درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > اوکراین > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        سومین میزگرد مشترک ایران و اوکراین در موسسه روابط بین‌الملل کی‌یف با سخنرانی گوبرسکی، رئیس موسسه، بهمن طاهریان مبارکه، سفیر ایران در اوکراین، خارچنکو، معاون اول وزیر امورخارجه اوکراین و علیرضا معیری، معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه ایران برگزار شد، که هدف اصلی از برگزاری آن، شناسایی راه‌های عملی توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و روابط دوجانبه ذکر گردید. در میز گرد مزبور جوانب مختلف روابط و توسعه همکاری‌های دو کشور در سه حوزه همکاری‌های فرهنگی، ابعاد اقتصادی مشارکت و محتوای سیاسی روابط ایران و اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۱