درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > رشد اقتصادی > (۷۰ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در نوشتار حاضر با روش توصيفي-تحليلي سعي بر اثبات اين فرضيه بوده است كه سرماية اجتماعي يك پيش‌نياز اصلي در ايجاد مولفه‌هاي دانايي و شكل‌گيري اقتصادي دانايي‌محور است. نتايج مقاله حكايت از آن دارد كه سرماية اجتماعي با ايجاد هنجارهاي علم‌گرايي و ايجاد روحية علمي در جامعه، تبادل اطلاعات و دانش ازطريق افزايش تعاملات، مشاركت در فعاليت‌هاي R&D و پژوهشي، ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي علمي- تحقيقي منجر به توليد، توزيع و كاربرد دانش در جامعه مي‌شود. همچنين سرماية اجتماعي با افزايش كارايي سرماية انساني، افزايش كارايي بازار دانش، افزايش كارايي حقوق مالكيت فكري تحقق اقتصاد دانايي‌محور را ممكن مي‌سازد.
مطالعة تحولات بين‌المللي در عصر فراصنعت و اطلاعات، بدون توجه به فرآيند جهاني شدن امكان‌پذير نيست. فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) كه مشخصة اصلي اقتصاد نوين است، يكي از مهم‌ترين عواملي بوده كه نقش به‌سزايي در بهبود بهره‌وري و رشد اقتصادي در دو دهة گذشته داشته است. اين نوشتار، به بررسي اهميت و آثار جهاني شدن و تبعات اقتصاد نوين با تاكيد بر نقش فاوا بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب عضو سازمان همكاري اسلامي با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) در چهارچوب پنل پويا طي دورة 2008-2000 پرداخته است. نتايج حاكي از آن است كه زيرساخت فاوا، سرماية فيزيكي و انساني و متغير باز بودن اقتصاد، رابطه‌اي مثبت و معنادار، همچنين متغير اندازة دولت، رابطه‌اي منفي و معنادار با رشد اقتصادي كشورهاي هدف داشته‌ است.
۳. Sustainable Tourism for Development ، آبان ۱۳۹۲
گردشگری پایدار برای توسعه
نخستین بخش پژوهش حاضر به تعاریف عمومی حوزه گردشگری، محورهای تمرکز گردشگری پایدار و نقش گردشگری در توسعه تجارت و رشد هماهنگ با محیط زیست پرداخته‌ است. بخش دوم، پس از شرح روش‌شناسی پژوهش، به مباحثی چون سیاست‌‌گذاری و مدیریت گردشگری، عملکرد اقتصادی آن، نقش گردشگری در اشتغال‌زایی و پیامدهای آن برای سرمایه‌های انسانی، نقش گردشگری در کاهش فقر و مبارزه با حاشیه‌نشینی اجتماعی و نقش گردشگری در حفظ محیط طبیعی و فرهنگی اختصاص یافته است. در بخش سوم، خوانندگان با موردکاوی‌هایی وضعیتی آشنا می‌شوند که پیامدهای توسعه گردشگری را از نظر رشد و متنوع‌سازی، توسعه اقتصادی و تقویت اقتصاد سبز روشن می‌کنند.
نوشتار حاضر با تمركز بر نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در فرايند توسعه اقتصادي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه «نهادهاي اطلاعاتي چه نقشي در پيشبرد فرايند توسعه اقتصادي دارند؟». نويسندگان در پاسخ به اين پرسش برآنند كه سرويس‌هاي اطلاعاتي با توليد اطلاعات اقتصادي براي ايجاد توانايي رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادي براي حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادي ملي و نظارت بر فرايند توسعه براي تضمين امنيت اقتصادي، در پيشبرد و استمرار فرايند توسعه تاثير مثبت دارند. همچنين، نويسندگان مدعي هستند که نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در توسعه اقتصادي، در چهارچوب نقش‌هاي سه‌گانه اطلاعات در سياست‌گذاري، شامل نقش شناختي، نظارتي و اجرايي، قرار دارد.
