درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > دموکراسی > (۱۷۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        گستره جهانی شدن و عمق آن دو جنبه متمایز این پدیده می باشند. رژیم‌های بین‌المللی بیانگر بین‌المللی شدن دولت مدرن و نخبگان دولتی هستند که در تحول نظریه‌های دولت از جمله پلورالیسم که یکی از رویکردهای جامعه محور به دولت می باشد تبلور یافته است. امروزه با توجه به تاثیرات جهانی شدن دموکراسی، شاهد الگوی جدیدی از این نظریه تحت عنوان نئو پلورالیسم یا تکثرگرایی جدید می‌باشیم. این مقاله تاثیر جهانی شدن دموکراسی بر نظریه پلورالیسم را در دو مبحث پلورالیسم اولیه و نو از دو منظر دروندادهای سیاسی به عنوان مکانیسم‌های کنترل رهبران سیاسی و سازمانی دولت مورد بررسی قرار می‌دهد.
امپریالسم را نمی‌توان یکی از مراحل سرمایه‌داری یا به بیانی بالاترین مرحله آن دانست، بلکه امپریالیسم از ابتدا جزء جدایی‌ناپذیر سرمایه‌داری بوده است. امپریالسم تاکنون دو مرحله ویرانگر را پشت سر گذارده و بعید نیست که مرحله سوم آن نیز به وقوع بپیوندد. اولین مرحله تسخیر قاره آمریکا به دست سفیدپوستان اروپایی و مرحله دوم آن همانا انقلاب صنعتی و سلطه استعماری بر آسیا و آفریقا بود. امروزه در پی فروپاشی نظام شوروی، جهان در حال مشاهده موج سوم امپریالیسم در قالب سیاست‌های ایالات‌متحده است. ایدئولوژی نوین ایالات متحده پروژه امپریالیسم را تحت نام رسالت تاریخی ایالات متحده به پیش می‌برد. این نوع نگرش تاثیری ژرف بر مسائل جهانی اعم از دموکراسی و مسائل فرهنگی خواهد داشت.
۱۷۳. Post Conflict Elections: War Termination, Democratization, And Demilitarizing Politics ، اسفند ۱۳۸۰
انتخابات در دوره پس از منازعات: پایان دادن به جنگ، دموکراتیزاسیون و پایان دادن به نظامی‌گری از سیاست
بعد از پایان دادن به درگیری‌ها، دوره انتقالی برای استقرار دموکراسی و زدودن فرهنگ خشونت از سیاست بسیار مهم است. در این تحقیق آموزه‌های حاصل از برگزاری انتخابات در کشورهایی که درگیری‌های داخلی در آن‌ها به پایان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله ثبات و دموکراسی توسعه (دگرگونی) ، در کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته بررسی شده و تنش‌های بین این دو بیان شده است. هم‌اکنون دموکراسی براساس واژگان لیبرال غربی تعریف می‌شود که مجموعه‌ای است از عوامل وابسته به ثبات سیاسی که به جنبه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مربوط می گردد، در بعد اقتصادی افزایش ثروت به‌ خصوص در کشور‌های دارای رژیم دموکراتیک سبب افزایش ثبات می‌شود. البته اگر آهنگ رشد اقتصادی پس از مدتی کاهش یابد افراد جامعه دچار سر‌خوردگی می‌شوند. از بعد اجتماعی شهر‌نشینی و قومیت و از بعد فرهنگ سیاسی نا‌برابری از عوامل بر‌هم زننده ثبات ، و موازنه قدرت باعث ایجاد ثبات می‌باشند.
بعضی می‌پندارند که یونان سر‌چشمه دموکراسی است؛ در این مقاله خواهیم دید که این تصور خطاست. برای رفع این سوء‌تفاهم لازم است که سر‌چشمه دموکراسی را بشناسیم. برای این کار، سخن خود را در دو بخش دنبال می‌کنیم؛ دموکراسی کهن و دموکراسی جدید.
۱۷۶. آزادی در معرض پرسش ، مهر ۱۳۸۰
این مقاله به بیان مفهوم آزادی و دموکراسی پرداخته است . دموکراسی علی رغم محبوب بودن مخالفانی نیز دارد و این گروه برای خود دلایلی دارند که به برخی از آنها اشاره شده است . در بیان مفهوم آزادی این مساله بررسی می‌شود که آیا آزادی صوری همان آزادی واقعی است ؟ دموکراسی آزادی را برای عده‌ای فراهم نموده، ولی آزادی کامل برای همه مردم به همراه ندارد . نتیجه به دست آمده این است که وقتی گفته می‌شود، دموکراسی کم‌ضرر‌ترین رژیم‌های قابل تحقق است به این دلیل است که دموکراسی تنها رژیمی است که می‌کوشد عدالت را بدون از بین بردن آزادی بر‌قرار کند .
پدیده جهانی شدن و جهانی‌سازی پس از فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۸۹ ازجمله مباحثی است که تاثیر بسزایی در عرصه روابط بین‌المللی و مفاهیمی همچون آزادی و دموکراسی گذاشته است. در این کتاب نویسنده می‌کوشد شرایط نوین دموکراسی را در فرایند جهانی شدن تعریف کند و چگونگی ساخت اجتماعات سیاسی آینده را با توجه به تغییرات جدید مورد بررسی قرار دهد.
۱۷۸. Theories of War and Peace ، آبان ۱۳۷۸
تئوری‌های جنگ و صلح
مطالعات جنگ وصلح درحوزه روابط بین الملل، جایگاه خاصی دارد و نظریات زیادی از سوی دانشمندان درباره علل جنگ و شرایط صلح بیان شده است. این کتاب چهار رویکرد عمده معاصر را در خصوص علل جنگ بررسی کرده است. اولین بخش کتاب به بررسی رویکرد واقع‌گرایانه می‌پردازد. بخش دوم، دیدگاه‌های متفاوت در خصوص ارتباط میان دموکراسی و جنگ را بررسی می‌کند. بخش سوم شامل فرضیات متعدد درباره دلایل جنگ‌های ملی‌گرایانه و قومی و چگونگی پیشگیری از آنها را عرضه می‌دارد. مقالات بخش چهارم به این مسأله می‌پردازند که آیا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی قادرند صلح به‌وجود آورند یا خیر و بخش پایانی، آینده جنگ‌ها را بررسی می‌کند .
۱۷۹. Secrecy and Liberty: National Security, Freedom of Expression and Access to Information ، دي ۱۳۷۷
حفظ اسرار و آزادی: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
بررسی چگونگی برقراری تعادل میان آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و مسائلی که به امنیت ملی یک کشور مربوط می‌شود محور مباحت این کتاب است. چگونه می‌توان آزادی‌های اساسی و اصول دموکراسی را در یک کشور حفظ کرد و در عین حال از انتشار و پخش اطلاعاتی که امنیت ملی یک کشور را به مخاطره می‌اندازد جلوگیری نمود؟ این موضوعی است که حاکمان یک حکومت دموکراتیک بایستی با آگاهی، دقت و ظرافت و با تسلط بر مسائل قانونی و اجرایی با‌ آن برخورد کنند تا همزمان امنیت ملی یک کشور به مخاطره نیفتد و از سوی دیگر آزادی‌های اساسی و اصول دموکراسی پایمال نشود.

۱ << | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