درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق اقتصادی > افتا > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Mercosur And The FTAA: New Tensions And New Options ، آبان ۱۳۸۲
مرکوسور و افتا: تنش‌های جدید و انتخاب‌های جدید
پروسه‌های همگرایی در آمریکای لاتین چالش‌ها و موضوعات جدیدی را پیش روی بازار مشترک آمریکای جنوبی (مرکوسور) قرار داده است. مرکوسور که درسال ۱۹۹۱ رسما شکل گرفت، با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر، سومین بلوک تجاری مهم دنیاست. نکته قابل توجه اینست که برزیل همواره سعی کرده خود را بعنوان رهبر منطقه‌ معرفی نموده و از مرکوسور بعنوان اهرم فشار استفاده کند. تقویت این نهاد باعث نگرانی آمریکا شده و با اعمال نفوذ آمریکا، برزیل با منزروی شدن احتمالی در افتا مواجه است. از سوی دیگر مرکوسور برای ادامه حیات بایستی دست به تقویت خود بزند و آینده‌اش به افتا بستگی دارد چرا که با تصویب افتا، فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. بنابراین راه حل پیش روی مرکوسور تقویت تحکیم همگرایی منطقه‌ای بزند.

۱