درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > منطقه پژوهی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. مرکز سیاست اروپا ، خرداد ۱۳۸۶
European Policy Centre (EPC)
مرکز سیاست اروپا سازمانی مستقل، غیر انتفاعی و پژوهشی است که با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه همگرایی اروپا بنیان نهاده شد. این مرکز به عنوان مرکزی پیشرو در حوزه سیاستگذاری اروپا و سیاستگذاری جهانی به ارائه اطلاعات و تحلیل‌های جامع و به روز در زمینه دستور کار سیاسی اتحادیه اروپا و سیاست جهانی می‌پردازد.

۱