مذهب تشیع به‌عنوان مذهبی انحرافی از اسلام ارزیابی شد و به تبعیض علیه شعیان وجهۀ قانونی بخشید و اوضاع آنها را بسیار وخیم کرد. شیعه‌هراسی در رسانه‌های مالزی در فاصلۀ میانی سال‌های 2010 تا 2013 به اوج خود رسید تاجایی‌که روحانیون دولتی با حضور در رسانه به خطرات شیعیان و نفوذ آنها در مالزی پرداختند. به باور نویسنده، رفتارهای حکومت مالزی نه‌تنها ناقض قانون اساسی این کشور مبنی‌بر آزادی ادیان است، بلکه با تعهدات این کشور در مجامع بین‌المللی در تضاد است.
نوشتار حاضر متن نامه‌ای است که در آن توماس جفرسون، نویسنده و رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، به جان کارترایت، سوداگر انگلیسی فرستاده است. به باور نویسنده، این نامه مقدمه‌چینی جفرسون برای حق آزادی سلاح در آمریکا بوده است. همچنین نامۀ مذکور در مورد قانون اساسی بریتانیا نکاتی را مطرح کرده است. کارترایت پیش از آن مجلدی از این قانون را برای جفرسون ارسال کرده و جفرسون بعد از مطالعه، نظرات خود پیرامون دموکراسی در بریتانیا را بیان کرده است.
نوشتار حاضر پس از بررسی سیاست روسیۀ تزاری نسبت به اقوام امپراتوری، به بررسی آغاز منازعات قومی در قفقاز و کشتار ارمنیان باکو در فوریۀ 1905 میلادی پرداخته است؛ سپس آغاز منازعات قومی در قفقاز و کشتار ارمنیان باکو در فوریۀ 1905 را مورد ارزیابی قرار داده است. به باور نویسنده، آنچه در 1905 و 1906 در باکو و دیگر شهرهای قفقاز رخ داد و به‌دنبال خود بار دیگر سیاست‌های روسی‌سازی اجباری ملت‌ها را به همراه آورد، پیش‌درآمدی برای کشتار ارمنیان باکو در 1918، کشتار ارمنیان سومگائیت و گنجه در 1988 و کشتار ارمنیان باکو در 1990 شده است.
رابطۀ بین دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر، همواره محل بحث و گاه اختلاف یا توافق بین دولت‌ها در مجامع بین‌المللی بوده است. اینکه پس از سال‌ها بحث، جامعۀ بین‌المللی در این زمینه تا کجا پیش رفته و تا چه‌حد توانسته بر پیچیدگی موضوع غلبه کند و به تفاهم برسد، خود موضوع جالب توجهی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. به باور نویسنده، ازجمله موانع رسیدن به تفاهم، عدم تمایل بسیاری از دولت‌ها به ایجاد رابطۀ مستقیم بین حقوق بشر و محیط زیست در اسناد بین‌المللی با هدف مصونیت از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه است که ممکن است برای آنها پیامدهای منفی دربر داشته باشد.
نوشتار حاضر به بررسی عملکرد اتحادیۀ اروپا جهت حمایت از حقوق بشر براساس روش‌های اتخاذشدۀ این اتحادیه، پرداخته، همچنین میزان قابلیت و اثرگذاری آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. به‌واسطۀ نتایج حاصل از پژوهش حاضر، کشورهایی که درحال انعقاد موافقتنامۀ تجاری هستند، می‌توانند نسبت به شرایط جدیدی که در حوزۀ تجارت بین‌الملل ایجاد شده آگاهی یابند و بنا به اطلاعات دریافتی و مقایسۀ آن با شرایط و موقعیت خود بتوانند تجزیه‌وتحلیل مناسبی داشته باشند؛ لذا با درنظر گرفتن مصالح خود از شرط حمایت از حقوق بشر در انعقاد موافقتنامه استفاده کنند و با دقت نظر بیشتری تصمیم به رد یا قبول موافقتنامه بگیرند.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۶