روش پژوهش نوشتار حاضر، روش تبیین سیستمی رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص جهاد اقتصادی است. چراکه فرض پایایه‌ای نوشتار، این است که بیانات معظم‌له درخصوص جهاد اقتصادی را می‌توان به عنوان یک سیستم پویا و کامل در نظر گرفت که علاوه بر دارا بودن تمامی بخش‌ها و اجزای یک سیستم، دارای تعاملات و تاثیر و تاثرهای مهم و فراوان با سیستم‌های دیگر است. به همین منظور مطالب بیان‌شده ذیل عناوین و اجزای سیستم پیشنهادی جهاد اقتصادس در قالب ورودی‌ها، خروجی‌ها، فرایند پردازش و عمل،. شاخصه بازخوردگیری و محیط سیستم جهاد اقتصادی ارائه شده است.
نوشتار حاضر به بحث در خصوص توسعه آتی مناطق بر اساس سند چشم‌انداز ملی و نظریه پایه توسعه استان پرداخته است. چهارچوب نظری این پژوهش، پارادایم هنجاری در برنامه‌ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. ابتدا ۱۴ فصل محوری و موثر بر فرایند توسعه استان که پوشش‌دهنده ابعاد مختلف نظریه پایه توسعه استان بودند، استخراج و برای عوامل فوق بر اساس ایده سناریونویسی، ۵۹ وضعیت ممکن و محتمل در آینده استان تعریف شد و با تشکیل ماتریس ۵۹×۵۹ با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار سناریو ویزارد، ۵ سناروی با احتمال وقوغ بسیار بالا، ۱۹ سناریوی با احتمال وقوع متوسط به بالا و ۲۹۱ سناریوی بسیار قوی و ۱۹ سناریوی با احتمال وقوع متوسط به بالا، مورد تحلیل قرار گرفته است.
اهمیت سرمایه اجتماعی در عملکرد اقتصادی جوامع مورد توجه علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است که شناسایی آن به عنوان یک سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها می‌تواند شناخت جدیدی را از سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سیستم‌ها یاری کند. در نوشتار حاضر نویسندگان پس از بیان مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و سطوح آن، به بیان نقش این سرمایه در عملکرد اقتصاد پرداخته‌اند و در نهایت با طراحی یک الگوی نظری و بیان نحوه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی، پیشنهاداتی برای استفاده هرچه بیشتر از سرمایه اجتماعی جهت دستیابی هرچه بیشتر به توسعه اقتصادی کشور ارائه شده است.
۸. معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی ، مهر ۱۳۹۰
The Paradox of Plenty oil booms and Petro-states
کتاب حاضر نشان می‌دهد چگونه با ورود سیل‌آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حوزه اختیارات و تعهدات دولت گسترش می‌یابد. اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می‌شود. وابستگی به نفت آنها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می‌کند. نویسنده مهم‌ترین ویژگی دولت‌های نفتی را در قوانینی جستجو می‌کند که حقوق منابع را به دولت اعطا می‌کند. رانت عظیمی که بسیار بیشتر از سود به دست آمده در بخش خصوصی است.
۹. Technological readiness in the middle east and north africa- Implications for egypt ، دي ۱۳۸۹
آمادگی فنی در خاورمیانه و شمال آفریقا - الزامات مصر برای توسعه فنی
امروزه نوآوری به‌عنوان یکی از محرکه‌های اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران هرچند به‌شکل فزاینده‌ای علاقمند به ارزیابی توانایی‌های فنی و نوآورانه در کشورهای درحال توسعه هستند، اما اغلب فاقد روش‌های مناسب برای ارزیابی مذکور بوده و برآوردها متفاوت می‌باشد. این پژوهش بر روی پیشرفت‌های فنی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متمرکز ‌شده و چالش‌های درک، گسترش و تسریع پتانسیل فنی در مصر را به بحث می‌گذارد.
۱۰. دستنامه نظریه‌های بدیل برای رشد اقتصادی ، دي ۱۳۸۹
Handbook of Alternative Theories of Economic Growth
هدف کتاب حاضر بررسی جامع نظریه‌های بدیل برای رشد اقتصادی و تمرکز بر مسائل کلیدی‌‌تر در این زمینه است. توالی فصول کتاب به گونه‌ای است که خواننده احساس نوعی توازن بین آنها دارد. فصول این کتاب عبارتند از: نظریه‌های بدیل برای رشد اقتصادی: یک بررسی کلی؛ تقاضای انباشته، عرضه انباشته و رشد درازمدت؛ رشد اقتصادی و تغییر فنی؛ پول، امور مالی و رشد؛ رشد و توزیع؛ ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای رشد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |