درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > ناراضیان > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. China Is Pushing and Scripting Anti-Japanese Protests ، فروردين ۱۳۸۴
چین اعتراضات ضد ژاپنی را تشویق و از پیش طراحی می‌کند
کشمکش و درگیری‌های لفظی اخیر میان چین و ژاپن، در حالی اعتراضات مردمی و خود انگیخته پکنی ها را به دنبال داشته‌ است که واکنش شدید دولت توکیو را برانگیخته‌ است. این در حالی است که مقامات چین همواره ریشه این اعتراضات را مردمی و ناشی از نگرش غلط ژاپن نسبت به اشغال چین و دیگر مسایل می‌دانند. از طرف دیگر، توکیو بر این باور است که این تظاهرات اعتراض آمیز علیه ژاپن، توسط پکن سازماندهی می‌گردد.
با وجود چندین بار اعلام آتش بس در کردوبا در شمال کلمبیا، این منطقه هنوز هم صحنه درگیری می‌باشد. در این منطقه نیروهای دفاعی کلمبیا (AUC) به عنوان نیروی متحد غیرقابل انکار در کنار دولت برای مبارزه با دشمن داخلی ایفای نقش نموده‌ است. البته سران این نیروها که از قدرت زیادی برخوردارند، خود در فهرست بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارند و مسئله مواد مخدر نیز از دیگر مشکلات موجود در این سرزمین می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی وضع مردم، ناراضیان و سران منطقه و سیاست‌های آنان می‌پردازد.
۳. la gouvernance globale a l'epreuve des contestation ، مرداد ۱۳۸۱
حکومت جهانی در آزمون مخالفتها
تراژدی که در جریان نشست سران کشورهای صنعتی در ژوئیه سال ۲۰۰۱ به وجود آمد و موجب مرگ یکی از تظاهر کنندگان گردید، دنباله مجموعه حوادثی است که نشان‌دهنده افزایش و گسترش جنبش مخالفان جهانی شدن است. عده ای این واقعه را مشابه جنبش مه ۱۹۶۸ می‌دانند. جنبش مخالفان جهانی شدن، اولین موفقیت‌های خود را در مدیریت و سازماندهی مخالفت‌ها در آوریل ۱۹۹۵ در جریان تظاهرات بر علیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دست آورد. این مقاله به تحلیل اهداف، روشها، دلایل و نتایج این جنبش جهانی پرداخته است.

۱