درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ?Peacebuilding in Asia: refutation or cautious engagement ، آذر ۱۳۸۹
تحکیم صلح در آسیا: رد تعامل یا تعامل محتاطانه
نوشتار حاضر به بررسی مشخصه‌ها و پیامدهای رهیافتی آسیایی برای تحکیم صلح و جست‌وجو برای تعیین مشخصه‌های خاص این رهیافت پرداخته است. درهمین‌راستا نویسنده به تبیین ویژگی‌های فعالیت‌های صورت گرفته تحکیم صلح ازسوی کشورهای آسیایی و این‌که چگونه تلقی آنها از تحکیم صلح نسبت به تلقی کشورهای غربی متفاوت است، پرداخته است. به‌نظر نویسنده اقدامات تحکیم صلح در میان آسیایی‌ها از طریق جریان کمک‌های اقتصادی و حفظ صلح و نه فعالیت‌های حل منازعه صورت می‌گیرد.
۲. انجمن مطالعات آسیایی استرالیا ، آبان ۱۳۸۴
(Asian Studies Association of Australia (ASAA
انجمن مطالعات آسیایی استرالیا سازمانی تخصصی است که با هدف تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه آسیا در کشور استرالیا و ارتقاء و توسعه مطالعات آسیا از ابعاد گوناگون، ازجمله زبان‌ها، جوامع، فرهنگ‌ها و سیاست بنیان نهاده شد.
قاره پهناور آسیا همانگونه که پرجمعیت‌ترین و متنوعترین قاره جهان نام گرفته است، به همان میزان نیز دارای مشکلات و معضلات بیشتری نسبت به سایر نقاط می‌باشد. در همین راستا، دومین کتاب از مجموعه کتب منطقه‌ آسیا با بررسی برگزیده‌ای از بحران‌های این قاره، تلاش نموده تا سهمی در بازشناخت مسائل آن برعهده بگیرد.

۱