درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > حزبهای سیاسی > مناطق و کشورها > لبنان > حزب الله > (۱۴۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر به ارزیابی دکترین بازدارندگی مقاومت در مواجهه با رژیم صهیونیستی پرداخته است. پیش از طرح این دکترین، هیچ جنبش مقاومتی و حتی هیچ ارتش رسمی عربی‌ای تجربۀ این شیوه‌های جنگی را نداشته است. هریک از اصول این دکترین، با یک یا جند اصل از اصول دکترین دشمن مربوط است. بارزترین اصول دکترین مقاومت عبارتند از: ادغام در جامعه، اختفا و پنهان‌کاری، رصد و کسب اطلاع، کارآمدی، آمادگی قبلی برای صحنۀ عملیات، عملیات روانی، آماده کردن جامعه برای جنگ بازدارندگی.
۲. Changes in Hezbollah’s Identity and Fundamental Worldview ، تير ۱۳۹۵
دگرگونی هویت و جهان‌بینی بنیادین حزب‌الله
از دید نویسنده، با وجود تأکید مستمر رهبران حزب‌الله لبنان بر ایدئولوژی شیعی، این جنبش در سال‌های اخیر به‌تدریج در مسیر تقویت هویت دولت‌مانند خود گام برداشته است و با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر در نقش کنشگری سیاسی و نه مذهبی، ظاهر شده است. وی بر این باور است که حزب‌الله اکنون از نقش سازمان نایب ایران فاصله گرفته و در مقام شریکی محوری در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی منطقه‌ای و همتراز با ایران و سوریه ظاهر شده است. به باور وی این نقش جدید حزب‌الله موازنة راهبردی قدرت میان این سازمان و رژیم صهیونیستی را به ضرر این رژیم تغییر خواهد داد و با به پایان رسیدن بحران سوریه و متمرکز شدن مجدد حزب‌الله بر لبنان، تهدید این سازمان برای رژیم صهیونیستی جدی‌تر خواهد شد.
۳. حزب الله في الحرب السوريَّه: المكاسب والخسائر والتحولات ، ارديبهشت ۱۳۹۵
حزب‌الله در جنگ سوریه: دستاوردها، خسارت‌ها و دگرگونی‌ها
نوشتار حاضر با نگاهی انتقادی به عملکرد حزب‌الله لبنان در جریان جنگ سوریه، پس از ارائة گزارشی کلی از رویکرد عمومی این سازمان به انقلاب‌های عربی، موضع خاص آن درقبال رویدادهای سوریه و مهم‌ترین دستاوردها و خسارت‌هایش در جریان این منازعه، بر این باور است که فارغ از برآیند نهایی منازعة سوریه، باید پذیرفت که جایگاه ملی و عربی حزب‌الله به‌مثابه جنبشی مقاوم به‌شدت تضعیف شده و عملاً به تشدید دوگانة سنی‌ـ‌شیعه در منطقه و لبنان انجامیده است؛ اتفاقی که ممکن است درنهایت حتی به فروپاشی «پیمان طائف» که مبنای تقسیم قدرت سیاسی در این کشور میان مسلمانان (سنی و شیعه) و مسیحیان است بینجامد.
به باور نویسنده، شورای همکاری خلیج فارس از ابتدای تاسیس خود هیچ گاه به دنبال اتحاد و همبستگی کشورهای منطقه نبوده است و بیشتر به دنبال منافع آمریکا و غرب کار کرده است و بنابر ادعای خود به دنبال تامین امنیت خلیج فارس بوده‌ است. این نوشتار به بررسی موضوعاتی چون: دلایل گوناگون اقدام شورای همکاری خلیج فارس بر ضد حزب‌الله، نگاه‌ها در شورای همکاری خلیج فارس در شرایط کنونی نسبت به حزب الله و پیامدهای گوناگون بیانیه شورای همکاری خلیج فارس بر ضد حزب‌الله، پرداخته است.
حزب‌الله لبنان یکی از جنبش‌هایی است که در ساختار سیاسی این کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و دارای خط‌مشی مبارزۀ مسلحانه علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران آن است. به باور نویسنده، این جنبش با وجود اینکه دولت‌های غربی و صهیونیست‌ها آن را به‌عنوان یک گروه تروریستی قلمداد می‌کنند، توانسته ازطریق ممانعت از جنگ طایفه‌ای و تاکید بر وحدت داخلی، امنیت ملی را در لبنان حفظ کند.
