درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > دموکراسی > (۱۷۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        برخی افراد از نفت به عنوان مصیبتی بزرگ و مانعی در راه توسعه ایران یاد‌ کرده‌اند و رمز پیشرفت کشورهای شرق آسیا را بی‌بهرگی از درآمد نفت می‌دانند. بهره‌گیری نادرست دولت‌ها از درآمد نفتی کوچک‌ترین ارتباطی به این موهبت طبیعی ندارد. مشکل اصلی این است که افراد یک کشور به جای کار و تلاش و تولید راه مصرف را برمی‌گزینند. نئولیبرال‌ها معتقدند که کشورهای نفت‌خیز از دستاوردهای تکنولوژیک غرب بهره می‌برند و در مقابل فروش نفت زحمتی نمی‌کشند. نئولیبرال‌ها می‌کوشند میان استواری پایه نهادهای دموکراتیک دولتی از راه تزریق درآمد و مالیات به عنوان ابزار گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند. طبق نظریه نئولیبرالی دولت رانت‌خوار نفتی نمی‌تواند میان سه پدیده دموکراسی، نفت و مالیات پیوند معقول برقرار کند.
در بخش اول مقاله عنوان شد که دموکراسی باعث رشد سیاسی و رشد سیاسی سبب رشد اقتصادی خواهد شد. در عصر جهانی شدن، ما شاهد عمومی شدن بحث دموکراسی و آزادی‌های مدنی هستیم، اما از طرف دیگر دموکراسی کمی، یا انتخاباتی بدون پشتوانه حزب و نهادهای سیاسی، بیشتر مرسوم شده است. دموکراسی بدون تحزب در شرایطی که بخش خصوصی وجود نداشته باشد، امکان ظهور و بسط پیدا نخواهد کرد. تجربه نشان داده که عامل فشار و خشونت به تنهایی نمی‌تواند درجه کارایی نظام سیاسی را بالا برد و مشروعیت به وجود آورد، بلکه اگر دولت‌ها با قاطعیت در جهت ایفای وظایف خود عمل کنند، حاکمیت‌شان می‌تواند مورد پذیرش همگان یا دست‌کم بیشترین شهروندان باشد.
دموکراس و مفهوم آن، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین واژه‌های قرن 20 و قرن حاضر بوده و همواره مدافعان و مخالفان خاص خود را داشته است. درجامعه‌ای که مشارکت سیاسی در سطح بالایی نهادینه شده باشد، توسعه سیاسی حتما صورت خواهدگرفت. جامعه برخوردار از توسعه سیاسی نیز استواری و توانمندی خود را به توسعه اقتصادی تکمیل خواهد کرد. نظام دموکراسی یا حکومت براساس دموکراسی، بر 3 اصل استوار است: عزل و نصب حکومت توسط مردم، محدودیت قدرت حکومت به قانون و بالاخره. پاسخگو بودن و نظارت‌پذیر بودن حکومت ازسوی نهادهای منتخب مردم و مستقل از حکومت.
۵۴. دموکراسی به مثابه حقوق بشر ، تير ۱۳۸۷
Democracy as Human Rights: Freedom and Equality in the Age of Globalization
کتاب حاضر چهارچوب تحلیلی از مناسبات «دموکراسی و حقوق بشر در شرایط جهانی شدن» را ارائه داده است که مبنای این گفتمان تحلیلی، گفتمان نوین جهانی شدن و چالش‌های نظری است که در متن این گفتمان شکل گرفته است. نویسنده در کتاب حاضر رابطه‌ای ذاتی میان دموکراسی و حقوق بشر برقرار کرده، به رغم این‌که جهانی شدن زمینه‌ها و عرصه‌های اعمال حاکمیت ملی مبتنی بر الگوی وستفالیایی را تا حدود زیادی تغییر داده است.
۵۵. index of state weakness in the developing world ، ارديبهشت ۱۳۸۷
شاخص ناتوانی دولت در جهان در حال توسعه
به اعتقاد نویسندگان این مقاله پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت‌های ورشکسته به عنوان مهمترین عامل گسترش تروریسم و جرایم سازمان‌یافته می‌باشند. برهمین مبنا ایالات متحده آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصمیم به ارائه کمک مالی و گسترش دموکراسی در این کشورها گرفت. البته به اعتقاد نویسندگان، اقدامات آمریکا در مورد این دولتها خصوصا عراق نباید صرفا به ارائه کمک‌های مالی محدود شود بلکه باید طرح‌هایی برای اعمال حاکمیت قانون، تامین نیازهای اساسی مردم از جمله اشتغال و مسکن و تامین امنیت اقتصادی تدوین گردد.
