درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. انجمن دانشگاهی مطالعات اروپای معاصر ، ارديبهشت ۱۳۸۶
(University Association for Contemporary European Studies (UACES
انجمن دانشگاهی مطالعات اروپای معاصر یک مرکز مستقل تحقیقاتی و آموزشی و یکی از مهم‌ترین مراکز مطالعات اروپا در جهان است که با بیش از یک هزار عضو و گرد هم آوردن اساتید، پژوهشگران و متخصصان مطالعات اروپا، امور و مسائل اروپا را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به تبادل دیدگاه‌ها و نظریات در این زمینه می‌پردازد.

۱