درگاه دید > موضوعات > امنیت، جنگ و صلح > امنیت ملی > سازمان اطلاعاتی > مناطق و کشورها > مصر > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        سپهبد عمر سلیمان که در راس سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی مصر قرار دارد، کوشیده است تا از این پس، سیاست‌های اطلاعاتی بر پایه ایدئولوژی تعریف نشود، با امکانات اطلاعاتی روزآمد و گسترده، به اعماق سایر کشورهای عربی و خاورمیانه نفوذ شود و تمام گروه‌های تروریستی خرابکار و جنایتکار، با کشف منابع حساس در داخل آنها سرکوب گردند. وزرا و مشاوران و نخبگان امنیتی فلسطین با مقر اطلاعاتی مصر در سراسر دنیا به خصوص کشورهای عربی ارتباط کاری تنگاتنگ دارند. مقاله حاضر به بیان نحوه فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و عملکرد مصر و کشورهای اروپایی و آمریکا در کشف و تخریب تروریست‌ها می‌پردازد.

۱