۶. Hizbullah’s hybrid posture: three armies in one ، بهمن ۱۳۹۳
وضعیت هیبرید حزب الله: سه ارتش در قالب یک ارتش
به ادعای نویسنده، پس از حملۀ‌ غافلگیرانه‌ حزب‌الله به یک گشتِ اسرائیلی - در تلافیِ حملۀ ‌هوایی اسرائیل که موجب کشته شدن شش فرماندۀ حزب‌الله در اواخر ماه ژانویه شد- سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، اظهار داشت که «مقاومت دیگر قواعد جنگ را رعایت نخواهد کرد و ما … این حق را داریم تا در هر زمان، هر مکان و به هر شیوه‌ای، با دشمن روبه‌رو شویم». این اظهارات، نشان‌دهنده‌ ماهیت هیبریدی ساختار این گروه نظامی لبنانی است و این گفته‌ها گواهی است که نشان می‌دهد این گروه نظامی می‌تواند به آسانی و به سرعت، گونه‌های مختلف جنگ‌های نامنظم را اجرا نماید و در همان حال، شکل و ساختار یک نیروی نظامی متعارف را حفظ نماید.
۷. Израиль и Иран вступили в непрямой конфликт ، بهمن ۱۳۹۳
اسرائیل و ایران وارد یک مناقشة غیرمستقیم شده‌اند
نویسنده با پرداختن به تشدید تنش‌ها بین حزب‌الله و اسرائیل، بر این باور است که خطر یک مناقشة فراگیر جدید، خاورمیانه را تهدید می‌کند. وی از قول یلنا سوپونینا (Елена Супонина)، کارشناس مسائل خاورمیانه و مشاور رئیس انستیتوی پژوهش‌های راهبردی روسیه عنوان کرده باید در نظر داشت که تنش‌ها بین حزب الله لبنان و تل آویو درحالی شدت گرفته که اسرائیل در آستانة انتخابات است. اغلب وقتی اسرائیل با حزب‌الله درگیر می‌شود، اعلام می‌کند که تهران پشت این حملات قرار داشته و اکنون نیز نتانیاهو برای تقویت مواضعش در انتخابات می‌تواند به طور غیرمستقیم از کارت ایران استفاده کند. به باور سوپونینا، مواضع آمریکا و دیگر کشورها ازجمله روسیه تاحد زیادی باعث شده تا طرفین وارد یک مناقشه جدی نشوند.
۸. And What If We Did Not Deter Hizbollah? ، دي ۱۳۹۳
اگر حزب‌الله را باز نداشته باشیم چه؟
اجماع کارشناسان حوزة سیاست راهبردی در اسرائیل بر این است که پس از جنگ دوم لبنان در 2006، نوعی بازدارندگی میان حزب‌الله و اسرائیل شکل گرفته است که انتظار می‌رود پایدار هم باشد. اما نویسندة مقالة حاضر بر این باور است که بسیاری از استدلال‌های ارائه‌شده برای اثبات این مدعا، چندان محکم نیستند و بیشتر کنش‌های حزب‌الله، پیش یا پس از جنگ 2006، را می‌توان با عوامل دیگری که به عرصة داخلی لبنان یا شرایط بین‌المللی، و نه موازنة بازدارندة حزب‌الله‌ـ‌ اسرائیل، مربوط می‌شوند، توضیح داد؛ عواملی که اسرائیل عموماً سیطرة ناچیزی بر آنها دارد. بنابراین، از نگاه نویسنده، انگارة بازدارندگی در متن منازعة اسرائیل و حزب‌الله باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۹. Hizbollah and the Next War with Israel: Experience from Syria and Gaza ، آبان ۱۳۹۳
حزب‌الله و جنگ بعدی با اسرائیل: تجربة سوریه و غزه
نوشتار حاضر با بحث دربارة جایگاه داخلی و منطقه‌ای کنونی حزب‌الله ــ‌البته از منظر اسرائیلی‌ــ و تحلیل راهبرد کلی این سازمان آغاز شده است. نویسندگان در ادامه، به چشم‌انداز و ویژگی‌های «جنگ آینده» میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل پرداخته و در این مسیر، به دلالت‌های ضمنی جنگ اخیر اسرائیل و حماس برای حزب‌الله اشاره کرده و تشریح کرده‌اند که این جنگ چه اثری بر منازعة جاری در سوریه داشته است.
نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه محور ايران، سوريه و حزب‌الله تا چه ميزان بر منافع آمريكا در خاورميانه پس از11، سپتامبر اثر گذاشته است؟ دستاورد پژوهش حاكي از اين است كه محور مذكور به عنوان تنها مخالف جدي حضور آمريكا در منطقه با در پيش گرفتن سياست‌هایی مانند ضديت با اسرائيل، مخالفت با محافظه‌كاري عربي و شكل پوسيده حكومت‌داري آن، مخالفت با حضور آمريكا در منطقه، تكيه به ابزار نفت براي فشار بر غرب، حمايت از آرمان فلسطين، پذيرش نقش فراموش‌شدة مردم در تعيين سرنوشت خود، قدرت گرفتن اقليت‌هاي شيعه در دموكراسي‌هاي جايگزين و احياي تفكرات دين‌محور و رشد حركت‌هاي اسلام‌گرايانه در قالب ترويج بيداري اسلامي در افزايش هزينه‌ها و كاهش منافع آمريكا در منطقه تاثير به‌سزايي داشته است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۵