۵۶. Digital Democracy: How the American and Hong Kong Civil Societies Use New Media to Change Politics ، ارديبهشت ۱۳۸۷
دموکراسی دیجیتالی: چگونه جوامع مدنی آمریکا و هنگ کنگ رسانه‌های جدید را برای تغییر سیاست‌ها به‌کار می‌برند؟
نویسنده در متن حاضر با اشاره به نقش رسانه‌ها از سه نوع روند کلی در حکومت جهانی که به یکدیگر پیوسته و مرتبط هستند، نام می‌برد که عبارت است از : جهانی شدن، بازاری شدن و رشد تکنولوژی اطلاعاتی. این سه گرایش بهم مرتبط انقلاب دیجیتالی را در قرن 21 بوجود آورده است. به اعتقاد وی شهروندان جوامع دموکراتیک همانند آمریکا و هنگ کنگ اگر بدرستی از رسانه‌ها استفاده نمایند می‌توانند با بالا بردن توان تاثیر گذاری خود بر فرایند تصمیم‌سازی سیاسی، به گزینه‌های سیاسی مورد نظر خود دست یابند.
۵۷. Can we export democracy? ، ارديبهشت ۱۳۸۷
آیا ما می‌توانیم دموکراسی را صادر نمائیم؟
نویسنده در این مقاله درصدد پاسخ دادن به این سوال اصلی است که آیا ایالات متحده آمریکا می‌تواند از طریق کاربرد قدرت سخت دموکراسی را به کشورهای خاورمیانه صادر نماید؟ وی در پاسخ به این سوال با بررسی ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک عنوان می‌نماید که بهترین روش صدور دموکراسی استفاده از بازار آزاد است.
۵۸. Economic Integration and Incipient Democracy ، فروردين ۱۳۸۷
همگرایی اقتصادی و دموکراسی نوپا
نوشتار حاضر در تقابل با ادبیات موجود در زمینه رابطه اقتصاد و دموکراسی بر این نظر است که اقتصاد و نیروهایی که کشورهای را به‌سوی دموکراتیزاسیون سوق می‌دهند به‌هم پیوسته و مجزا نیستند. نویسنده معتقد است که نادیده گرفتن «متغیر پنهان دموکراسی نوپا» می‌تواند بر عدم برآورد مناسب از عوامل مبین دموکراسی تاثیرگذار باشد. نویسنده در ادامه با تمرکز بر روش‌ها و ابزار دموکراتیزاسیون و نه محرک‌ها بر این نظر است که همگرایی اقتصادی می‌تواند باعث تسریع فرایند دموکراسی شود. در این میان، تقویت جامعه مدنی به‌عنوان جزء اصلی همگرایی اقتصادی در نظر گرفته شده است.
پژوهش‌های انجام شده در زمینه گذار به دموکراسی حاوی توصیه‌هایی ضمنی برای حامیان دموکراسی نیز هست، توصیه‌هایی که برای مخالفان دموکراسی نیز می‌تواند قابل استفاده و بهره‌برداری باشد، نمونه‌ای از این دست مباحث قابل استفاده برای مخالفان دموکراسی را می‌توان در نفت و پیمان‌های سیاسی هنگام اشاره به خطاهای پرز خیمنث، دیکتاتور وقت ونزوئلا یافت. برچنین مبنایی است که مطالعه تحقیقات انجام شده در باب گذار به دموکراسی هم برای عالمان علم سیاست و جامعه‌شناسان سیاسی مطالعه‌ای سودمند خواهد بود و هم برای فعالان عرصه سیاست.
آقای سیدمجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور و از اعضای هیئت رسمی ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس داووس، در گفت‌وگو با روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا، به تشریح ابعاد ناگفته این اجلاس پرداخت. وی گفت: ابراز نگرانی از روند رکود اقتصاد جهانی در طول اجلاس و نیز نشست اختتامیه، از موضوعات اصلی مورد بحث بود. در خصوص جلسه گفت‌وگوی ادیان نیز بیشتر محور جلسه به ارائه پیشنهادهای عملی ایران برای ایجاد وحدت بیشتر بین ادیان اختصاص داشت. مواضع سیاست خارجی ایران و همچنین موضع ایران در خصوص اسلام و دموکراسی از دیگر موارد مورد بحث در این گفت‌وگو بوده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۸