درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اوضاع اجتماعی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ?Populism in Europe: from Symptom to Alternative ، فروردين ۱۳۹۶
پوپولیسم در اروپا: از نشانه‌ها تا جایگزین؟
نوشتار حاضر تلاش دارد آیینه‌ای تمام‌نما از پوپولیسم در اروپا باشد و با بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های موردی مربوط به آن توانسته است دراین‌راستا تا اندازۀ زیادی موفق عمل کند. به گفتۀ نویسندگان، اگرچه پوپولیسم با فاشیسم مقایسه می‌شود، وضعیت کنونی آن در جوامع اروپایی نشان می‌دهد به‌عنوان جایگزینی دیده می‌شود که دولتی چابک‌تر، ایمن‌تر، و توانمندتر ارائه می‌دهد. طبق بررسی‌های نویسندگان، درصد بسیار کمی از جوانان اروپایی خواهان زیستن در جوامع باز و مردم‌سالار هستند و اکثر آنان، به‌همراهی خیل کثیری از جوامع آماری سنین بالای 40 و 50، جوامع بسته را ترجیح می‌دهند. این تمایل موجب شده است احزاب راستگرا در اروپا بتوانند در درون دولت‌ها نفوذ کرده و جوامعی چندقطبی پدید آورند.
وجود همسایگان کمتر توسعه‌یافته، سود فراوان، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض‌های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد و تسهیل رفت‌وآمد و از همه مهم‌تر، افزایش و تصویب معاهده‌ شنگن، ازجمله‌ مواردی است که اروپا را به بهشت برده‌داران تبدیل کرده است. قاچاقچیان از طریق تزریق پول‌های نامشروع خود به شرکت‌های خصوصی، باعث قدرتمند شدن بعضی از شرکت‌ها می‌شوند و بازار رقابتی کاذبی را ایجاد می‌کنند و باعث ورشکستگی شرکت‌هایی می‌شوند که توان رقابت سالم با آنها را ندارند.
میرزا ابوطالب اصفهانی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا صالح شیرازی و رضاقلی میرزا نایب‌الایاله از جمله ایرانیانی بودند که در اوایل قرن ۱۹ با اهداف سیاسی، علمی یا ماجراجویی به انگلیس سفر کرده و سفرنامه‌هایی از خود بر جای گذاشته‌اند. آنها با نگارش دیده‌ها و شنیده‌های خود از نخستین کسانی بودند که ایرانیان را با تحولات اروپا آشنا کردند و بدین ترتیب زمینه مناسب برای آشنایی با فرهنگ و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا و به عبارت دیگر با مدرنیته یا تجدد در ایران فراهم شد. مقاله حاضر به بررسی سفرنامه‌های مذکور پرداخته است.

۱