درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > آسیای مرکزی > قزاقستان > روابط خارجی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        دولت نظامی قزاقستان که بیشترین سهم ثروت نفتی‌اش در دریای خزر واقع شده‌، تصمیم به تشکیل نیروی دریایی در این دریا گرفته و هدف خود را حفظ سرمایه‌گذاری غربی‌ها در دریای خزر‌، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیر قانونی ذکر کرده است‌. دولت قزاقستان که با این عمل خود موجب نظامی شدن بیشتر منطقه خزر خواهد شد‌، ۷ تا ۱۰ سال را برای فعال کردن نیروی دریایی خود تخمین زده است‌. در این میان روسیه‌، ترکیه و ایالات متحده که قرارداد ۵ ساله نظامی با قزاقستان بسته‌اند‌، به این کشور قول کمک و همیاری در طرح‌های نظامی را داده‌اند‌.

۱