درگاه دید > موضوعات > دین و مذهب > اسلام > مسلمانان > مناطق و کشورها > چین > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Muslims in China and their Relations with the State ، شهريور ۱۳۹۴
مسلمانان در چین و رابطه‌شان با دولت
نویسنده تصریح کرده که چرا دولت چین، سیاست سرکوب شدید را درقبال مسلمانان اویغور این کشور در پیش گرفته است؟ و در ادامه، چشم‌انداز آیندة سیاست‌های دولت چین در این حوزه و واکنش‌های احتمالی جامعة اویغور را بررسی کرده است. وی همچنین پاسخ دو گروه قومی اصلی مسلمان چین ‌ــ‌هوی‌ها و اویغورها‌ــ را به سیاست‌های جذبی دولت مرکزی تحلیل کرده و شرح داده که هوی‌ها، به‌واسطة پذیرندگی بیشتر در برابر فرهنگ و زبان چینی، به‌مراتب فشار کمتری را در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند. درمقابل، اویغورها به دلیل پایبندی بیشتر به هویت اسلامی خود و پافشاری بر حفظ این هویت، در برابر هویت غالب چینی، احتمالاً در آینده هم با شرایط دشواری روبه‌رو خواهند بود.
مردمان منطقه سین‌کیانگ چین خواهان استقلال از این کشور هستند، چراکه این کشور را امپریالیسم خطاب می‌کنند که خاک سین‌کیانگ را ضمیمه خود کرده است. اعتراضات اخیر در این منطقه منجر به کشته شدن دست کم 200 نفر و زخمی شدن 820 نفر شده است. این نوشتار گفتگو با محسن شریعتی‌نیا، کارشناس مسائل شرق آسیا درباره تحولات سین کیانگ، واکنش دولت چین به ناآرامی‌های داخلی و در نهایت واکنش کشورهای مختلف به این منطقه است. وی معتقد است وحدت و انسجام سرزمینی از اصول اصلی حاکم بر چین است و هیچ گونه ناآرامی یا خودمختاری را برنمی‌تابد.
۳. Taming China's Wild West : Ethnic Confilict in Xinjiang ، تير ۱۳۸۳
رام کردن غرب وحشی چین: درگیری قبیله‌ای در سین کیانگ
جمعیت قابل توجه مسلمانان در غرب چین آنها را تبدیل به اقلیتی قابل اعتنا با انگیزه‌های جدایی طلبانه کرده است. این اقلیت مسلمان که در استان سین کیانگ چین مستقرند، به معضلی بزرگ تبدیل شده‌اند، به گونه‌ای که توجه بسیاری از تحلیل گران مسائل چین را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی تاریخی چگونگی پیدایش قبیله اویغور در استان سین کیانگ با هدف ارائه راه حل در سرکوب نیروهای جدایی طلب در چین حاکی از اهمیت جایگاه این اقلیت در دستور کار مقامات چینی می‌باشد.
با وجود این‌که به نظر می‌رسد خشونت‌های اخیر ازبکستان، تاثیر چندانی روی تحولات داخلی چین ندارد ولی ممکن است مقامات چین تلاش‌هایی را برای بزرگ‌نمایی این خشونت‌ها برای دستیابی به اهدافی نظیر سرکوب تجزیه‌طلبان اویغور در سین‌کیانگ انجام دهند. اویغور‌ها اقوامی هستند که در مدت قدرت یافتن چینی‌ها، بسیار تلاش کرده‌اند تا خودمختاری کامل کسب کنند. نماینده دائم چین در سازمان ملل در نوامبر ۲۰۰۱ بیانیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن وجود ارتباط میان اعضای یک سازمان نه چندان معروف اویغور به نام نهضت اسلامی ترکستان شرقی با طالبان و IMU محرز گشته است ولی علی‌رغم این گفته‌ها، این اتهامات به طور مستدل ثابت نشده است.

۱