درگاه دید > موضوعات > تروریسم و بنیادگرایی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        همایش جهان اسلام قربانی تروریسم که با هدف آسیب‌شناسی صلح در جهان و معرفی علل، عاملین و قربانیان واقعی تروریسم، با شرکت جمعی از نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام و سایر کشورها برگزار شد، تلاشی بود در راستای مقابله با تبلیغات سوء دشمنان اسلام که با دستاویز قرار دادن پدیده خودساخته تروریسم پیوسته ایران و آزادیخواهان جهان اسلام را مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار داده‌اند. نوشتار حاضر مجموعه مقالات ارایه شده در این همایش است.
نصر حامد ابوزید، اندیشمند پرآوازه مسلمان معتقد است که باید بین مفهوم تمدن غرب و تمدن جدید فرق گذاشت همچنان که تمدن غرب با غرب سیاسی تفاوت دارد، وی مدرنیته را پدیده‌ای بشری می‌داند که در قسمت غربی زمین به شکوفایی رسیده است و تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در شکل‌گیری و شکوفایی آن سهیم بوده‌اند. از دید ابوزید، اسلام در زمان خود دینی نوگرا بوده است و البته دینی است که با مبانی نوگرایی در زمان حاضر نیز تضادی ندارد. منتها غرب تلقی درستی از اسلام ندارد. حقوق بشر نیز اگرچه مطلوب و پسندیده است و مغایریتی با مبانی اسلام ندارد، اصطلاح آن به اهرمی برای تامین منافع غرب تبدیل شده است. به نظر وی جهان متاسفانه هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که بتواند حقوق‌بشر را الگو قرار دهد و به درستی رعایت کند.

۱