درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > دموکراسی > (۱۷۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۶۱. زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال ، دي ۱۳۸۶
The Life and Times of Liberal Democracy
در این کتاب مکفرسون سه مدل از دموکراسی لیبرال را در بستر تاریخ مطرح و نقد می‌کند، آن‌گاه مدل چهارمی به عنوان مدل پاسخگوی نیازهای امروز ارائه می‌کند. وی به بررسی دو مفهوم از دموکراسی می‌پردازد: یکی به معنای رقابت آزاد میان افرادی که خواهان حداکثر سود فردی‌اند و دیگری به معنای آزاد بودن همگان برای تحقق توانمند‌ی‌ها و استعدادهای خود.
۶۲. گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی ، دي ۱۳۸۶
Democracy Challenged: the Rise of Demi-Authoritarianis
این کتاب بحث‌های بنیادین و تازه درباره نوع ویژه‌ای از نظام‌های سیاسی مطرح می‌کند که نویسنده از آنها تحت عنوان نظام‌های شبه‌اقتدارگرا یاد کرده است. به تعبیر نویسنده اینها نظام‌هایی دو رگه‌اند که برخی از ویژگی‌های دموکراسی و اقتدارگرایی را با هم به نمایش می‌گذارند اما سرشت نهایی آنها اقتدارگرایانه است. بدین ترتیب نظام‌های شبه‌اقتدارگرا در میان طیفی قرار می‌گیرند که یک سر آن به دموکراسی و سر دیگر آن به اقتدارگرایی ختم می‌شود. بخش عمده‌ای از ادبیات گذار و نوسازی سیاسی به بررسی و مطالعه نظام‌هایی از این نوع اختصاص یافته است.
این نوشتار تلاشی است برای روشن کردن میراث نومحافظه‌کاری، تشریح مواردی که به نظر نویسنده، دولت بوش به خطا رفته و همچنین طرح رئوس کلی روش دیگری که ایالات متحده می‌تواند برای تعامل خود با سایر نقاط جهان در پیش گیرد.
۶۴. حاکمیت (مفاهیم کلیدی) ، دي ۱۳۸۶
Governce
حاکمیت، وضع به‌کارگیری و اعمال قواعد در سطوح زیرملی، ملی، فراملی و جهانی میان افراد سازمان‌ها، شبکه‌ها و حکومت‌ها است. حاکمیت بدین معنی حوزه‌های وسیعی را شامل می‌شود که از حوزه حکومت به مراتب فراتر می‌رود. به همین دلیل است که بحث از حاکمیت، رشته‌های بسیاری را همچون اقتصاد، سیاست، علوم اداری، مدیریت و ... تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته در این کتاب زیررشته‌های علوم سیاسی از جمله، خط‌مشی‌گذاری، اداره امور عمومی و سیاست‌های مقایسه‌ای بیشتر مطمح نظر هستند. لذا حاکمیت به صورت ابر خط‌مشی و اصول حاکم بر قواعد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جلوه‌گر می‌شود.
در فرایند قرن بیستم دیکتاتورهای فاشیست در بخشی از اروپا و توتالیتاریسم‌هایی از نوع ناز‌ی‌ها و اتحاد جماهیر شوروی (کمونیسم) قصد داشته‌اند که دموکراسی را از ریشه منسوخ کرده و درنهایت به گل بنشانند، پس آیا امروز با شکل جدیدی از نفی دموکراسی مواجه نیستیم؟ این پرسشی است که این کتاب سعی دارد با تاکید گذاردن بر تجزیه‌وتحلیل‌ها، دو برداشت روشن هانا آرنت و کلودلفور از توتالیتاریسم پاسخ دهد.
جامعه‌شناسی سیاسی به مطالعه رابطه متقابل نظام سیاسی و حکومت با جامعه می‌پردازد و علل تفاوت‌های موجود بین نظام‌های سیاسی را توضیح می‌دهد. علل تفاوت بین دو نوع نظام سیاسی را باید در کجا جستجو کرد؟ چرا نظام‌های سیاسی جهان با هم متفاوتند و برخی استبدادی و برخی دموکراتیک‌اند؟ این سؤالی است که کتاب حاضر در جستجوی پاسخ آن است.
۶۷. Teori Ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı ، دي ۱۳۸۶
حق تعیین سرنوشت در تئوری و عمل
در حقوق بین الملل همواره دو اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها و حفظ تمامیت ارضی کشورها مطرح و از سوی برخی محافل به محل مجادله تبدیل شده است. در این میان در پاره‌ای موارد استاندرهای دوگانه از سوی برخی محافل و قدرت‌ها به کارگرفته شده و مواضع متفاوتی پیرامون این دو اصل در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود.این مقاله با تبیین جنبه‌های مختلف موضوع، به کاوش در ماهیت حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت و تعیین طرف مطالبه کننده این حق پرداخته است. نویسنده، اصل تمامیت ارضی کشورها را از حق تعیین سرنوشت برتر تلقی کرده و برخورداری از اصل تعیین سرنوشت برای بخشی از مردم یک کشور را - مادامی که حاکمیت آن کشور تبعیض قومی،دینی و... بین مردم قایل نمی شود- مجاز نمی شمارد.
نظریه دولت رانتیر از جمله نظریاتی است که بسیاری از پژوهشگران کشورهای در حال رشد و از جمله ایران، آن را برای توجیه توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای حاصل از رانت، استفاده کرده‌اند. نوشتار حاضر با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه‌پردازان دولت رانتیر و با تاکید بر این نکته که این نظریه، ناگزیر از پذیرفتن اصلاحات جدی در مفروضات خود است، نشان خواهد داد. مدعای مبالغه‌آمیز نظریه مذکور، مبنی بر وجود رابطه معنادار و مستقیم بین درآمدهای حاصل از رانت با فقدان دموکراسی، گسترش فساد و جنگ‌های داخلی، در نتیجه نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌ها، نیست و نظریه دولت رانتی تمی‌تواند آن گونه که ادعا می‌کند، تبیین جامعی را از مسائل و مشکلات کشورهای بهره‌مند از رانت ارائه دهد.
دومین اجلاس دو روزه سران اتحادیه اروپا و آفریقا در ۷ دسامبر ۲۰۰۷ (۱۶ آذر ۱۳۸۶) در لیسبون برگزار شد. موضوعات مربوط به صلح و امنیت، دموکراسی و حقوق بشر، تجارت و توسعه، تغییرات جوی و انرژی، مهاجرت و اشتغال از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این اجلاس بود.
۷۰. The Death of Democracy Promotion? ، آذر ۱۳۸۶
مرگ گسترش دموکراسی؟
در سپتامبر ۲۰۰۲ دولت بوش یکی از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده را گسترش دموکراسی در جهان عنوان کرد و این هدف در استراتژی امنیت ملی آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفت. اما کمتر از پنج سال بعد، به نظر می‌رسد که چنین سیاستی با عقب‌نشینی کامل استراتژیک مواجه شده و دیگر امکان پیشبرد آن وجود ندارد. بررسی دلایل شکست این استراتژی به خصوص عامل شکستی به نام ایران، محتوای این مقاله را تشکیل می‌دهد.

۱ << | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | >> ۱۸