درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ترکیه > سیاست و حکومت > (۲۳۸ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Naming and Nation-building in Turkey ، بهمن ۱۳۹۶
نام‌گذاری و ملت‌سازی در ترکیه
بحث از نام خانوادگی، موضوعاتی مانند فرهنگ، هویت، نهادگرایی، ترکیب و ترتیب جامعۀ مدنی و بسیاری از موضوعات دیگر را در خود دارد. نوشتار حاضر، ارزیابی هویت‌محوری از جامعۀ مدنی ترکیه با تمرکز بر مسئلۀ گزینش نام خانوادگی و قوانین مربوط به آن در ثبت احوال این کشور است. نویسنده تلاش دارد با این بررسی، ملی‌گرایی تدافهی را در ترکیه در قرن بیست‌و‌یکم ارزیابی کند. به گفتۀ او، یکسان‌سازی ملی و قانون‌گذاری‌هایی که منجربه فرسایش اصالت اقلیت‌ها شده است، درک از ترکیه‌ای را که در حدفاصل دو منطقۀ کاملاً متفاوتِ غرب آسیا و اروپا قرار دارد، تسهیل خواهد کرد.
۲. Antisemitism and Anti-Zionism in Turkey: From Ottoman Rule to AKP ، بهمن ۱۳۹۶
یهودستیزی و ضدصهیونیستم در ترکیه: از امپراطوری عثمانی تا آک‌پ
نوشتار حاضر به بررسی رویکرد ترکیه درقبال اقلیت یهودی این کشور اختصاص یافته است. نویسنده تلاش داشته است با عبور از تاریخ‌نگاری صرف درخصوص وضعیت این اقلیت از دوران امپراطوری عثمانی تا عصر حاضر و قدرت گرفتن حزب آک‌پ در عرصۀ سیاسی ترکیه، تصویری جامع و تحلیلی مبسوط از زندگی یهودیان در این کشور ارائه دهد. موضوعات اصلی مورد بررسی، تسامح و خشونتِ قدرت رویارو با یهودیان بوده است. در این بافتار، روابط قدرت سیاسی ترکیه با رژیم صهیونیستی و اثر آن بر روابط قدرت با یهودیان در داخل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. مسئلۀ دیگر در این اثر که با توجه به موضوع به آنها پرداخته شده است، جنگ، عملیات نظامی و رسانه هستند.
۳. ما وراء النَزْعة العسكرية التدخليّة التركية في جوارها الإقليمي: جغرافيا مضطربة أم مشروع دولة؟ ، بهمن ۱۳۹۶
ورای دخالت نظامی ترکیه در مناطق همجوار: جغرافیای آشفته یا پروژه دولت سازی
ترکیه کشوری با جغرافیای گسترده، شکاف قومیتی و همسایگان متنوع است که این وضعیت سبب ایجاد تهدیدات گسترده برای این کشور شده است. به باور نویسنده، این تهدیدات یا به عبارت دیگر جغرافیای آشفته زمینه‌ساز تلاش دولت مردان ترکیه برای دولت‌سازی در کشورهای پیرامون شده است تا این تهدیدات را کاهش دهند.
۴. The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan ، آبان ۱۳۹۶
آمریکا و کودتاهای نظامی در ترکیه و پاکستان
نوشتار حاضر به واکاوی نحوۀ نقش‌آفرینی یا دخالت آمریکا در کودتاهای نظامی علیه حکومت‌های مشروع در کشورهای ترکیه و پاکستان اختصاص یافته است. اهمیت این بررسی ازآنجا ناشی می‌شود که با توجه به مشکلات و حتی بحران‌های مربوط به بی‌ثباتی در منطقۀ غرب آسیا، هرگونه درگیری که منجربه بروز بی‌ثباتی و تزلزل در وضعیت نامعلوم دولت‌های منطقه شود، آسیب‌هایی جدی برای صلح و توسعه درپی خواهد داشت. به باور نویسنده، ترکیه و پاکستان، پس از جنگ سرد نتوانسته‌اند از شرایط امنیتی خارج شوند و نظامی‌گری را به یکی از ارکان مهم سیاسی خود تبدیل کرده‌اند. از دید او، اگرچه این تقویت قوای نظامی با دغدغۀ ارتقای امنیت صورت گرفته، بارها با توجه به کودتاهایی که در این دو کشور رخ داده، به‌نوعی به پاشنۀ آشیل آنها تبدیل شده است.
