درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سوریه > امنیت ملی > (۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ?The Kurds: a channel of Russian influence in the middle east ، تير ۱۳۹۴
‌کردها: کانال نفوذ روس‌ها در خاورمیانه
به باور نویسنده، تداوم بحران سوریه و تغییر بافت امنیتی این کشور باعث شده تا کردها نقش مهمی را در مبارزه با داعش بر عهده گیرند. در چهارچوب گسترده‌تر سیاست روسیه درقبال خاورمیانه و افزایش نفوذ آن در منطقه از اواخر سال 2000، باعث گسترش روابط مسکو با کردها شده و به‌خصوص از سال 2010 به این‌سو وارد فاز جدیدی شده است. روس‌ها و کردها چندین منافع مشترک ازجمله مبارزه با داعش و همکاری در بخش انرژی دارند. این روابط هرچند بدون تناقض نیست، اما به سیاست خاورمیانه‌ای روسیه ابعاد مختلفی بخشیده است. روسیه یکی از معدود بازیگران راهبردی خاورمیانه است که می‌تواند با تمام کشورهای منطقه مذاکره کند.
داعش شهر باستانی پالمیرا واقع در استان حمص در سوریه را اشغال کرده است؛ شهری که در پی وجود ویرانه‌های رومی در خارج از رم مشهور است. به باور نویسنده اگر به این مسئله توجه کنیم که چه عاملی مسبب واکنش‌های اینچنینی بوده است، یکی از دلایل را وجود افرادی می‌بینیم که چندین دهه در معرض آموزه‌های اسلامی در مساجد و مدارس تاسیس شده توسط سعودی‌ها قرار داشته‌اند. زمانی سعودی‌ها بر تخریب آثار باستانی متعلق به خود متمرکز بودند و باور داشتند توجه به معابد و سایت‌های باستانی، اسلامی و غیراسلامی، به‌مثابه بت‌پرستی است. دانش آموختگان آنها نیز همین پیشینه و نگرش بی‌خردانه را در سطح بین‌المللی گسترش داده‌اند و اکنون جهان مجبور است هزینۀ آن را بپردازد.
در این نوشتار از رهیافت مکتب انتقادی استفاده شده است. چنین رهیافتی بیانگر آن است که نیروهای اجتماعی و گروه‌های گریز از مرکز، نقش موثری در تحولات امنیتی خاورمیانه ازجمله سوریه ایفا می‌کنند. در شرایط بحران امنیتی، نقش مستقیم قدرت‌های بزرگ به گونه‌ای تدریجی کاهش یافته، اما آنان درصدد آنند تا از سازوکارهای کنش غیرمستقیم و نیروهای جنگ نیابتی استفاده کنند. به‌ همین دلیل است که مدیریت بحران سوریه نیازمند پیوند بازیگران بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و فروملی است.
۴. The Failure of the Security Paradigm in Syria ، بهمن ۱۳۹۲
آینده پارادایم امنیت در سوریه
به باور نویسنده اگرچه مفهوم امنیت انسانی در آغاز، از سیاست توسعه سازمان ملل اتخاذ شده، اما امروزه جایگاه مهمی برای خود در مطالعات امنیتی دارد و به عنوان یک رهیافت در مدیریت بحران‌ها و عملیات‌های حفاظت از صلح به کار گرفته می‌شود. نویسنده بر این باور است که اصول امنیت انسانی می‌تواند مبنای امنیت دولت قرار گیرد و از مسائل امنیتی که می‌تواند در داخل کشور به نارضایتی اجتماعی و شورش بیانجامد، جلوگیری کند. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی تحولات کلیدی تاریخ مدرن سوریه، نظریه خود را پیاده کند.
۵. Power Sharing in Syria: Lessons from Lebanon’s Experience ، ارديبهشت ۱۳۹۲
تقسیم قدرت در سوریه: درس‌های آموخته شده از لبنان
نویسنده بر این باور است که در 2 سال اخیر جنبش مردمی در سوریه از یک حرکت اعتراضی تبدیل به یک جنگ داخلی فرقه شده و امنیت و ثبات منطقه‌ای را به خطر انداخته است. نویسنده مدعی است که در سال 2012، پیشنهاد بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مبنی بر نیاز سوریه به یک قرارداد طائف دیگر پیشنهاد بسیار درستی بوده و تقسیم قدرت به شکل قرارداد مذکور در لبنان باید الگوی حل مناقشه در سوریه قرار گیرد. در این راستا نویسنده تلاش کرده تا به ارزیابی گزینه تقسیم قدرت در سوریه همانند لبنان بپردازد و البته در پایان پیشنهاد کرده که چنین اقدامی با حمایت بازیگران خارجی به تدریج در سوریه پیاده شود و به بحران در این کشور پایان داده شود.

۱