درگاه دید > موضوعات > دین و مذهب > اسلام > مناطق و کشورها > کشورهای اسلامی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        کتاب حاضر به‌عنوان دومین مجلد از مجموعه کتب بیداری اسلامی، با تمرکز بر دلایل نابسامانی‌ها و ناآرامی‌ها در تعدادی از کشورهای عرب منطقه، به بررسی مورد به مورد ویژگی‌های خاص هر کشور پرداخته، ظرفیت جوامع و دولت‌های آن‌ها را در پذیرش فضای جدید مورد بحث قرار داده است.
۲. کتاب بیداری اسلامی (دلایل و ریشه‌ها) ، اسفند ۱۳۹۰
المجتمع و الدولة في الوطن العربي
متن حاضر با استفاده از مهم‌ترین یافته‌های یک طرح بزرگ و منطقه‌ای در جهان عرب در اواخر دهه هشتاد میلادی پیرامون جامعه و حکومت در کشورهای عربی، که توسط پژوهشگران متعددی به‌آنجام رسیده، به بررسی علمی و جامع وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان عرب و چشم‌انداز آن در آینده پرداخته است. در این کتاب، ریشه و دلایل بسیاری از ناآرامی‌ها و انقلاب‌های رخ‌داده در جریان بیداری اسلامی کشورهای عرب در سال 2011 به‌این‌سوی، نمایان و مشخص می‌شود.
۳. Civil Democratic Islam;Partners,Resources,and Strategies ، آبان ۱۳۸۳
اسلام‌دموکراتیک مدنی:متحدان،منابع و استراتژی‌ها
جهان اسلام در تلاش است تا به ارزش‌ها و ماهیت خود پی ببرد. برای شناخت متحدان و اهداف واقعی در منطقه، فهم این تلاش ایدئولوژیک ضروری است. به‌نظر نویسنده ایالات متحده سه هدف را در قبال اسلام سیاسی دنبال می‌کند؛ نخست در تلاش است تا از گسترش خشونت و افراط‌گرایی جلوگیری کند، دوم این برداشت را که آمریکا مخالف اسلام است را از اذهان بزداید و سوم به توسعة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر جوامع اسلامی و حرکت آنها به سوی توسعه و دموکراسی‌سازی کمک نماید. با توجه به این مسائل، مقالة مذکور به دسته‌بندی بازیگران جهان اسلام می‌پردازد و مسائل مهم آن را تحلیل و بررسی می‌نماید.

۱