۵. Erdoğan’s Turkey: A Step Closer to the Orient ، مرداد ۱۳۹۶
ترکیه اردوغان: گامی دیگر به سوی شرق
به باور نویسنده، اردوغان در سیاست داخلی خود به‌دلیل خواستگاهش در طبقۀ متوسط و همچنین مهارت‌هایش در ارتباط با مردم توانسته نظر بخشی از مردم را به خود جلب کند و در عرصۀ بین‌الملل نیز رهبران غربی وی را به‌عنوان کسی که قادر به ترکیب اسلام سیاسی معتدل با ارزش‌های اساسی غربی است و همواره خود را حامی اسلام سیاسی واقعی معرفی کرده می‌شناسند. وی ازسوی دیگر همکاری با غرب را به‌عنوان یک ضرورت استراتژیک پذیرفته است، اما درواقع عمیقا ضدیهودی و به‌دنبال نوعثمانی‌گرایی برای تحقق آرمان‌های هژمونیک آنکارا بوده است.
به باور نویسنده، با روی‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضاً متناقضی را در سیاست‌های داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از نوشتار حاضر، بررسی این جهت‌گیری‌ها براساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. سوالات اصلی این نوشتار عبارتند از: اصولاً جهت‌گیری‌های رهبران ترکیه در حوزه‌های راهبردی مانند رابطۀ دین و سیاست، دموکراسی، اقتصاد و نوعثمانی‌گری متاثر از چه عواملی است؟ و چه تأثیری بر تصمیمات امروزی ترکیه دارد؟ فرضیه نوشتار بر این اصل استوار است که حزب عدالت و توسعه به‌دنبال حفظ قدرت و به‌دست آوردن منفعت با چاشنی هویتی در سیاست داخلی و خارجی است.
نوشتار حاضر به بررسی علل و عوامل و مواضع حامیان و مخالفان کودتای 15 جولای 2016 پرداخته است. مقامات ترکیه‌ای این کودتا را طرحی ازسوی گروه وابسته به فتح‌الله گولن و حامیانی همچون آمریکا، قلمداد کردند. این کودتا توانست دیدگاه‌ها و مواضع ترکیه را نسبت به مسائل منطقه‌ای تغییر داده و از سیاست کاهش اعتبار و افزایش دشمنان، به تلاش برای عادی‌سازی روابط و اتخاذ تدابیری جدید سوق دهد. به باور نویسنده، مواضع ترکیه پس از کودتای نافرجام، دربردارندۀ نشانه‌هایی از دور شدن این کشور از تفکر نوعثمانی است. لازم است این نشانه‌ها با دقت بیشتری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به این سوال است که باوجود توسعۀ همه‌جانبۀ ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و درپیش گرفتن راه گذار به دموکراسی و محدود کردن نقش ارتش در سیاست، چه عواملی باعث شده است تا این نهاد نظامی دوباره اقدام به کودتا کند؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته که علت شکل‌گیری چنین کودتایی، محروم کردن ارتش از توانایی‌های ارزشی معطوف به قدرت خود و محروم کردن جنبش فتح الله گولن از فعالیت‌های خود در داخل ترکیه و عدول از ارزش‌های کمالیستی توسط حزب عدالت و توسعه بوده است. روش پژوهش این نوشتار مبتنی‌بر روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی است.
۹. Cultural Diplomacy Initiatives of Turkic Republics ، فروردين ۱۳۹۶
ابتکارات دیپلماسی فرهنگی جمهوری ترکیه
نوشتار حاضر نگاهی دارد به فعالیت‌های مرتبط با همکاری‌های فرهنگی انجام شده در میان جمهوری‌های ترکی پس از گذشت 25 سال استقلال و ورود آنها به جامعۀ جهانی. نویسنده این نوشتار ابتکارات دیپلماسی فرهنگی آنها را مورد تحلیل قرار داده است؛ به باور وی این جمهوری‌های ترک نژاد پس از استقلال تلاش داشته‌اند تا براساس یک سیاست فرهنگ پایه، دولت – ملت سازی خود را به سرانجام برسانند.
نوشتار حاضر تلاش دارد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که وضعیت استثنایی در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ و آیا با استفاده از نظریۀ اشمیت و آگامبن می‌توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در راستای افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریانات مخالف شده است و بیش‌از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پی دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می‌پذیرد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۴