درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنیت ملی > سازمان اطلاعاتی > مناطق و کشورها > انگلستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Confronting the Enemy Within;Security Intelligence,the Police and Counterterrorism in Four Democracies ، آبان ۱۳۸۳
مقابله با دشمن در داخل:سازمانهای‌امنیتی، پلیس و ضدتروریسم درچهاردموکراسی
این گزارش به بررسی چگونگی پیدایش، توسعه و کارکردهای سازمان‌اطلاعاتی کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و فرانسه و نقش آنها در مبارزه با تروریسم، روابطشان با سازمان‌های حقوقی و نحوة نظارت و کنترل آنها می‌پردازد.این گزارش به هدف کمک کردن به سیستمهای امنیتی ایالات متحده آمریکا تنظیم گردیده است.تحقیق حاضر از منابع غیر محرمانه‌ای چون کتابهای انتشار یافته، روزنامه‌ها،اسناد دولتی و مصاحبه با اساتید و کارشناسان بهره برده و با حمایت موسسه غیر دولتی رند به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر پژوهشی انجام یافته از سوی موسسه رند است که زیربنای مطالعاتی ایجاد یک نهاد اطلاعاتی در آمریکا را که وظیفه آن تنها نظارت و گردآوری اطلاعات است ایجاد میکند. در این کتاب، نهادهای امنیتی ۴ کشور انگلستان، استرالیا، فرانسه و کانادا به عنوان کشورهای مدل مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنان برای الگوبرداری توسط ایالات متحده مشخص شده اند.

۱